Tiszta gondolatokat adj nekem Uram! Áldásodat add nekem, hogy élhessek törvényeid szerint! Ámen

Tiszta szívet teremts bennünk Uram, ámen…

Tisztogass bár bajjal olykor engemet,
kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;
bár e test erőtlen, te oltárodon
keserű pohárral, hittel áldozom.

Terjeszd e földön Jézus országodat,
Hadd érezhesse néped jóságodat,
Hitetlenek is, hogy megismerjenek
És tiszteljenek.

Tudod Uram, mennyire félek attól, hogy a testvéreim valami elméletet fognak újra megfogni, és nem Téged. Az elmélet el fog olvadni, és ott állnak majd otthon, hogy megint nincs semmi. Nagyon kérlek azért, segíts most, hogy jól válasszunk. Tedd föl most a kérdést, hogy Krisztus, vagy én. A kettő egyszerre nem lehet. Kérlek, Jézus, segíts Téged választani. Ámen.

Új esztendő hajnala van,
Hozzád jövök fényért, Uram.
Nem egyedül: hozom megint
Színed elé szeretteim.

Megállok a kereszt alatt,
Ott hallgatom áldó Szavad,
Rád bízom az életemet.
Szenteltessék meg a Neved!
/Füle Lajos: Új esztendő hajnalán/

Újév tűnt fel, új reménység
Töltse be a szíveket.
Távozz tőlünk messze kétség,
Nincs hatalmad már neked.
Isten, óh mi Istenünk,
Szent Fiad s Te vagy velünk,
Túl a síron lesz jövendőnk,
Örökös, szép újesztendőnk.

Ujjongj Istennek, egész föld! Zengjétek dicső nevét! Magasztaljátok nagy dicsőségét!