*Szűz szülője Istennek…

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.

Amen.

*Te, Uram, aki kívül vagy az időn…

Te, Uram, aki kívül vagy az időn,
csak mosolyogsz, amikor látod,
hogyan viaskodunk mi vele.
Jól tudod, mit csinálsz.
Nem követsz el hibát,
akkor sem követtél el,
amikor kiosztottad az időt az embereknek.
Mindenkinek adtál időt, hogy kiszámíthassa,
mit is akarsz vele.
Igen, van időm, Uram.
Minden idő az enyém, amit nekem adtál:
életemnek évei,
éveimnek napjai,
napjaimnak órái.
Az én dolgom csupán,
hogy nyugodtan és tisztán töltsem;
hogy megtöltsem úgy, ahogyan Te kívánod
hogy engedelmeskedjem Neked,
aki a vizet borrá változtathatod,
mint egykor Kánában tetted…
Uram, többé már nem időt kérek Tőled,
hogy ezt vagy azt tehessem.
Csak kegyelmet kérek Tőled,
hogy a nékem adott időben
azt tegyem, amit Te akarsz.
(Michel Quist)

*Te vagy az én világosságom és minden reményem!

Uram! Te vagy az én világosságom és minden reményem!
Kitől kéne félnem?
Ha mégis félek, kicsinyhitűségem az oka. Adj erőt nékem!
Ha a boldogságot keresem, másokat kell boldoggá tennem és keresztemet is fel kell vennem.
Kérlek, Uram, segíts ebben!
Mikor nyomaszt a bűn és az élet súlya, kihez fordulhatok?
Csak Hozzád, Uram, mert Te Magad vagy a vigasztalás és irgalom.
Növeldd bennem a hitet, hogy el ne szakadjak Tőled!
Amikor reám törnek mindenféle vágyak, tégy erőssé, hogy csak Terád vágyjak!
Szerelemben és boldogságban is csak Téged szolgáljalak!
Amikor minden jól megy és örömteli az élet, add, hogy mindig hálát adjak Néked és Téged dicsőítselek!
Hiszen Te vagy az öröm és béke!
Amikor nyomaszt az élet, maradj vigaszom nékem!
Legyen áldott Szent Neved, a Mennyben és a földön, Mindörökre!

Amen.

* TEMETŐI HANGOK

Ó, HALANDÓ EMBER, TEKINTS SZÉT E HELYEN,
SOKAT TANULHATSZ ITT, BÁR CSENDES ITT MINDEN.
E GYÁSZKERT AZ ISTEN VETEMÉNYES KERTJE,
HOL AZ ELVETETT MAG : AZ EMBEREK TESTE.

EZ A CSENDES SÍRKERT EGYSZER ÉR OLYAN TAVASZT,
MELY AZ ITT NYUGVÓKBAN ÚJ ÉLETET FAKASZT:
HA AZ ÍTÉLETNEK NAPJA LESUGÁRZIK,
A PORRÁ VÁLT EMBER ÚJRA TESTÉ VÁLIK!

ITT NINCSEN SZÍVET BÁNTÓ IGAZSÁGTALANSÁG,
ITT AZ EGYENLŐSÉG ÉS AZ EGYFORMASÁG.
TEKINTSÜNK CSAK VÉGIG SÍROK KERESZTJEIN,
ITT A HALÁL MINDENT SZÉPEN KIEGYENLÍT.

MÁRVÁNY EMLÉKI KÖZT A DÚSGAZDAGOKNAK,
BEROSKADT SÍRJAIT NÉZD A KOLDUSOKNAK.
HOGY MELYIKRE VAR MAJD ÜDVÖS FELTÁMADÁS?!
MEGMAGYARÁZZA EZT NEKÜNK A SZENTÍRÁS.

EGYMÁS MELLETT NYUGSZIK ITT AZ ÚR ÉS A SZOLGA ,
EGYENLŐVÉ VÁLT ITT MINDKETTŐNEK PORA.
A BÍRÓ ÉS A RAB MIND EGYÜTT PIHENNEK ,
ITT VÁRJA MINDENIK A NAGY ÍTÉLETET.

ITT A BOSSZÚÁLLÓ,MÉRGES ELLENFELEK
SZÉP EGYETÉRTÉSSEL,CSENDESEN PIHENNEK.
ITT MÁR NEM UTÁLJA A SZEGÉNYT A GAZDAG,
MINDKETTŐNEK TESTÉN A FÉRGEK OSZTOZNAK.

A FÖSVÉNY NEM ÓHAJT ITT KINCSET GYŰJTENI,
MEGLEHET , SZERETNE AZT IS KIOSZTANI ,
MELYET AZ ÉLETBEN TÁN HAMISAN SZERZETT ,
ÉRZI , HOGY KEMÉNY LESZ EZERT AZ ÍTÉLET.

LÁTOD , ÍGY FIZETIK KI A FÁRADSÁGOD ,
MELLYEL MEGAKARTAD NYERNI A VILÁGOT.
KEVÉS ENNYI BIRTOK EGY ÉLŐ EMBERNEK ,
MELY HALÁLA UTÁN OLY SOKNAK ELÉG LETT.

CSÖNDES SÍR ÖLÉBEN, BÁRMIT SEM SZÓLANAK ,
HOGY MIKÉPPEN ÉLJÜNK , – TANÍTANAK A HOLTAK.
LEGYÜNK JÓK,JÁMBORAK ÉS ISTENSZERETŐK,
AKKOR NEM NÉZZÜK OLY FÉLVE A TEMETŐT.

AZ A BOLDOG HALOTT , KIT EMBERTÁRSAI
IGAZ SZERETETTEL , SÍRVA KÍSÉRNEK KI.
VIGADOZNAK RAJTA A MENNYEI KAROK,
HOGY AZ ÉGI ORSZÁG EGGYEL SZAPORODOTT.

ÚGY ÉLJÜNK TEHÁT , HOGY NE KELLJEN JAJDULNI ,
HA MAJD AZ UTOLSÓ ÓRA FOG KONDULNI.
E SZAVAKAT LEGYÜNK MÉLTÓK MEGHALLANI :
„JÖJJETEK ÉN HOZZÁM ATYÁM ÁLDOTTAI.“

EZ AZ ISTEN VETEMÉNYESKERTJE,
ISMERJÜK MINDNYÁJAN „ TEMETŐ„ A NEVE.
ELŐBB , VAGY UTÓBB MI IS ODA JUTUNK ,
DE LELKÜNK ÉGBE SZÁLL S FELDERÜL HAJNALUNK.

Reklámok