2010. augusztus 18. csütörtök, Sze 16 2010 

* ÜDVÖZLÉGY KIRÁLYNŐ:

Nagy irgalmasság anyja, élet,
Édesség, boldog remény, áldunk.
Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai,
Hozzád fohászkodunk, sóhajtva, zokogva,
Hozzád e siralomvölgyben.
Kérünk tehát kegyes közbenjárónk,
Fordítsd felénk mindenkor éber szemeid üdvösségünkre.
És Jézust, anyaságod áldott szent gyümölcsét
Nekünk e földi út végén mutasd meg!
Ó, áldott, ó édes, ó jóságos szép Szűz Mária. Ámen

*Üdvözlégy Mária

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

*Üzenet

Miért sirattok? Isten arca volt,
Mely simogatóan, hívóan rám hajolt…
S én mentem…és most fényözönben élek!
És nem vagyok más, csak tisztuló lélek!

Ha emlegettek – köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek,
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok!
Mert én már ISTENNÉL VAGYOK!

ismeretlen szerző

*Valaki értem imádkozott

Valaki értem imádkozott
Mikor a bűntől meggyötörten,
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem,
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom, vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott.
És azt, Aki értem csak
Egyszer is imádkozott.

(Reményik Sándor)

* Vezetsz, Uram vezetsz

Vezetsz, Uram, vezetsz, érzem szent kezedet,
Veszélyes szirteken, sötét ormok felett,
Zajló hullámokon, hol minden elhagyott,
Utamra fényt derít rengő csillagzatod.

Te vagy az irgalom, Te vagy a szeretet,
Mindenható, örök jó mindenek felett.
Villámos vész után a békét Te adod,
Forró esdeklésünk kegyesen hallgatod.

Vezess, Uram vezess, ha vétek megkísért,
Hogy el ne hagyjalak tűnő világokért.
Zúgó vihar nem árt, letörlöm könnyemet,
Újult erőt Te adsz, viszem keresztemet.

Majd révbe érkezem, megállok egykoron,
Nyugodni szíveden jó lesz hegyfokon.
Fehér virág nyílik, könnyezni nem lehet,
Leveszed vállamról súlyos keresztemet.

2010. augusztus 17. csütörtök, Sze 16 2010 

*Uram, segíts kishitűségemen!

Uram, segíts kishitűségemen!
Nem, nem vagyok én igazán hitetlen,
akarok hinni,
mindent igaznak tartok, amit mondasz,
amit kinyilatkoztattál üdvösségünkre.

De valahogy nem járja át egészen
teljes életemet, minden percemet
az a biztos hit, az a meggyőződés,
hogy egyedül te vagy életünk ereje,
egyedül te vagy a megoldás
minden kérdésben,
minden nehézségben,
s hogy te vagy minden szép és igaz dolog Ura,
te vagy minden jó eredmény hőse,
mert nélküled semmit sem tudnánk elérni, megalkotni, felépíteni!

Istenem, állj mellettem, biztass és erősíts
a cselekvő hit kegyelmével!

*Uram, vezess engem

Uram!

Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra.

Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra.

Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békére.

Engedd, hogy béke töltse be szíveinket, a mi világunkat és az egész világmindenséget!

Ámen

*Urunk, Istenünk, tekints népünkre…

„Urunk, Istenünk, tekints népünkre, amelyért Krisztus Urunk életét adta. Tekints a magyar nép minden elmúlt és jelen szenvedésére, minden múlt és jelen sikerére, mindannyiunk igyekezetére a megújulásért, a kiengesztelődésért, azért, hogy megjobbítsuk saját életünket, s ezzel szebbé tegyük mások életét is.”

Erdő Péter

*Utolsó idők imája.

Mennyei Atyánk!
Felajánjuk Neked, a Szentlélek álltal, a Szűzanya kereszt alatt értünk hullatott, szent könnyeit, hogy BŰNBÁNATRA INDITSANAK BENNÜNKET.

Atyai Kezedbe helyezzük, Jézus Öt Sebéből kifolyó Szent Vérét, hogy általa AZ EGÉSZ EMBERISÉG BŰNBOCSÁNATOT NYERJEN!

Ámen.

2010. augusztus 16. csütörtök, Sze 16 2010 

*Újévi ima

II. János Pál : Újévi ima

Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!”
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

*Uram! Az áldásodat kérem ránk!

Uram! Az áldásodat kérem ránk!
Tölts el bennünket Szentlelkeddel!
Te gyógyitsd sebeinket,amit mi okoztunk,
Te gyógyitsd sebeinket, amit mi kaptunk.

Te vagy az Igazság,
Te vagy a Szeretet,
ez a kettő nem mindig egy.

Az igazság :szeretet nélkül kinzás
a szeretet : igazság nélkül csak szentimentalizmus.
Te ültess sziveinkbe Igazságot, Szeretetet.
És először adj nekünk alázatot.
Amen.

*Uram, ha éhezem…

Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell;
ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége;
ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem;
ha szomorú vagyok, hozz valakit, hogy megvigasztaljam;
ha keresztem nehézzé válik, add, hogy megoszthassam valakivel a sajátját;
ha szegény vagyok, vezess el valakihez, aki nélkülözik;
ha nincs időm, adj valakit, akit pár pillanatig szolgálhatok;
ha megaláznak, add, hogy valakinek dalolnom kelljen;
ha elbátortalanodom, küldj valakit, hogy bátorítsam;
ha mások megértéséért kiáltok, adj valakit, akinek az enyémre van
szüksége;
ha arra vágyom, hogy törődj velem, küldj hozzám valakit, akiről
gondoskodnom kell;
ha csak magamra gondolok, hívd fel figyelmemet valaki másra.
Tégy bennünket méltóvá,Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk, akik
világszerte, szegényen és éhezve élnek és halnak meg.
Add meg nekik ma, kezünk által, mindennapi kenyerüket, és adj nekik átfogó
szeretetünk által békét és boldogságot.

Boldog Kalkuttai Teréz

*Uram, minden erőddel segítsd a magyart

Uram, minden erőddel segítsd a magyart, hogy úrrá legyen csüggedésén, erőt vegyen tespedésén, félretegye sérelmeit, átlépje büszkeségeit.
Tereld Uram a széles útról, a te keskeny ösvényedre, hogy megtapasztalják szereteted, segítséged, kegyelmed, mert mindaddig amíg az általad kijelölt keskeny út helyett a széles úton halad, felemelkedés helyett bukás, kegyelmed helyett haragod tapasztalja.
Amen.

2010. augusztus 15. csütörtök, Sze 16 2010 

*Teréz anya és Roger testvér közös imája

ISTEN MINDEN EMBER ATYJA!

“Ó, Isten, minden ember Atyja,
hívsz, hogy szeretetet vigyünk oda,
ahol a szegényeket megalázzák,
örömet oda, ahol az egyház csügged,
és kiengesztelődést oda,
ahol az emberek eltávolodnak egymástól-
apa a fiától, anya a lányától,
férj a feleségtől,
hívő a hitetlentől,
keresztény a számára kellemetlen
keresztény testvéreitől.
Utat nyitsz nekünk,
hogy Jézus Krisztus szenvedő teste
a közösség kovászává váljon
a föld szegényei
és az emberiség egész családja javára”.

ÁMEN!

/ Ezt az imát 1976. augusztus 16-án, a fiatalok Taizében megrendezett zsinatán Teréz anya és Roger Schutz együtt mondták el./

*Thomas Merton imája

Uram! Vedd életemet a Kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egészen életemet a szeretet egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül Érted, Istenem! Ámen.

*Thomas Merton : Vedd életemet a kezedbe

Vedd kezedbe az életemet, és tégy vele, amit akarsz. Odaadom — nem utasítva vissza sem a nehéz, sem a kellemes dolgokat, amelyeket számomra rendeltél. Elég nekem a Te dicsőséged. Minden, amit Te terveztél, jó. Minden: szeretet.
Az út; amelyet megnyitottál előttem, könnyű út, a magam akaratának nehéz útjához képest, amely visszavisz Egyiptomba, a vályogtéglák közé.
Ha megengeded, hogy az emberek dicsérjenek, nem fogok megzavarodni. Ha hagyod, hogy sértegessenek, még kevésbé jövök zavarba, inkább örülni fogok. Ha munkát küldesz, örömmel fogadom, és nyugalmat okoz nekem, mert Te akarod. És ha nyugalmat küldesz, akkor megnyugszom tebenned. Csak önmagamtól ments meg engem. Szabadíts meg attól a bennem lappangó mérgező vágytól; hogy mindent megváltoztassak, hogy értelmetlenül cselekedjem, hogy öncélúan nyüzsögjek, hogy összekeverjek mindent, amit Te elrendeztél.

Engedd, hogy megnyugodjam a Te akaratodban és elcsöndesedjek. Akkor a Te örömöd fénye fogja átmelegíteni az életemet. Ennek tüze ég majd a szívemben és kisugárzik belőle a Te dicsőségedre. Ez az, amiért élek.

Ámen.

*Tiszta Fény, vezess…!

Ó, szent édesanya,
segíts, hogy hozzád hasonlókká váljunk,
aki az Úr tiszta szolgálója vagy,

Segíts, hogy úgy higgyünk
mint te, kétség nélkül,
akinek az Isten angyala hozta az üzenetet.

Segíts, hogy türelmesek legyünk, mint te,
aki Betlehembe vándoroltál
és a világ megváltóját
egy istállóban szülted meg.

Segíts bennünket, hogy belső életünk olyan
legyen mint a tiéd, aki mindent,
amit Jézustól hallottál és láttál,
meghánytál-vetettél szívedben.

Segíts, hogy erős lelkűek
legyünk, mint te
amikor lelkedet a kard átjárta.

Segíts, hogy képesek legyünk
a lemondásra mint te:
hagytad, hogy isteni gyermeked
eltávozzék s végrehajtsa feladatát,
és végül láttad őt meghalni
és nem lázadoztál.

Ó, szent anya,
reménységünk a vándorlásban.
Vezess bennünket, – ahogy eddig is
vezettél -, ebből a sötét éjszakából.
T i s z t a f é n y, v e z e s s,
míg Jézushoz érkezünk.

(J. Newmann bíboros)

2010. augusztus 14. csütörtök, Sze 16 2010 

*Szűz szülője Istennek…

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.

Amen.

*Te, Uram, aki kívül vagy az időn…

Te, Uram, aki kívül vagy az időn,
csak mosolyogsz, amikor látod,
hogyan viaskodunk mi vele.
Jól tudod, mit csinálsz.
Nem követsz el hibát,
akkor sem követtél el,
amikor kiosztottad az időt az embereknek.
Mindenkinek adtál időt, hogy kiszámíthassa,
mit is akarsz vele.
Igen, van időm, Uram.
Minden idő az enyém, amit nekem adtál:
életemnek évei,
éveimnek napjai,
napjaimnak órái.
Az én dolgom csupán,
hogy nyugodtan és tisztán töltsem;
hogy megtöltsem úgy, ahogyan Te kívánod
hogy engedelmeskedjem Neked,
aki a vizet borrá változtathatod,
mint egykor Kánában tetted…
Uram, többé már nem időt kérek Tőled,
hogy ezt vagy azt tehessem.
Csak kegyelmet kérek Tőled,
hogy a nékem adott időben
azt tegyem, amit Te akarsz.
(Michel Quist)

*Te vagy az én világosságom és minden reményem!

Uram! Te vagy az én világosságom és minden reményem!
Kitől kéne félnem?
Ha mégis félek, kicsinyhitűségem az oka. Adj erőt nékem!
Ha a boldogságot keresem, másokat kell boldoggá tennem és keresztemet is fel kell vennem.
Kérlek, Uram, segíts ebben!
Mikor nyomaszt a bűn és az élet súlya, kihez fordulhatok?
Csak Hozzád, Uram, mert Te Magad vagy a vigasztalás és irgalom.
Növeldd bennem a hitet, hogy el ne szakadjak Tőled!
Amikor reám törnek mindenféle vágyak, tégy erőssé, hogy csak Terád vágyjak!
Szerelemben és boldogságban is csak Téged szolgáljalak!
Amikor minden jól megy és örömteli az élet, add, hogy mindig hálát adjak Néked és Téged dicsőítselek!
Hiszen Te vagy az öröm és béke!
Amikor nyomaszt az élet, maradj vigaszom nékem!
Legyen áldott Szent Neved, a Mennyben és a földön, Mindörökre!

Amen.

* TEMETŐI HANGOK

Ó, HALANDÓ EMBER, TEKINTS SZÉT E HELYEN,
SOKAT TANULHATSZ ITT, BÁR CSENDES ITT MINDEN.
E GYÁSZKERT AZ ISTEN VETEMÉNYES KERTJE,
HOL AZ ELVETETT MAG : AZ EMBEREK TESTE.

EZ A CSENDES SÍRKERT EGYSZER ÉR OLYAN TAVASZT,
MELY AZ ITT NYUGVÓKBAN ÚJ ÉLETET FAKASZT:
HA AZ ÍTÉLETNEK NAPJA LESUGÁRZIK,
A PORRÁ VÁLT EMBER ÚJRA TESTÉ VÁLIK!

ITT NINCSEN SZÍVET BÁNTÓ IGAZSÁGTALANSÁG,
ITT AZ EGYENLŐSÉG ÉS AZ EGYFORMASÁG.
TEKINTSÜNK CSAK VÉGIG SÍROK KERESZTJEIN,
ITT A HALÁL MINDENT SZÉPEN KIEGYENLÍT.

MÁRVÁNY EMLÉKI KÖZT A DÚSGAZDAGOKNAK,
BEROSKADT SÍRJAIT NÉZD A KOLDUSOKNAK.
HOGY MELYIKRE VAR MAJD ÜDVÖS FELTÁMADÁS?!
MEGMAGYARÁZZA EZT NEKÜNK A SZENTÍRÁS.

EGYMÁS MELLETT NYUGSZIK ITT AZ ÚR ÉS A SZOLGA ,
EGYENLŐVÉ VÁLT ITT MINDKETTŐNEK PORA.
A BÍRÓ ÉS A RAB MIND EGYÜTT PIHENNEK ,
ITT VÁRJA MINDENIK A NAGY ÍTÉLETET.

ITT A BOSSZÚÁLLÓ,MÉRGES ELLENFELEK
SZÉP EGYETÉRTÉSSEL,CSENDESEN PIHENNEK.
ITT MÁR NEM UTÁLJA A SZEGÉNYT A GAZDAG,
MINDKETTŐNEK TESTÉN A FÉRGEK OSZTOZNAK.

A FÖSVÉNY NEM ÓHAJT ITT KINCSET GYŰJTENI,
MEGLEHET , SZERETNE AZT IS KIOSZTANI ,
MELYET AZ ÉLETBEN TÁN HAMISAN SZERZETT ,
ÉRZI , HOGY KEMÉNY LESZ EZERT AZ ÍTÉLET.

LÁTOD , ÍGY FIZETIK KI A FÁRADSÁGOD ,
MELLYEL MEGAKARTAD NYERNI A VILÁGOT.
KEVÉS ENNYI BIRTOK EGY ÉLŐ EMBERNEK ,
MELY HALÁLA UTÁN OLY SOKNAK ELÉG LETT.

CSÖNDES SÍR ÖLÉBEN, BÁRMIT SEM SZÓLANAK ,
HOGY MIKÉPPEN ÉLJÜNK , – TANÍTANAK A HOLTAK.
LEGYÜNK JÓK,JÁMBORAK ÉS ISTENSZERETŐK,
AKKOR NEM NÉZZÜK OLY FÉLVE A TEMETŐT.

AZ A BOLDOG HALOTT , KIT EMBERTÁRSAI
IGAZ SZERETETTEL , SÍRVA KÍSÉRNEK KI.
VIGADOZNAK RAJTA A MENNYEI KAROK,
HOGY AZ ÉGI ORSZÁG EGGYEL SZAPORODOTT.

ÚGY ÉLJÜNK TEHÁT , HOGY NE KELLJEN JAJDULNI ,
HA MAJD AZ UTOLSÓ ÓRA FOG KONDULNI.
E SZAVAKAT LEGYÜNK MÉLTÓK MEGHALLANI :
„JÖJJETEK ÉN HOZZÁM ATYÁM ÁLDOTTAI.“

EZ AZ ISTEN VETEMÉNYESKERTJE,
ISMERJÜK MINDNYÁJAN „ TEMETŐ„ A NEVE.
ELŐBB , VAGY UTÓBB MI IS ODA JUTUNK ,
DE LELKÜNK ÉGBE SZÁLL S FELDERÜL HAJNALUNK.

2010. augusztus 13. csütörtök, Sze 16 2010 

*Szenvedők esti fohásza

Istenem! te láttad, hogy a hajnal felköltekor velem ébredt föl bánatom, a fényes nap szomorú lelkem fölött ragyogott, s fájdalmamnak tanúja a szívem borújával összehangzó alkony is. Jóságos Atyám! adományodnak tekintem a szenvedést, melyet ma mindennapi kenyeremhez adtál; nem zúgolódom, nem panaszkodom bölcs rendelésed ellen… de te ismered a női szív gyengeségét, hogy oltalmad nélkül a fájdalom terhe alatt megszakadhat; te tudod, mily fájdalmasan jajdúl föl bennem az érzékenység; te látod, mily kevés vigasztalást nyújt a világ, mely hiú örömei között részvétlenséggel fordúl el a terhére való s alkalmatlankodó szenvedéstől; s mennyivel égetőbbé teszi kínomat, hogy azt nem is tárhatom föl mindenkor az emberek előtt, kik közül sokan tán úgy bánnának epedő lelkemmel, mint szent Fiaddal bántak, kínzó szomjuságában eczettel és epével itatván őt. De épen itt találom föl a vigasztalás igazi forrását; úgy tekintem jelen keservemet, mint egy csöppjét ama keserű kín-pohárnak, melyet Jézus egészen kiürített. Ott látom a kereszt alatt, fájdalom tengerében elmerűlve, a nőnem örökfényű dicső példányát, kit Isten irgalmas végzete isten-anyaságra magasztalt föl. Oh szenvedő Jézusom! a te drága véred hullása legyen az én sebhedt szívem gyógyító balzsama; add, hogy a rám mért keresztet azon megnyugvással viseljem bűneim elégtételeül, mint te viselted a keresztfát ártatlanúl az emberiség bűneiért. Sajgó szívem esdekel ugyan, hogy múljék el tőlem a keserű pohár: azonban ne az én akaratom legyen, hanem mennyei Atyádé; csak béketűrő szívet adj, hogy jelen fájdalmamat a te szent nevedért szívesen viseljem. Azok iránt pedig, kik nekem e keserűséget okozták, írts ki szívemből minden ellenséges indulatot, hogy őket azért, mint embertársaimat, igazán szeressem. Add úgy egyesítenem keservemet a te kínszenvedéseddel, mint a fájdalmas szűz Anya egyesítette a kereszt alatt, hogy ki veled egy akarok lenni szeretetben, hasonló legyek hozzád a szenvedésben is, és így bejuthassak az örökké tartó öröm országába, melynek ajtait a te kereszted nyitotta meg a hű szenvedőknek. Oh szenvedő Jézusom! ne hagyj el, fájdalmas szűz Anya! légy velem, Krisztus keresztének dicsőült hívei! könyörögjetek érettem, most és minden keserűségemben.

Amen.

*Szeretet Anyja és Királynője…

Szeretet Anyja és Királynője,
Te mindenki Anyja vagy,
Leborulva kérünk, járj közben értünk
Szent Fiadnál!
Esdekeld ki nekünk
A Szeretet kegyelmét,
Hogy minden ember szívében
A Szeretet lángja uralkodjék
A gyűlölet felett.
Szeretet Anyja és Királynője,
Hallgasd meg kérésünket. Ámen.

* Szeretlek Téged, édes Szűzanyám!

Szeretlek Téged édes Szűzanyám!
Teveled megoszthatom lelkem bánatát.
Te vagy csak nekem, senki más,
Mert lelkem fájó könnyeit Teneked hullatám.
Vigasztalásért egyedül csak Hozzád jöhetek,
Csak Te törlöd le szememről a bánatkönnyeket!
Szűzanyám! Adj erőt, s hogy lelkem erős legyen!
Add, hogy Téged soha el ne veszítselek,-
Hisz’ édesanyám vagy és szeretlek nagyon!
Ha Veled lehetek, lelkem megnyugtatom,
És Te meggyógyítod lelkemnek sebeit.
Anyám vagy Te, s én gyermeked vagyok,-
Én hiszem, hogy az is maradok!
Édes Szűzanyám! Add rám áldásodat,
Hogy míg csak élek dicsérhessem
Szeplőtelen tisztaságodat! Ámen

*Szűz Máriához…

Ha valami fáj, neked panaszkodom,
kinek mondhatnám, halgass meg,
édes Szűz Anyám!
Nehéz óráimban adj nekem erőt,
hiszen Te vigasztalsz,
sok-sok szenvedőt.
Nálad minden bűnös oltalmat talál,
a benned bízóknak nem fáj a halál.
Tőled távozóknak bánatuk
soha nincs,
akik arra kérnek: Mária segíts!
Hozzád imádkozók, árvány anyja vagy,
akinek jósága véghetetlen nagy.
Téged dícsérni nem szűnik a szám,
emelj magadhoz, édes Szűz Anyám!
Amen.

2010. augusztus 12. csütörtök, Sze 16 2010 

*Szent Patrik reggeli imája

Erőben kelek fel, a legszentebb Háromság hívásában
a Háromság vallásában,
a mindenséget teremtő Egység megvallásában.
Erőben kelek fel,
Krisztus születésének és keresztelésének,
megfeszíttetésének és sírbatételének,
feltámadásának és mennybemenetelének,
másodszori eljövetelének erejében kelek föl.
Erőben kelek fel,
körülvesznek az ég és föld erői,
a Nap és Hold fényei,
a tűz és villám ragyogása,
átjár a vihar zúgása és a tenger morajlása.
Erőben kelek fel,
lábam alatt a Föld szilárdsága,
megerősít a sziklák keménysége.
Erőben kelek fel ma reggel,
és magamat egészen Isten erős vezetésének engedem át,
Isten őrködő szemére,
Isten figyelmes fülére,
Isten oltalmazó kezére,
Isten közbenjáró igéjére,
Isten kinyújtott fegyverére,
Isten őrködő pajzsára,
Isten szabadító seregére bízom.
Ő oltalmazzon engem, hogy el ne nyeljen a Sátán.
Ő oltalmazzon engem a bűn kísértésétől, a test kívánságától,
mindentől ami árt, közel vagy távol,
Ha egyedül vagyok és ha másokkal.
Ő oltalmazzon engem ma, az irgalmatlan és kegyetlen
testemet-lelkemet fenyegető erőszaktól,
Ő oltalmazzon ma a hamis prófétáktól,
az istentelenektől és a közönségesektől.
Krisztus velem – Krisztus előttem – Krisztus bennem.
Krisztus alattam – Krisztus jobbomon – Krisztus balomon.
Ő az erő, Ő a békesség.
Krisztus legyen, ahol fekszem,
Krisztus legyen ahol állok
Krisztus legyen ahol ülök,
Krisztus a magasságban – Krisztus a mélységekben – Krisztus a tágasságban.
Ő szóljon hozzám mások ajkával,
Ő tekintsen rám mások szemével,
Ő hallgasson engem mások fülével.
Krisztus, én Uram! – Krisztus, én Megváltóm!
Erőben kelek fel, a legszentebb Háromság hívásában,
a Háromság vallásában,
a mindenséget teremtő Egység megvallásában.

*Szentgyörgyi Albert imája

Uram!
Azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem
A teremtés rámeső zugát,
Hogy fénnyel, meleggel
Jóakarattal és örömmel
Töltöm meg világomat!

AMEN

*Szentgyörgyi Albert imája

Uram!Nagyobb vagy, mint alkotásod!
A Te hazád a Világmindenség!
És én magamhoz hasonlónak véltelek?
Gonosznak, kapzsinak és hiúnak?
Ki dicséretemre és áldozataimra vágyik,
Megbosszulja csekély vétségeim,
Kinek én kell, hogy házat építsek,
Míg embertársaimat hajléktalan hagyom.
Isten! Hadd dicsőítselek azzal,
Hogy teremtésednek rámbízott parányi pontját
Szebbé teszem,
Elárasztom a földi létet fénnyel, melegséggel,
Jóakarattal és boldogsággal.

AMEN

*Szentlélek szólítások

Jöjj, Szentlélek, tölts el engem!
Az Atya Lelke, éltess engem!
A Fiú Lelke, válts meg engem!
Ó, örök Szeretet, hass át engem!
Tüzeddel gyújts lángra engem!
Fényességeddel világosíts meg engem!
Eleven forrás, itass engem! Bűneimtől tisztíts meg engem!
A visszás korszellemtől távolíts el engem!
Vigasztalásoddal enyhíts engem!
Keneteddel erősíts meg engem!
Kegyelmeddel vezess engem!
Angyalaid által oltalmazz engem!
Tőled elszakadni soha ne hagyj engem!
Szentlélek-Isten, hallgass meg engem!
Kegyelmed sugara érintsen meg engem!
Az erények áramával árassz el engem!
Kegyelmeiddel bátoríts engem!
Gyümölcseiddel üdíts fel engem!
A gonosz ellenségtől védj meg engem!
A végső harcra kenj föl engem!
Halálom óráján támogass engem!
Utána pedig vonj magadhoz engem!
Hogy minden szentekkel egyetemben
Dicsérjem az Atyát, a Fiút és Téged,
Ó, szelíd Vigasztalóm, örökké. Ámen.

2010. augusztus 11. csütörtök, Sze 16 2010 

* Szent Donát püspök és mártírhoz

Imádkozzál érettünk Szent Donát püspök és mártír, hogy megmeneküljünk a mennykőtől, és égi háborútól. Könyörögjünk! Irgalmas örök Úr Isten, kinek kezében vannak az elemek minden teremtmények, melyekkel tetszésed szerint rendelkezel. Téged alázatosan kérünk, hogy a felhők a felhők káros erejét eloszlatván, Szent Donát püspök és mártír esedezése által, tőlünk a veszedelmes mennydörgést, villámot és minden kártékony förgeteget kegyesen eltávoztatni és mennyei oltalmaddal minket és házainkat, szántóföldjeinket és szőlőinket, mezeinket és kertjeinket megőrizni méltóztassál, hogy Szent Donát püspök és mártír könyörgése által a villámütéstől, jégesőtől, forgószéltől és a förgeteg minden veszedelmétől megszabadulva óhajtott csendességben biztosan éljünk és Szent Nevedet dícsérjük, és magasztaljunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

*Szent Ferenc: Laudes Dei Altissimi

1 Szent vagy, egyetlen Úristen,
ki csodákat művelsz.
2 Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,
te vagy a mindenható király,
Szentséges Atya, ég és föld királya.
3 Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene,
te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,
az Úr, az élő és igaz Isten.
4 Te vagy a szerelem, a szeretet;
te vagy a bölcsesség,
te vagy az alázat,
te vagy a türelem.
te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy a biztonság,
te vagy a megnyugvás,
te vagy az öröm,
te vagy reményünk és vígasságunk,
te vagy az igazságosság,
te vagy a mértékletesség,
te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.
5 Te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy védelmezőnk,
őrállónk és oltalmazónk;
te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
6 Te vagy a reményünk,
te vagy a hitünk,
te vagy a szeretetünk,
te vagy minden édességünk,
te vagy a mi örök életünk:
Nagy és csodálatos Úr,
mindenható Isten, irgalmas Üdvözítő.

Amen

*Szent István királyhoz

Isten, ki nemzetünk kebelében Krisztus igaz hitének világát Szent István első királyunk apostoli buzgósága által felderülni engedted, és kegyelmed jeléül szentünknek jobb kezét az enyészettől csodálatosan megóvtad, nekünk szent emlékül meghagytad: adjad, kérünk, hogy mi is e katolikus szent hitet, melyet ő tanított és tartott, megőrizzük és az p esedezésére mi a Magyarhon hű fiai, magunk közt a béke, szeretet és egyetértésben éljünk; földi vándorlásaink után pedig a mi szent királyunk védőszárnya alatt Hozzád, minden örömök honába jussunk.
Ó szent István király, ki koronádat a mennyország Királynéjának, mint Hazánk dicső Pátronájának fölajánlottad, járj közben Szűz Máriánál, a keresztények segítségénél, hogy tőlünk a fenyegető veszedelmeket elhárítsa, és mutassa magát valóban Magyarország Védőasszonyának. Ámen

*Szent Patrik mellvértje

Magamra öltöm a mai napon a Szentháromság segítségül hívásában rejlő hatalmas erőt, a hit erejét
a háromszemélyű egy Istenben, a mindenség Teremtőjében.

Magamra öltöm a mai napon a hatalmat, mely Krisztus megtestesülésében és keresztjében,
feltámadásában és mennybemenetelében van, valamint eljövetelében a világ megítélésére.

Magamra öltöm a mai napon az erőt, mely a szeráfok szeretetében, az angyalok engedelmességében, a
pátriárkák imádságában, a próféták jövendölésében, az apostolok prédikációjában, a mártírok
hitében, a szüzek tisztaságában, a szent emberek tetteiben van.

Magamra öltöm a mai napon az ég erejét, a nap ragyogását, a hó fehérségét, a tűz lobogását, a
tenger mélységét, a föld szilárdságát, a sziklák keménységét..

Magamra öltöm a mai napon
Isten fényét, hogy vezessen engem,
Isten bölcsességét, hogy tanítson engem,
Isten szemét, hogy vigyázzon rám.
Isten fülét, hogy hallgasson rám,
Isten szavát, hogy szóljon hozzám,
Isten kezét, hogy oltalmazzon engem,
Isten szárnyát, hogy beborítson engem.
Magamra öltöm a mai napon a bűn kísértései ellen, minden rám törő gonosz ellen, ki közelről vagy
távolról, egyedül, vagy többedmagával támad engem.

Krisztus legyen velem,
Krisztus legyen mellettem,
Krisztus legyen bennem,
Krisztus legyen mellvértem,
Krisztus legyen pajzsom,
Krisztus legyen sisakom.
Krisztus legyen minden ember szívében, ki rólam beszél!
Krisztus legyen minden ember ajkán, ki hozzám szól!
Krisztus legyen minden szemben, amely rám tekint!
Krisztus legyen minden fülben, mely engem hallgat!

Magamra öltöm a mai napon a Szentháromság segítségül hívásában rejlő hatalmas erőt, a hit erejét
a háromszemélyű egy Istenben, a mindenség Teremtőjében.

Az üdv az ÚRÉ, a szabadítás az ÚRÉ, a megváltás KRISZTUSTÓL jön.
Üdvözítésed, a mi URUNK, legyen velünk mindenkor. Ámen.

2010. augusztus 10. csütörtök, Sze 16 2010 

*Szalézi Szent Ferenc: Istentől kapott kereszted

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna
hozzád illobbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
Kezdettol fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívébol
értékes ajándékkként neked adja.

Mielott elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni értelmével átgondolta,
bölcs igazságosságosságával megvizsgálta,
szereto irgalmával átmelegítette.

Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.

Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.

Így most egyenesen az égbol jön feléd,
mint Istennek hívása,
s könyörülo szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.

*Széchenyi István gróf imája

„Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el szívemet angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfitársaim iránt! Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszével! Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztetnem a jónak magvát a gonoszak magvától! Add tudtomra, mit tegyek és miként kezdjem, hogy neked egykor arról a tőkéről, melyet reám bíztál, beszámolhassak! Gondolkodni akarok és dolgozni éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem azt, ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcs lehetne! Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd, hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon, s úgy fogjak hozzá bármihez!”
Ámen!

*SZÉCHENYI ISTVÁN IMÁJA MUNKÁS ÉLETÉRT

Uram,
Világosíts fel
Egy kerub lángszellemével.
Engedd
Megkülönböztetnem
A jó magvát a gonosz magvától.
Add tudtomra
Mit tegyek,
Hogy neked egykor arról a tőkéről,
Melyet reám bíztál,
Elszámolhassak.
Segítsd bennem sikerre, ami jó,
Tipord el csirájában,
Aminek rossz gyümölcse lehet.
Segíts, hogy minden indulatot
Leküzdhessek önmagamban.
Töltsd el szívemet tiszta szeretettel
Embertársaim iránt.
Engedd, hogy igaz lelki alázattal
Tekintsek mindenre e világon
S fogjak hozzá
Bármihez.
Ez az imám
Ne szóval legyen elmondva,
Hanem tetteimben szüntelenül égnek bocsátva.

*Szent Antiohusz esti imája Úr Jézus Krisztushoz

Mindenható Urunk, az Atya Igéje, tökéletes Jézus Krisztus, könyörületed sokasága szerint soha ne hagyj el engem, a Te szolgádat, hanem lakozz bennem mindenkor. Jézus, juhaidnak jó Pásztora, ne engedj át a kígyó támadásának, és ne hagyd, hogy a Sátán kívánságának prédájává legyek, mert az enyészet magvát hordozom magamban. Imádott Uram, Istenem, Szent Királyom, Jézus Krisztus, őrizd álmomat a Te Szent Lelked be nem alkonyodó világosságával, amellyel tanítványaidat is megszentelted. Uram, adj nekem is, a Te méltatlan szolgádnak, üdvözölést nyugvóhelyemen. Világosítsd meg elmémet a Te Szent Evangéliumod ismeretének fényével, lelkemet kereszted szeretetével, szívemet a Te Igéd tisztaságával, szenvedéseid által óvd meg testemet a szenvedélyektől, gondolataimat őrizd a Te alázatoddal, és kelts fel engem kellő időben a Te dicséretedre. Mert áldott vagy a Te kezdet nélkül való Atyáddal és Szentséges Lelkeddel együtt mindörökké. Ámin.

2010. augusztus 9. csütörtök, Sze 16 2010 

*Rendezd el, Istenem…

Rendezd el Istenem minden dolgomat,
őrizd minden bajtól kis családomat!
Tőleg kaptam őket, Te légy vigaszuk,
el ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk!

Rendezd el Istenem sajgó szívemet,
el ne veszíthessen soha Tégedet!
Hitem örök mécse ki ne aludjék,
mint húsvéti gyertya, világosodjék!

Családom tagjai életükön át,
lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.
Életük újtait ez ragyogja be,
Te élj szívükben élők Istene.

Rendezd el Istenem hajszolt életem,
szeretet Istene, lelket adj nekem!
Lelket, mely mindenben rád hagyatkozik,
Téged el nem felejt, benned megnyugszik!

Mint a szentmisében, most felajánlom
kenyerem s borom, egész családom.
Családom Főpapja Te vagy Jézusom,
egyesítsd magaddal kicsim és nagyom.

Rendezd el Istenem üdvösségemet,
irgalmad pótolja gyengeségemet!
Másban én nyugtomat ugysem találom,
életem -halálom neked ajánlom!

Mindnyájunk jó Anyja, szép Szűz Mária,
hozzád is fordulok mennynek ajtaja!
Te vidd az Úr elé minden gondomat,
oszd meg családommal boldogságodat!

*Sajó Sándor: ÚJ ÁBEL

Anyám! Kegyelmed özvegyasszony,
És szűken van a kenyerünk;
Azért én, lássa, nem panaszlom,
Hogy Káin együtt él velünk;
Kegyelmed gyermekül fogadta,
Bár nem Kegyelmed szülte őt –
Legyen testvér az Istenadta,
Ha ős törzsünkkel összenőtt;
De kikesergem a világba:
Jószívem hozzá mindhiába,
És velünk él bár egy kenyéren,
Nekem e Káin nem testvérem!

Anyám! E Káin csúf szokásból
Minden dolgomba belegázol;
Játékban, utcán, kint a páston,
E Káin sose fogja pártom;
A taligánkat sose húzza,
Mikor meg tolná, visszahúzza,
Zsebemből kicseni a gombot,
Tarisznyámból a kenyeret,
Amit én gyűjtve összehordok,
Ő széjjelszórja s kinevet;
Más kedvét ellenemre szítja,
Utcák kutyáit rám uszítja
S örül, ha folyni látja vérem, –
Nekem e Káin nem testvérem!

Anyám! Én Káint bepanaszlom…
Kegyelmed gyönge, beteg asszony,
S míg betegen nyög itt az ágyban,
Ő mért fütyül kint oly vidáman?
Ha házunk őneki is háza,
Idegenek közt mért gyalázza?
Ha idegen a lelke tőlünk,
Anyám, – Káinnal mért vesződjünk?…

Nem vagyunk senki kapcarongya,
Én nem leszek Káin bolondja, –
Anyám! Nekem már forr a vérem:
Nekem e Káin rossz testvérem, –
Anyám, így élni nem öröm…
Én Káint többé nem panaszlom,
De ezt így nem bírom sokáig,
S ha Káin jobbá most se válik,
Akkor az Isten irgalmazzon, –
Bevégzem vele nagy pöröm:
Anyám, – én Káint megölöm!

*Szabadító ima

Szeretett Atyám,
Tisztíts meg engem Fiad Vérével,
Szeretett Atyám,
Tisztíts meg Fiad Testével,
Szeretett Atyám,
Távolítsd el a gonosz lelket,
aki éppen most kísért engem.
Amen.

*Szalézi Szent Ferenc: A kereszt

Azt a keresztet, ami mostannyira nyomja válladat,
Mielőtt elküldte volna hozzád az Úr,
Mindenható szemével megvizsgálta,
Szerető irgalmával átmelegítette,
Mindkét kezével méregette,
Vajon nem nagyobb-e?
Nem nehezebb-e a te számodra,
Mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta,
Szent kegyelmével,
Irgalmával megillatosította,
Reád és bátorságodra tekintett
És így érkezik a mennyből a „Kereszt”,
Mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.

Következő oldal »