URam! Add, hogy örömmel és békességgel a szívemben járhassak a nekem rendelt utamon, bizodalmas hitben, szolgáló szeretetben! Ámen

Uram! Add, hogy örömmel teljenek napjaim, s boldogan tegyek bizonyságot szeretetedről! Ámen

Uram! Add, hogy örömmel végezzem feladataimat, add hogy áldás legyen munkámon, s necsak én lássam annak hasznát, de mások életébe is áldást hozzon! Ámen

URam! Add, hogy Rád figyelhessek a mában, s kegyelmed által jövőm lehessen! Ámen

Uram! Add, hogy Rád figyelhessek, s életemben kegyelmed révén az igazság összefonódhasson a szeretettel! Ámen

URam! Add, hogy szereteted naponkénti jelzéseit észrevegyem, s örömmel tegyek jót másoknak! Ámen

Uram, add, hogy szeretetedből éljek. Ámen.

Uram! Add, hogy szeretetedet továbbadva élhessek teljességben – Általad! Ámen