2010. november 26. péntek, nov 26 2010 

Taníts engem imádkozni, Uram! Add megéreznem a szavakat, adj bátorságot azok kimondására, s adj kellő bölcsességet, hogy hallgatni tudjak, amikor kell! Ámen

Taníts, Uram, elfogadni a békességre vezető út melletti nehézségeket. Úgy venni ezt a bűnös világot, ahogy Jézus tette, nem ahogy én tenném. Bízni abban, hogy Ő mindent jóra fordít, ha elfogadom az Ő akaratát és valóban boldog legyek ebben az életben, főleg pedig boldog lehessek majd Vele az örökéletben. Ámen.
(Reinhold Niebuhr)

Tarts meg minket,
Uram, ez igaz hitben,
Nevelj végig te szent ismeretedben.
Hogy lehessünk mindenkor jó kedvedben
S végre veled örvendhessünk mennyekben.

Te hozzám mindennap
Kegyelmes vagy Istenem;
S én ne lennék-e az,
Ahhoz ki vét ellenem?
Ne szeressem-e azt,
Kinek Atyja te vagy
Akihez jóvoltod
Mint én hozzám oly nagy?!

Tedd szívünket termékeny szántófölddé!

Tegyük jóvá, amit tudatlanságunkban vétkeztünk, nehogy váratlanul érjen minket a halál órája. Akkor már hiába keresünk rá módot, nem lesz már időnk bűnbánatra. Tekints ránk, Istenünk, könyörülj rajtunk; megbántottunk, Urunk, téged. Segíts rajtunk, üdvözítő Istenünk, szent neved dicsőségéért, Urunk, szabadíts meg minket.

Tekintsd, uram, néped sóhaját,
hallgasd meg a szegények,
özvegyek és árvák
hozzád felsíró jajkiáltásait!
Tekints az engesztelésre kész ártatlanokra,
és ne feledkezzél meg
irgalmasságod cselekedeteiről,
melyekkel hajdan oly kegyesen
elárasztottad szolgaságban sínylődő
választott népedet…
Vezéreld cselekedeteinket,
erősítsd karunkat,
hogy egyesült erővel szolgálhassunk
akaratodnak…
Add, hogy rendelkezésed útjáról
le ne térjünk,
hanem igazságtételeid őreivé lévén,
utunk nyugalomban
és békességben vezessen tehozzád!
(II. Rákóczi Ferenc)

TEREMTŐ ATYÁNK!
Köszönjük Neked az egészség mindennapi csodáját, testünk épségét, jó közérzetünket. Bocsásd meg, hogy gyakran vétünk ellene! Köszönjük a betegségek próbáit, kegyelmed gyógyító munkáját és csodáit is. TE ismered testünk, lelkünk titkait, jövőnk felől is látod sorsunk alakulását. TE légy a mi gyógyítónk, megvilágosítónk a JÉZUS KRISZTUSÉRT! Ámen.

2010. november 25. péntek, nov 26 2010 

Szerető Mennyei Atyánk! Hálásan köszönjük máig tartó kegyelmedet, szívünk teljes szeretetével imádunk Téged! Köszönjük, hogy hordozol bennünket. És köszönjük segítségedet abban, hogy szavainkban és tetteinkben is látható válik bennünk léted. Ámen
(Nagyné Kati)

Szerető Mennyei Atyánk! Köszönöm, hogy ismét hála lehet a szívemben a Tőled való ajándékokért, legfőképpen is a belső békességért és azért a bizonyosságért, hogy ismersz, és javamra szeretsz. Add ennek örömét ma is, minden gyermekednek. A Megváltó Jézus érdeméért kérlek. Ámen

Szerető Mennyei Atyánk, olyan jó, hogy mindig jöhetünk Hozzád, Te magad bíztatsz erre minket. Olyan jó megállni a jelenlétedben, elcsendesedni és várni szabadításodra. Amikor már Rajtad kívül senki sem tud megvigasztalni, Te megvigasztalsz Igéd és Szentlelked által. Indítsd szívünket hálára és a Tőled kapott szeretet továbbadására. Ámen

Szerető Mennyei Atyánk! Töltsd el szívünket a te szereteteddel!

Szerető Urunk! Áldunk az új napért, az új kegyelemért, az élet csodájáért. Formálj jó tetszésed szerint!

Szerető Urunk! Ne engedd, hogy elborítsa lelkünket a gonosz indulat! Szentlelked hatalmával tápláld szívünkben a te szeretetedet. A te szereteted éltet minket, Urunk. Jöjj, szerető Atyánk, és vedd hatalmadba szívünket, hogy másoknak is továbbadhassuk mindazt, amit tőled kaptunk. Ámen.

Szólj Uram! Én hallgatok… Ámen

Szükségünk van rá, hogy kicsit félretegyük napi teendőinket.
Tudjuk, hogy testünknek is pihenésre van szüksége.
Mikor a jelenlétedben megállunk Uram, a szívünk és elménk megújhodik, a lelkünk felemelkedik.

2010. november 24. péntek, nov 26 2010 

Szereteted alázatos eszközévé tégy engem, Uram! Ámen

Szereteted fénye járja át életemet, Uram! Ámen

Szeretett Jézusom! Imádlak és szeretlek Téged lelkem minden erejével. Alázattal kérlek, tiszta szívet teremts bennem, Istenem! Ne vess el engem színed elől! Minden Általad történjék bennem, Érted ó, Jézusom, a Te dicsőségedre, Irántad való szeretetből. Ámen

Szeretnénk áldani Uram! Köszönjük, hogy előtted lehetünk, és még inkább köszönjük, hogy itt vagy, és lehetőségünk van találkozni Veled. Köszönjük, hogy szót hallhatunk Tőled, tiszta szót. Segíts, hogy szavad a szívünkig érhessen. Ámen.

Szeretnénk áldani Urunk. Köszönjük, hogy így fejezhetjük be: “Áldjad én lelkem az Urat” ? a bennünk elkezdett jó munkáért, amit bennünk kezdtél, a vágyért, amit felébresztettél bennünk. Áldunk, hogy megérthettünk valamit a Te végtelen szeretetedbôl, kegyelmedbôl. Az Életbôl, aki Te vagy. Áldunk, hogy ez az Élet bennünk akar élni, át akar sugározni a halandó testünkön. Könyörülj rajtunk, ne legyen közöttünk senki, aki visszamegy a börtönbe. Ne legyen egy sem, aki inkább választja a bús, sötét éjt, mint a ragyogó, napfényes életet, amit számunkra tartogatsz. Köszönjük, hogy azért hívtál ide, hogy elnyerjük. Segíts jól dönteni, neved dicsôségére. Ámen.

Szeretnénk hálát adni Úr Jézus, hogy vagy, hogy ismerhetünk, hogy szerethetünk. Áldunk a megváltásért, mindenért, amit Tőled kaptunk, és még kapni fogunk. Áldj meg minket, hogy ezen a héten megismerjünk Téged, hogy valóságos új életünk lehessen. Kérünk, teremts bennünket újjá, új életre. Ámen.

Szerető Istenem! Tudom, hogy erőd mindenek felett áll, de létezik és árt is a gonosz. Van hatalmad fölötte is, de gyarlóságainkban áldozataivá válhatunk. Ám ha Fiad felé fordulunk és nevében kérünk, minden mélységből kiemelsz és a végső győzelmet érhetjük el Veled. Ámen
(Peternics Mihály)

Szerető mennyei Atyánk! Hálás szívvel magasztalunk érte, hogy megismerhettük minden elképzelést felülmúló szeretetedet a Jézus Krisztusban. Bocsásd meg, hogy mégis olyan adósok vagyunk a szeretetben Irántad és embertársaink iránt is. Te látod, milyen nagy a szeretetéhség és szeretethiány mindenütt körülöttünk! Segíts meg bennünket a szeretet vállalásában és erőfeszítéseiben a Szentlélek által, add, hogy az a szeretet legyen bennünk, amellyel Fiadat szereted, és Ő is bennünk legyen! Ámen.

2010. november 23. péntek, nov 26 2010 

Szent Mihály arkangyal, Jézus Királyságának védnöke a Földön, oltalmazz minket!

Szent őrzőangyalok, mentsetek meg a gonosz lélek minden cselszövésétől!

Szentlélek Isten! Jöjj szívünkbe és végy lakozást ott, ahonnan kiindul az élet! Mutass utat nekünk e bizonytalan és válságot átélő világban! Csak Te tudsz helyes irányt szabni életünknek és nemzetünknek, ezért alázatos szívvel rád bízzuk magunkat! Formálj, alakíts, használj bennünket! Ámen

Szentlélek Isten! Köszönjük Neked, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában való szabadságban akarsz részesíteni bennünket! Köszönjük, hogy Általad van velünk Jézus minden nap a világ végezetéig! Add, hogy asztalod vendége lehessek ma is a gyülekezet közösségében! Legyen igazi ünnep számomra ez a nap! Ámen

Szentlélek ÚRIsten! Táplálj, erősíts, nevelj, s növelj! Ámen

Szentlélek Isten, törj be a hallgatásomba, tedd teljessé csendességemet!

SZENTSÉGES ÚRISTEN!Nagy hálával köszönjük, hogy kitöltötted szerelmedet a mi szívünkbe a JÉZUS KRISZTUS által, és a SZENTLÉLEK csodálatos ajándékában részesülhettünk. Kérünk, tedd testünket a LÉLEK templomává! Tégy képessé bennünket arra, hogy jó gyümölcsöket teremjünk Általa egyházunk és egész világod örömére, mindenben a TE dicsőségedet keresve és szolgálva. Ámen.

„Szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsenge ton.
Mint ősi ének zengi, Jessének sarja ő.
Ó, drága szép virágunk, hints le ránk illatárt.
Fényes nap, égi lángunk, adj nekünk fénysugárt.
Ki Isten s ember vagy, bűnből, halálból ments ki,
vigasztalást te adj!”

2010. november 22. péntek, nov 26 2010 

Sem világot, sem eget
Nem óhajt, nem kíván lelkem,
Csak egyedül tégedet
Akiben mindent fölleltem.
Te vagy az én Megváltóm,
Jézust el nem bocsátom.

Semmi sem kívánok lenni, csak törött edény vagyok.
De ha hasznom tudja venni, szent szavára hallgatok.
Így üresen várok rája, míg olajjal tölt meg ő,
Hogy belőlem élet árja s hála törjön majd elő.

Sok országban, ebben a pillanatban is a háború kínjaitól szenvednek.
Meghajtom fejem köszönetképpen az én szabadságomért.
Imádkozom a rabokért és a foglyokért.

„Szabad vagyok”
Mikor ránézek ezekre a szavakra, ahogyan írottan hevernek,
A tisztelet érzését keltik bennem.
Igen, a szabadság gyönyörű érzését.
Köszönöm, Istenem.

Szent vére bűnt befedez,
Tisztára mossa ruhám.
Bizalmamat ebbe vetem,
Reménységem Jézus csupán.

Szavaim kuszaságát ne nézd Uram! Add meg Istenem, hogy felismerjem mások szavai mögött valódi érzéseiket, hogy ne azt halljam, amit mondanak, hanem azt értsem, amit valóban éreznek! Ámen

Szegény bűnös embereknek
Egyetlen reménysége
És minden igaz híveknek
Öröme, üdvössége!
Jövel, jövel hozzánk, kérünk,
Mindenkoron légy mivélünk;
Te vagy a mi Krisztusunk
És kegyelmes Jézusunk.

Szent József , az egyetemes Egyház pártfogója , őrizd családjainkat!

Szent Kereszt, légy az én fényem! Uram, ragyogtasd ránk Arcod Fényét!

2010. november 21. péntek, nov 26 2010 

Örvendezek, Atyám, szereteted felett, hálát adok neked nagy irgalmadért!

Rád bízom sorsomat,
Uram mindhalálig,
Akárhogy intézed,
Csak javamra válik;
Gond, bánat, ha olykor
El is szomorított,
Te jóra fordítod.

Reád bízzuk mi magunkat
Itt ez árnyék világban.
Könyörgünk, viseld gondunkat,
Hogy legyünk bátorságban.
Légy vezérünk oltalmazónk,
Tanítónk és vigasztalónk,
Te vagy áldott Jézusunk,
Üdvözítő Krisztusunk.

Saját szavaiddal tanítottál meg engem, miképpen imádkozzam.
A szépséges „Mi Atyánk”-imádság mindent magába foglal, amit csak mondani szeretnék.

Segíts, hogy szívemmel és elmémmel csak rád figyeljek. Ámen

Segíts Uram, hogy mind inkább tudatában legyek a Te jelenlétednek.
Taníts engem, hogy másokban is felismerjem jelenlétedet.
Töltsd el az én szívemet hálával azokért a pillanatokért, amikor Szeretetedet mások gondoskodásán keresztül tapasztalhattam meg.

Segíts Uram, hogy most dobjuk el a hamisságunkat. Hamisan, hazugságokba fogózva nem mehetünk be országodba. Áldunk, hogy az első, aminek meg kell történni, hogy hamis papírjainkat eldobjuk. Hogy világosan megmondjuk: én mentem el az Atyai háztól. Hadd dobjuk most el az összes hamisságunkat, ne okoljunk embereket, akik úgy jártak, hogy az Úréi, és nem azok voltak. Kérünk Uram, hogy Lelked által munkáld most bennünk az akarást. Ne menjen el innen senki, amíg nem lesz boldog emberré, a boldog nép tagjává. Neved dicsôségére. Ámen.

Segíts, Uram, hogy szemeimet feléd fordítsam! A te kezed munkája látszódjék meg az enyémen is! Ámen.

2010. november 20. péntek, nov 26 2010 

Olyan egyszerű Urunk, hogy Te mindent elévégeztél, csak hinnünk kell. És ez a legnagyobb baj, hogy ezt nem tudunk. Mindent képesek vagyunk megtenni, csak éppen hinni nem. Kérünk, hogy ezen a héten akaratodból, kegyelmedből, jó kedvedből munkáld bennünk a hitet, és az akarást. Segíts, hogy ne álljunk ellen a te munkálkodó drága kezednek, hogy bennünk is mindent elvégezhess a te dicsőségedre. Ámen.

Olyan rettenetes Uram, hogy évtizedek óta nem tudunk választani. Hány ige alkalmat éltünk már végig, és mindig megmaradtunk felemásnak. Könyörülj meg most rajtunk, hogy ne az ördögre hallgassunk. Hadd lepleződjön le most előttünk. Ne engedjük, hogy újra összedobáljon mindent, és tönkre tegyen bennünket. Segíts ma színed előtt, igéd világossága alapján jól választani ?, Téged választani! Ámen.

ORSZÁGOK, NÉPEK ISTENE! TE látod, hogy élünk mi – maroknyi nép – itt a Kárpát-medence közepén, “a történelem leghosszabb századában”. Itt küszködünk megtörve és bizony már fogyva is, marakodva, gyanakodva, megtűrt bűnök között. Könyörülj rajtunk, ISTENÜNK, a JÉZUS KRISZTUSÉRT! Adj népünknek Evangéliumot, bűnbocsánatot, békességet – nem úgy, ahogy a világ adja -, védelmet is a Sátán erői ellen, kimenekedést is sokféle bajunkból. Tégy bennünket alkalmassá akaratod betöltésére, dicsőséged hordozására! Ámen.

Ő bővelkedik kegyelemmel,
Atyai szívvel van hozzád;
Féld őt gyermeki félelemmel
És kegyelmesen tekint rád.
Bár néha kereszttel látogat,
Kész segedelmével támogat:
Légy csendes szívvel!

Örök Atya, felajánlom Jézus Legszentebb Vérét, egyesítve az összes ma megünnepelt szentmisével, az összes lélekért a Purgatóriumból, az egész világ bűnöseiért, ez egyetemes Egyház bűnöseiért , a körülöttem lévő és a családomban lévő bűnösökért! Amen.

ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN, MENNYEI ATYÁNK! Hálás a mi szívünk, hogy nekünk adtad Igéidet a JÉZUS KRISZTUS által, s azzal is megbíztál, hogy követségben járjunk Érte. Kérünk, újítsd meg az Ige hirdetőit, ébreszd fel néped általuk és használj a bizonyságtévő szolgálatban bennünket is. Adj szívig érő Evangéliumot, minden helyen nagy Neved dicsőségére! Ámen.

Örökkévaló Urunk, nyisd meg a fülünk, elménk és szívünk, hogy felismerhessük az alkalmakat, amikor másokat közel vonhatunk hozzád. Ámen

Örül mi szívünk
Mikor ezt halljuk:
A templomba megyünk,
Hol Úristennek
Szent igéjét halljuk.

2010. november 19. péntek, nov 26 2010 

Ó, Vér és Víz, amely Jézus Legszentebb Szívéből kiömlöttél, mint számunkra az irgalom forrása,bízom Benned!

0h én szerelmes Jézusom,
Édes megváltó Krisztusom,
Vedd fel kegyesen ügyemet,
Tedd magadévá szívemet.

Oh igazak dicső reménye,
Örök győzelmi korona!
Ragyogj felém e földi éjbe,
Dicsőült lelkek fényhona!
Minden vágyam odasiet,
Uram, ne hagyd gyarló híved!

Oh Jézus ama nagy napon
Takarj be szent kezeddel.
Én sorsomat reád hagyom,
Büntetésem engedd el.
Hozzád buzgón esedezem:
Élet könyvébe írd nevem,
Moss tisztára véreddel.

Óh miként fogadjalak,
Világ Megváltója
Méltókép mint áldjalak,
Lelkem megtartója!
Óh Jézus, gyujtsd szívemben
Te szövétnekedet,
Hogy érthessem mindenben
Te szent tetszésedet.

Oh örök Istenség,
Mennyei szent Felség:
Add jól megfontolnom
Én mulandó voltom.
Abban van az élet,
Ha téged ismérlek.
S kit elbocsátottál,
Megváltómul adtál.

Oh tudom, tudom, kiben hiszek,
Nem, nem hagyom el hitemet.
Akármely terhet könnyen viszek,
Míg ez emeli lelkemet.
Szent vallás, te vagy legfőbb kincs,
Tenálad becsesebb jó nincs.

Oly sokszor következetlen vagyok, URam… s ha nem segítettél volna oly gyakran, bizony ma máshol tartana életem, mint ahol vagyok. Adj Uram nekem tiszta szívet, hogy Benned élhessek, s Te énbennem, hogy minden nap megtapasztalhassam kegyelmedet, s bizatató szeretetedet! Ámen.

2010. november 18. péntek, nov 26 2010 

Ó, Jézus, ments meg , Szent Édesanyád könnyeiért!

Ó ,Jézus, minden nemzet /nép/ Királya , a Te országod legyen elismerve a Földön!

“Ó Megváltóm, mily szörnyű ez,
Minden bűnöm téged sebez.”

Ó nem hagy el ne féljetek,
Csak benne bízzék szívetek;
Ellenségtek akármi sok,
Nem lészen semmi károtok.

“Ó, Uram add, hogy úgy szerethesselek teljes szívemből és teljes elmémből, teljes erőmből, és, hogy úgy szerethessem felebarátomat is Teéretted, hogy a szeretetnek és testvéri szívességnek kegyelmi ajándéka töltse be egész lelkemet és kihaljon bennem minden irigység, keményszívűség és rosszakarat. Áraszd el szívemet a szeretetnek, szívélyességnek és részvétnek érzéseivel, hogy szüntelenül örvendezve mások boldogságának és jó előmenetelének, együtt érezve velük szomorúságukban, és eltávolítva magamtól minden szeretetlen ítélkezést és irigykedő gondolatot, így követhesselek Téged, aki magad vagy az igaz és tökéletes szeretet. Ámen.”

Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam, add nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, Te magad vagy bennünk az örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, Te vagy a világosság, amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. Bár soha ne akarnánk más imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, más szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban, Istenem, egy a szemlélés és a szeretet. Engedd, hogy olyan tökéletesen és olyan bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne tudjam, hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem! Ámen.

Ó Uram, mily félelmetes vagy!
Ellenségeidet szétoszlatod, mint a füstöt.
Legyen Szent háromszorosan Szent Neved!
A Te becsületességed megdicsőít Téged
a mi gonoszságunkban.
A Te hűséged megdicsőít Téged
a mi hűtlenségünkben.
Keressen Téged minden szív, Uram,
és hívja segítségül Nevedet!
Találjon Rád,
aki sohasem keresett,
hogy ezt mondhassa
színed előtt:
“Egyedül Istenben
van az oltalmazó igazságosság és erő!

Egyedül Istenben van életem,
örömöm és békém.
Kihez hasonlíthatnánk Őt?
Kivel tehetnénk
egyenlővé Őt?
Az Ő oltalmában virágoztam ki,
és nagy szeretetében örvendezem.
Dicsőség a Magasságbelinek,
dicsőség háromszorosan Szent Istenemnek!”
Uram, Rajtad kívül nincs más Úr,
mindvégig hirdetni fogom szabadító igazságosságodat. Ámen

Ó Urunk, mi Atyánk, aki gondviseléseddel különféleképpen rendelted ki az emberek kötelességeit, adj mindnyájunknak olyan lelket, hogy mindenben szívünk szerint végezzük ki-ki a maga tisztének munkáit, mint akik mind egy Urat szolgálnak, és egy jutalomra néznek! Taníts meg jól forgatni minden talentumot, amellyel megajándékoztál, és türelemmel és odaadással felhasználni az időnek minden alkalmatosságát! Egyszülött Fiad, a mi Urunk,a Jézus Krisztus által. Ámen.
(Westcott püspök)

2010. november 17. péntek, nov 26 2010 

Nincsen szívemnek teljes tisztasága,
Körülvesz a világnak hiusága
És bűnökre csábít szüntelen;
Nincs ember itt a földön bűntelen.
A szent erőt, Isten, nekem te adjad,
Elesni, veszni hívedet ne hagyjad;
Te adj erőt, míg tart a küzdelem,
Benned bízom, erős nagy Istenem!

Nyisd fel a szemem hálaadásra, Uram!

„Nyugalom, és tudjátok, hogy Isten vagyok.”
Uram, a Te szavaid jelenléted higgadtságára és nagyszerűségére irányítanak.

Ó,bűn nélkül fogantatott Mária ,imádkozzál érettünk, akik hozzád menekülünk!

Ó, Isten, aki megígérted, hogy meghallgatod népednek imádságait, áldj meg engem, alázattal kérlek,a bölcsességnek és értelemnek, a tanácsnak és ismeretnek Lelkével! Őrizz meg minden balgatagságtól és hirtelenkedéstől! Ha igaz úton járok, erősíts meg, ha eltévelyedtem, igazíts helyre, és eképpen ó bölcsességnek Istene, add meg, hogy jól ítélkezhessem minden dolgomban, és ne maradjak gyümölcstelen a Te ismeretedben és az embertársaim szolgálatában! Jézusért kérlek! Ámen

Ó, Istenem, bocsásd meg vétkeinket, gyógyítsd sebeinket, újítsd meg szívünket, hogy egyek tudjunk lenni Veled!

Ó Istennek teste ídesség, ez világnak ótalma,
Ó tiszteletes test, ma tégedet míltatlan imádlak,
Hugy engümet méltass halálomnak ideín éltetni.
Ó életnek kenyere, adj énnekem örek eremet,
Téged kérlek és uszunlak, lelkemet testemmel tisztohadd. (Ámen) (Laskai Demeter Úrfelmutatási imádsága 1433)

Ó, Jézus, Istenünk, keresztre feszített Megváltónk, adj tüzes szeretetet, hitet és bátorságot testvéreink megmentésére!

Következő oldal »