Uram, kérlek téged, add meg nekem, hogy sohase feledkezhessem el a te kegyelmedről! Hiszen az éltet, az ad végső célt életemnek. Szentlelked vezetése alatt éljek, úgy, mint aki nem hiába kapta kegyelmedet. Ámen.

Uram! Ki adtad a múltat,
Szerezted a jövőt, mutattad az utat;
Légy lámpásunk sorsunk éjjelében,
Élhessünk e szerető Tenyérben
Hűst adó fényed alatt,
Néhány társunk ki maradt
Hű és kedves előtted,
Kikért az ég kárpitját szőtted,
S Fiad testét törted,
Szövetséget hoztál köztünk, s Közted.
Építs várat Ígédből ,
Kőből, vérből, keresztből…
Segíts rút szívünknek hálát zengeni
Maradék magyaroknak megmenekedni.

Uram, köszönjük, hogy nem vagyunk, egyedül, hogy szerető testvéreket adtál mellénk, és hogy szerető Krisztust adtál értünk. Ámen.

Uram! Köszönöm, hogy a nagyobb utat te tetted meg felém. Kérlek lelked által, segítsd az első lépést megtennem! Ámen.

Uram, Krisztusom! Hálás vagyok neked azért, hogy megváltásod által képessé tettél engem arra, hogy szeretni tudjalak téged, az Atyát, minden embertársamat és azt a feladatot, amit elém célul kitűztél. Tudom, hogy a magam erejéből még a legkisebb parancsolatot sem tudnám megtartani. Add, Uram, a te végtelen és kegyelmes szeretetedet! Ámen.

Uram, legyen meg rajtunk a te akaratod!

Uram, ne légy távol tőlem, siess segítségemre!

Uram! Olyan jó, hogy szeretettel figyeled minden lépésünket, hogy számon tartod örömeinket és nyomorúságunkat! Áldunk ezért a gondviselő szeretetedért!

Reklámok