*Szalézi Szent Ferenc: Istentől kapott kereszted

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna
hozzád illobbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
Kezdettol fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívébol
értékes ajándékkként neked adja.

Mielott elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni értelmével átgondolta,
bölcs igazságosságosságával megvizsgálta,
szereto irgalmával átmelegítette.

Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.

Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.

Így most egyenesen az égbol jön feléd,
mint Istennek hívása,
s könyörülo szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.

*Széchenyi István gróf imája

„Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el szívemet angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfitársaim iránt! Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszével! Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztetnem a jónak magvát a gonoszak magvától! Add tudtomra, mit tegyek és miként kezdjem, hogy neked egykor arról a tőkéről, melyet reám bíztál, beszámolhassak! Gondolkodni akarok és dolgozni éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem azt, ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcs lehetne! Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd, hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon, s úgy fogjak hozzá bármihez!”
Ámen!

*SZÉCHENYI ISTVÁN IMÁJA MUNKÁS ÉLETÉRT

Uram,
Világosíts fel
Egy kerub lángszellemével.
Engedd
Megkülönböztetnem
A jó magvát a gonosz magvától.
Add tudtomra
Mit tegyek,
Hogy neked egykor arról a tőkéről,
Melyet reám bíztál,
Elszámolhassak.
Segítsd bennem sikerre, ami jó,
Tipord el csirájában,
Aminek rossz gyümölcse lehet.
Segíts, hogy minden indulatot
Leküzdhessek önmagamban.
Töltsd el szívemet tiszta szeretettel
Embertársaim iránt.
Engedd, hogy igaz lelki alázattal
Tekintsek mindenre e világon
S fogjak hozzá
Bármihez.
Ez az imám
Ne szóval legyen elmondva,
Hanem tetteimben szüntelenül égnek bocsátva.

*Szent Antiohusz esti imája Úr Jézus Krisztushoz

Mindenható Urunk, az Atya Igéje, tökéletes Jézus Krisztus, könyörületed sokasága szerint soha ne hagyj el engem, a Te szolgádat, hanem lakozz bennem mindenkor. Jézus, juhaidnak jó Pásztora, ne engedj át a kígyó támadásának, és ne hagyd, hogy a Sátán kívánságának prédájává legyek, mert az enyészet magvát hordozom magamban. Imádott Uram, Istenem, Szent Királyom, Jézus Krisztus, őrizd álmomat a Te Szent Lelked be nem alkonyodó világosságával, amellyel tanítványaidat is megszentelted. Uram, adj nekem is, a Te méltatlan szolgádnak, üdvözölést nyugvóhelyemen. Világosítsd meg elmémet a Te Szent Evangéliumod ismeretének fényével, lelkemet kereszted szeretetével, szívemet a Te Igéd tisztaságával, szenvedéseid által óvd meg testemet a szenvedélyektől, gondolataimat őrizd a Te alázatoddal, és kelts fel engem kellő időben a Te dicséretedre. Mert áldott vagy a Te kezdet nélkül való Atyáddal és Szentséges Lelkeddel együtt mindörökké. Ámin.

Reklámok