Teremtő Istenünk! Viharok, földindulások, népeket emésztő tüzek vannak mögöttünk. Hányszor rendültünk meg, hányszor futottunk már Hozzád irgalomért! Áldott légy érte, hogy Te mindenkor lecsendesítetted lelkünket, s halk és szelíd hangod – Igéd – szívünkig ért. Add, hogy mély és igaz kérésként fakadjon föl belőlünk: “Szólj, szólj hozzám, URAM, mert szolgád hallja szódat!” Ámen.

Teremtő Uram, Istenem! Végtelenséged elszédít, teremtettséged csodái lenyűgöznek… Plántáld szívembe törvényeid ismertét, hogy azokat szemem előtt tartva, akaratod szerint futhassam meg nekem rendelt pályámat – itt a földön! Ámen

Teremtőm, Atyám!
A gonoszság a talmi hatalom és a pénz csábításaival akar irányítani minket, te csak kérsz minket a jóra, ezért kell tudnunk önmagunknak parancsolni, ami nem is oly nehéz, ha Megváltónkat, Jézust követjük. Ámen
(Peternics Mihály)

Teremtőm, jöjj és tisztíts meg, teremts újjá! Életnek Kenyere, jöjj!

Terjeszd, építsd országodat
Szentlelked ereiével,
Jóltevő tudományodat
Hirdesd köztünk bőséggel,
Hogy dicsőítsen tégedet
Az egész föld s nagy nevedet
Imádja kicsiny és nagy.

Tested piros vérrel virágzott
Értem, ki száraz ág vagyok;
Szemed sűrű könnyektül ázott
Értem, aki meghervadok.
Szelíd olajfa, óh segíts:
Olts te magadba s idvezíts!

Testvéreim, gyermekei
Az ég és föld Atyjának,
Ti boldog örökösei
A Jézus országának!
Titeket szívből kedvellek,
Meleg keblemre öleltek,
Tűröm, ha vétettetek
S imádkozom értetek.

Testvéreim javáért
Fáradnom, küzdenem:
Erre segélj, oh Isten,
Én édes Istenem!
Én tövises pályámon
Ragyogjon szeretet,
Mert aki boldogít mást,
Boldog csak az tehet.