2010. november 30. kedd, nov 30 2010 

Úr Jézus, bocsáss meg, amiért sokszor csak magamra figyelek. Átadtam neked az életem, megnyitottam előtted a szívem, bízom kereszted erejében és abban, hogy a mennyei Atya – a te véredért – megbocsátja bűneimet. Mégis van, amikor megbotlom, és kegyes cselekedeteimmel foglalkozom. Újíts meg, Uram! Járd át újra jelenléteddel az életem! Vond magadhoz tekintetem! Ámen. (Hulej Enikő)

Úr Jézus! Hálás a szívem, ha arra gondolok, hogy földre jöveteled célja az volt, hogy örök életre vezess minél többeket. Köszönöm, hogy nekem a benned való hit által már örök életem van. Add, hogy mások is teljes üdvbizonyossággal éljenek és ünnepeljenek! Ámen

Úr Jézus, köszönöm, hogy elfogásod éjszakáján is a tieidre gondoltál, és tanítványaidért imádkoztál. Köszönöm, hogy megismertetted velem a mennyei Atyát, és hogy az ő szeretetéből kaptam új életet. Kérlek, naponként vezess engem, és segíts, hogy teljes szívvel ragaszkodjak hozzád! Ámen (Hulej Enikő)

Úr Jézus, te, aki békességet, áldást, nyugalmat, dicsőséget, gazdagságot, üdvösséget és életet szereztél nekünk, kérünk, töltsd be mindennapjainkat! Add, hogy rád figyeljünk, hogy békességszerző munkádat hálás szívvel befogadjuk, és veled éljünk egész életünkben! Ámen.

Úr Jézus, tedd szívünket fogékonnyá a te igéd megértésére! Ámen.

Úr Jézus Krisztus! Áldott legyen a Te ezerszer szent neved. Hálaadással jövök Hozzád azért a szeretetért, amivel elárasztol bennünket és nem érdemünk szerint szeretsz bennünket. Drága Jézus! Kérlek, Szentlelked által készíts bennünket a közelgő ünnepre, születésed napjára. Ne engedd, hogy ez az ünnep ne Rólad szóljon. Ne az legyen, amivé mi tettük, hanem valóban Téged ünnepeljünk és Rád várjunk. Az adventünk legyen boldog, örömteli várakozás és Veled való közösségben teljen. Érintsd meg, zörgess, kopogtass a szíveken, hogy minél többen befogadjunk és újjá születhessünk Általad. Bocsásd meg, hogy mi már ünnepelni sem tudunk és csak a bűneinkkel tudunk “megajándékozni”. Kérlek, töltsd fel szíveinket olyan szeretettel, amivel méltóképpen ünnepelhetünk Téged és megajándékozhatjuk egymást. Kérlek, tedd áldottá és szeretetteljessé várakozásunkat. Ámen
(M.Márta)

Úr Jézus Krisztus! Dicsőítéssel és hálaadással állok meg előtted. Hálát adok a mai napért, hogy megtartottál, hogy van munkám és munkahelyem ahová elindulhatok és Te – bárhova megyek – mindig velem vagy és nem hagysz el. Hálát adok a munkatársaimért és azért a szeretetért, amit Tőled kapok és továbbadhatok. Kérlek, tégy alkalmassá, hogy úgy tudjam elvégezni a rám bízott feladatokat, hogy azzal is a Te dicsőségedet szolgáljam. Ámen
(M.Márta)

Úr Jézus Krisztus! Nyisd meg a szemünk, hogy lássuk a te világosságodat!

2010. november 29. kedd, nov 30 2010 

Tiszta gondolatokat adj nekem Uram! Áldásodat add nekem, hogy élhessek törvényeid szerint! Ámen

Tiszta szívet teremts bennünk Uram, ámen…

Tisztogass bár bajjal olykor engemet,
kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;
bár e test erőtlen, te oltárodon
keserű pohárral, hittel áldozom.

Terjeszd e földön Jézus országodat,
Hadd érezhesse néped jóságodat,
Hitetlenek is, hogy megismerjenek
És tiszteljenek.

Tudod Uram, mennyire félek attól, hogy a testvéreim valami elméletet fognak újra megfogni, és nem Téged. Az elmélet el fog olvadni, és ott állnak majd otthon, hogy megint nincs semmi. Nagyon kérlek azért, segíts most, hogy jól válasszunk. Tedd föl most a kérdést, hogy Krisztus, vagy én. A kettő egyszerre nem lehet. Kérlek, Jézus, segíts Téged választani. Ámen.

Új esztendő hajnala van,
Hozzád jövök fényért, Uram.
Nem egyedül: hozom megint
Színed elé szeretteim.

Megállok a kereszt alatt,
Ott hallgatom áldó Szavad,
Rád bízom az életemet.
Szenteltessék meg a Neved!
/Füle Lajos: Új esztendő hajnalán/

Újév tűnt fel, új reménység
Töltse be a szíveket.
Távozz tőlünk messze kétség,
Nincs hatalmad már neked.
Isten, óh mi Istenünk,
Szent Fiad s Te vagy velünk,
Túl a síron lesz jövendőnk,
Örökös, szép újesztendőnk.

Ujjongj Istennek, egész föld! Zengjétek dicső nevét! Magasztaljátok nagy dicsőségét!

2010. november 28. kedd, nov 30 2010 

Teremtő Istenünk! Viharok, földindulások, népeket emésztő tüzek vannak mögöttünk. Hányszor rendültünk meg, hányszor futottunk már Hozzád irgalomért! Áldott légy érte, hogy Te mindenkor lecsendesítetted lelkünket, s halk és szelíd hangod – Igéd – szívünkig ért. Add, hogy mély és igaz kérésként fakadjon föl belőlünk: “Szólj, szólj hozzám, URAM, mert szolgád hallja szódat!” Ámen.

Teremtő Uram, Istenem! Végtelenséged elszédít, teremtettséged csodái lenyűgöznek… Plántáld szívembe törvényeid ismertét, hogy azokat szemem előtt tartva, akaratod szerint futhassam meg nekem rendelt pályámat – itt a földön! Ámen

Teremtőm, Atyám!
A gonoszság a talmi hatalom és a pénz csábításaival akar irányítani minket, te csak kérsz minket a jóra, ezért kell tudnunk önmagunknak parancsolni, ami nem is oly nehéz, ha Megváltónkat, Jézust követjük. Ámen
(Peternics Mihály)

Teremtőm, jöjj és tisztíts meg, teremts újjá! Életnek Kenyere, jöjj!

Terjeszd, építsd országodat
Szentlelked ereiével,
Jóltevő tudományodat
Hirdesd köztünk bőséggel,
Hogy dicsőítsen tégedet
Az egész föld s nagy nevedet
Imádja kicsiny és nagy.

Tested piros vérrel virágzott
Értem, ki száraz ág vagyok;
Szemed sűrű könnyektül ázott
Értem, aki meghervadok.
Szelíd olajfa, óh segíts:
Olts te magadba s idvezíts!

Testvéreim, gyermekei
Az ég és föld Atyjának,
Ti boldog örökösei
A Jézus országának!
Titeket szívből kedvellek,
Meleg keblemre öleltek,
Tűröm, ha vétettetek
S imádkozom értetek.

Testvéreim javáért
Fáradnom, küzdenem:
Erre segélj, oh Isten,
Én édes Istenem!
Én tövises pályámon
Ragyogjon szeretet,
Mert aki boldogít mást,
Boldog csak az tehet.

2010. november 27. kedd, nov 30 2010 

Teremtő édes Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük segíts nekünk abban, hogy olyanná legyünk amilyenné te szeretnél látni minket, hogy gyönyörködni tudjon a szíved amikor minket nézel. Ámen.

Teremtő, édes jó Atyám! Készítsd szívünket, hogy őszinte, tiszta várakozás, epekedő szomjúság töltse el azt, drága Fiad fogadására. Köszönöm azt a nagy ajándékot, melyet kegyelmedből kaptam és kérlek, újítsd meg bennem, hogy minden cselekedetem a Te nagy szeretetedet tükrözze. A Tőled áradó kimondhatatlan szeretet kösse össze szíveinket, hogy ellenállhassunk a megpróbáltatás idején minden Neked nem tetsző megnyilvánulásnak. Áldd meg kérlek kisebb es nagyobb közösségeinket. Ámen
(L.M.)

Teremtő Édesatyám!
Köszönjük, hogy itt élhetünk, itt mérted ki nekünk a teremtett földnek gazdagon termő részét. Köszönjük az éltető folyóinkat, a lombok alatt vonagló hűs patak lüktető csobogását. Köszönjük az évszakok váltakozását, annak minden csodáját. A tél nyugalmát, az esőt, az éltető nap sugarát, a tavasz virágát, a fák gyümölcsét, a hajnali madáréneket. Mennyei boldogság tölti el szívem, valahányszor megláthattam áldott csendben, ott a mező virágain arcod mosolyát. Ringasd lelkem ó természet… erdők, virágok, örökzöld csodák… mert veletek itt Isten kegyelme a földi életünk. Kérlek Uram, adj nekünk, embernek bölcsességet, hogy kitárjuk szívünket, megtöltsük a Te drága Lelked szeretetével. Hálát adjunk, s így értékeljük a kezed munkáját, a megterített asztalt. Add Uram, hogy elcsendesedve, gondolatunk angyala gyönyörködtessen a Teremtésben és vezessen a Hozzád vezető úton. Ámen

Teremtő Édes Atyám!
Köszönöm, hogy elcsendesedve most hozzád szólhatok. Köszönjük a legdrágább ajándékot, a Fiadat, akit megbocsátó szeretetből, Tőled kaptunk. Akiben emberré lettél, ki gyógyított, bölcsességre nevelt, szeretettel szólt hozzánk, mert Ő maga volt a szeretet. Tudom, nem vagyok méltó az Atyai gondoskodásra, de én hozzád kiáltok, mert Benned bízom, Te vagy a világ Ura, az Élet. Te teremtettél, Tied vagyok, hadd lehessek eszközöd. Istenem mentsd meg a nemzetünket. Adj népünknek olyan vezetőt, akit nem a pénz és a hatalomvágy irányít, hanem emelt fővel a nemzet élén, népünk javára szívből várja a Te tisztító áldásod. Adj nekünk bölcsességet, hogy Téged szolgáljunk, akaratod szerint cselekedjünk. Ámen!
(B. L.)

Teremtő Édesatyám!
Olyan jó Hozzád szólni. Előtted meghajolva kezedbe adni az eddigi életemet és tudni azt, hogy itt vagy, mindig meghallgatsz. Nálad csendesül meg szívem, vigasztalódik lelkem. Bocsáss meg ifjúkori tévelygésemért, mert nélküled terveztem életem, de Te mégis vigyáztál rám. Áldással ajándékoztál meg, amit kezembe, s szívembe adtál. Bocsáss meg bűneimért, azért, hogy oly gyakran megfeledkeztem rólad és barátaimról. Most Hozzád szólok, alázattal arra kérlek, töltsenek el gondolataid, teremts bennem békét. Nyisd meg értelmemet, hogy a Szentírást megtartsam, hirdessem, általa Hozzád eljussak, és érezhessem Lelked közelségét. Ámen

Teremtő Istenem! Naponta érzem közelséged, s a hiányodat is, amit vétkeimmel és mulasztásaimmal okozok! Uram, nehéz nekem az egyensúlyt megtalálnom, Nélküled nem is tudom meglelni azt. Ezért kérlek, Lelkeddel gyámolíts napról napra, óráról órára! Küldj jeleket, s adj nekem értelmes és bölcs szívet, hogy megértsem formáló üzeneteidet – ne csak a halállal, de az élettel kapcsolatban is! Ámen

TEREMTŐ ISTENÜNK, ATYÁNK! Most elsősorban testünk lámpását: szemünket hadd köszönjük Neked és vele mindazt, amit csodáidból megláthattunk ezen a földön. Áldott légy érte, hogy mindkét Könyvedet megírtad nekünk, s így Bibliánk mellett a természet könyvéből is olvashatunk Rólad. Engedd és add meg nekünk, hogy lelki szemeink is nyitva legyenek, hogy mindig ékességben láthassuk FIADAT, JÉZUS KRISZTUST, Akinek minden hatalom megadatott mennyen és földön. Ámen.

Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Jöjj közénk Szentlelkeddel, és teremtsd újjá bűnbeesett lelkünket! Tisztíts meg minket mennyei fényeddel, és vezess bennünket az örök élet vizének forrásához! Ámen.

AZ ÚR AZ ISTEN kedd, nov 30 2010 

“Akkor alászállt az Úrnak tüze, és megemésztette az égőáldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt.” 1Királyok 18,38

Amikor Illés kimondta: “Mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem… akkor alászállt az Úr tüze.” Fentről! Nem úgy, hogy mi csináltuk. Ez nem olyan tűz, amelyik nem emészt. Az első nagy áldozatot, Jézust is megemésztette. Ha föltetted életedet az oltárra, ne gondold, hogy csipkebokorrá változol, amelyik ég, de nem emésztődik meg. Így mondja az Ige a győztesekre: “Életüket nem kímélték mindhalálig” (Jel 12,11). Ha az áldozat igazán elkezd égni, megemészti azokat, akik körülötted vannak. A fát, a lágy embereket. Olyan tűz ez, aminek a kő sem tud ellenállni. A port, azt a szürke embert: Felnyalja a vizet, amivel locsolták, akik kinevetik, akik ellenségei a tűznek, akik el akarják oltani. “Mikor ezt látta a sokaság, arcra borult, és monda: Az Úr az Isten!” El tudod képzelni azt a hihetetlen erőt, ami arcra borította őket? “És monda Illés: Fogjátok meg a Baál prófétáit! És megfogák őket, és alávitte őket Illés a Kison patakja mellé, és megölte ott őket.” Akkor mondja Illés Akhábnak: “Eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik.” Éld a magad életét – én felmegyek a Kármel hegyére az Úr elé, mert valami még hiányzik. Illés a szent Isten előtt, a földön fekszik. Kicsivé, semmivé lett. Ott nincsenek nagy szavai. “Leborult a földre, és az ő orcáját két térde közé tette.” Elrejti orcáját Isten előtt. Egy kis csomó lent a földön, egy kis gubanc, egy kis féreg. Nincs szava engedelmességről, hogy Isten parancsa szerint cselekedett. Mit szólt volna a nép, ha így látja őt? Ha majd ilyen senki tudsz lenni, akkor használhat az Úr.

JÖJJETEK ÉN HOZZÁM kedd, nov 30 2010 

“És hozzá ment az egész sokaság, és megépíté az Úr-nak oltárát” 1Királyok 18,30

Elkezdődik az ítélet a Kármelen. Illés az Urat képviseli. “Aki az Úrral egyesül, egy Lélek ővele” (1Kor 6,17). Vajon a hívő életed múlásával feladod-e magad egyre inkább, hogy beleolvadj az Úrral való közösségbe? Illés átengedte a választást a Baál-papoknak. Ez Isten emberének az alázata. “Készítsétek el ti először.” Illés végignézi az ő áldozásukat. Végig tudod-e hallgatni azt, akiről tudod, hogy nincs igaza? Illés tud várni az Istentől rendelt időre. Nem kapkod, nem siet, nem erőszakos. A Baál-papok reggeltől délig sántikáltak az oltár körül, segítségül hívták istenüket, szokás szerint késekkel vagdalták magukat, az esteli áldozatig prófétáltak, “de akkor sem lett se szó, se felelet”. A nap 75 százaléka elmúlt, amikor előlépett Illés, vett 12 követ, oltárt épített, és feltette az áldozatot. Jézus a kereszten örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel. Öntik a 12 vödör vizet: a gúny, a szenvedés, az arculütés – öntik a vizet. Az ember úgy nézi Jézust, hogy bírja még? “Erős a szeretet, mint a halál” (Én 8,6). Bár látnád Isten Fiát függni a fán, töviskoronásan, gyalázatnak, gúnynak kitéve – ha látnád a felvagdalt áldozatot. Illés imádkozik.: “Óh, Uram… hadd ismerjék meg e mai napon, hogy Te vagy az Isten… én a Te szolgád vagyok, és mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem.” Akkor leszállt az Isten tüze. Mi lenne, ha imádságodban felcserélnéd az ént a győztes Istenre? Mennyei tűz csak ott van, ahol felemeltetik Jézus. Ég-e már a szíved Érte? Ne félj, ha öntik rád a vizet. Megnyugszik rajtad a dicsőség Lelke. Jézus odaáldozta magát érted. Isten meg akarja építeni az oltárt. Felteheti-e az életedet áldozatként?

TŰZ ÁLTAL FELEL kedd, nov 30 2010 

“Akkor hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét; és én is segítségül hívom az Úrnak nevét; és amely isten tűz által felel, az az Isten.” 1Királyok 18,24

Ebben a pillanatban Illés úgy érzi, hogy teljesen egyedül van. Jó is, hogy így érzi. Aki egyedül van, annak az Úr mellette van, sőt többen vannak, mintha az egész világ mellette volna. Egy ember, aki az Úrral van, mindig többségben van. Az az oldal van többségben, ahol az Úr áll. Isten nem tömegekkel, hanem egy emberrel kezd. Nála a legnagyobb mennyiség mindig az egy. Illés a hitnek kockázatát vállalja, és ezt csak egyedül lehet. Isten azt az embert tudja választani, aki minden szálat elszakított, és egyedül áll a törésre. Amit Illés mond, az Úrtól kapta. “Adjatok azért nékünk két tulkot, és ők válasszák az egyiket, vagdalják darabokra, és tegyék a fára, de tüzet ne tegyenek alája… és amely isten tűz által felel, az az Isten.” Vigyázz, el ne fuss, amikor égni kezd a tűz. Mert az Úr tűz által felel, ha igazán ott az áldozat az oltáron. Addig nincs tűz, amíg nincs áldozat. Isten elméletekre, szövegekre nem válaszol. Akinek nem kell az ítélet, soha nem fogja megismerni Isten szeretetének a tüzét. “Eljegyezlek téged magamnak… ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el” (Hós 1,18). Isten fogja meggyújtani az ítélet és a kegyelem tüzét is. Csak annak az embernek a szájában lesz az Ige tűz, aki engedett az ítéletnek. Ég-e már benned Isten szeretetének a tüze? Hordozod-e már ezt a szeretetet? Ezért érdemes élni. Ezt a tüzet nem ember gyújtja meg. Illés azt mondja: sem ti, sem én nem teszünk alá tüzet. A mennyből jövő tüzet nem lehet csinálni. Az előbb nem felelt a nép egy szót sem. Most mondja, hogy jó lesz.

MEDDIG SÁNTIKÁLTOK? kedd, nov 30 2010 

“Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, köves- sétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt.” 1Királyok 18,21

Isten az ítélet előtt mindig kérdez. Ad még egy lehetőséget az embernek. Sok minden fordul meg azon, hogy mit válaszolsz. A mai kérdéssel is lehet azt tenni, amit a nép tett: “És nem felelt néki a nép csak egy szót sem.” Isten kérdése ennyi: “Meddig?” Hogy kétfelé sántikálsz, az megállapítás. Isten Szentlelke tényként állapítja meg, hogy Isten népe és te is – kétfelé sántikálsz. Isten csak egészet fogad el. A kétfelé sántikálás oka, hogy két úrnak szolgálsz. Azért szolgál valaki kettőnek, mert aggodalmaskodik, hogy az egyik nem tudja eltartani. Aggódás miatt van a hitetlenség. Olyan sokszor fájó nekem, amikor látom, hogy Isten gyermekei nem bíznak az Úrban. Vannak-e döntéseid, amit nem az Úrért teszel? Szeretném most ezt a mondatot komolyan a szívedre helyezni: “Ha az Úr az Isten…” Jézus Úr az életedben? Házad népe életeden keresztül Úrnak látja Jézust? Ha az Úr az Isten, Tőle van számodra minden? őreá nézve élsz és gondolkozol? A kérdés ez: “Meddig?” Most kimondhatod az Úrnak: eddig, és nem tovább. “Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük” (1Pét 4,3). Kiteszed-e most a pontot az egész eddigi életed után? Isten útján nincs is-is. “Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig a Baál, kövessétek azt.” Valamelyiket hagyd abba. Vagy az önmagadat szerető éle-tedet, vagy az Úr Jézus követését. “Vajha hideg volnál, vagy hév” (Jel 3,15). Isten ma választás elé állít. A hitetlen ember dönt – a világ vagy Jézus. A hívő ember dönt – Jézus vagy én.

ISTEN KEGYELME ÁLTAL VAGYOK, AMI VAGYOK kedd, nov 30 2010 

“…az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló” (1Kor 15,10).

Meggyalázza a Teremtőt az a mód, ahogyan mi tehetetlenségünkről beszélünk. Elégtelen voltunk siratása Istent szidalmazza, mert azt jelenti, hogy nem vesz tudomást rólunk. Váljék szokásoddá annak a begyakorlása, hogy Isten előtt megvizsgálod mindazt, ami emberek előtt olyan alázatosnak hangzik és akkor ijedten rájössz, milyen vakmerően szemtelenek az ilyen megállapítások. “Ó, nem kellene azt mondanom, hogy megszentelődtem, nem vagyok én szent.” Mondd csak ki ezt Isten előtt és ott azt jelentené: “Uram, neked lehetetlen, hogy megszabadíts és megszentelj engem; vannak lehetőségeid, de nem az én számomra; annyi tökéletlenség van az agyamban és a testemben is, Uram, hogy ez lehetetlen.” Talán az emberek fülének csodálatosan alázatosnak hangzik ez, de Isten előtt bizalmatlanság.

És megfordítva: azok a dolgok, amelyek Isten előtt alázatról tanúskodnak, az emberek előtt éppen az ellenkezőjének tűnnek. Ha ezt mondod: “Köszönöm Istenem, tudom, hogy megszabadítottál és megszenteltél engem”, ez Isten szemében az alázat tetőfoka; ez mutatja, hogy teljesen átadtad magad Istennek és tudod, hogy Ő hű. Sohase törd azon a fejed, hogy az emberek előtt alázatosan hangzik-e, amit mondasz: csak Isten előtt légy mindig alázatos, legyen Ő neked mindenben minden.

Csak egyetlen kapcsolat számít: a te személyes kapcsolatod a személyes Megváltóval és Úrral. Engedj el minden mást, de ezt az egyet őrizd minden áron, és Isten véghez viszi tervét az életeddel. Egyetlen emberélet felbecsülhetetlen érték lehet Isten céljai szempontjából – és ez lehet éppen a te életed.

JÉZUS KRISZTUS EGYEDÜLÁLLÓ VOLTA kedd, nov 30 2010 

“Az engem dicsőít majd” (Jn 6,14).

A kegyeskedő ébredési mozgalmak mit sem tudnak az Újszövetség kemény valóságáról és igazságairól, semmit arról, ami Jézus Krisztus halálát nélkülözhetetlenné teszi; csak kegyes légkörre, imádságra és áhítatra vágynak. Az ilyenféle vallásos élmény sem nem természetfeletti, sem nem csodálatos. Nem Isten szenvedése árán kellett megszerezni, nincs ott rajta a Bárány vére, nincs rajta a Szent Szellem ismertetőjele, amit látva az emberek csodálkozva mondják: “Ez a mindenható Isten munkája”. Pedig erről beszél az Újszövetség, nem másról.

Személyes, szenvedélyes odaszántság Jézus Krisztusnak – ez az a keresztyén tapasztalat, amiről az Újszövetség beszél. Minden más keresztyénnek mondott tapasztalat független Jézus Krisztus személyétől. Az ilyennek nincs új élete, nem született bele abba a birodalomba, ahol Krisztus él. Az Újszövetség szerint Jézus Krisztus Megváltó, csak így lehet példaképünk is. Sokan csupán egy vallás cégérének, nagy példamutatónak tekintik Őt. Pedig Ő ennél sokkal több: Ő maga a megváltás, Ő maga az Isten evangéliuma!

Jézus azt mondja: “Amikor eljön Ő, az igazság Szelleme, …Ő majd dicsőít engem” (13-14. v.), Amikor rábízom magam az Újszövetség kijelentésére, megnyerem Istentől a Szent Szellem ajándékát, aki megmutatja nekem, hogy Jézus Krisztus mit tett, és személyes tapasztalattá teszi bennem azt, amit Jézus Krisztus valóságosan elvégzett értem.

Következő oldal »