És újra kísértették az Istent, és ingerelték [korlátozták – az angol fordítás szerint] Izrael Szentjét. — Zsoltárok 78,41.
Korlátozhatod Te Istent? A Biblia mondja, hogy Izrael ezt tette. És van úgy, hogy mi is korlátozzuk Őt. Korlátozzuk Istent az imaéletünkkel.
John Wesley, a methodista egyház alapítója mondta: “Úgy tűnik, hogy Istent az imaéletünk korlátozza. Semmit sem tud tenni az emberért, hacsak valaki meg nem kéri erre.” Miért?
Isten teremtette a világot és annak teljességét. Majd megteremtette az embert és hatalmat adott neki az Ő kezének minden munkája felett. Isten Ádámot teremtette e világ istenének. Ő azonban felségárulást követett el, és eladta e világot a sátánnak. Ekkor lett a sátán e világ istene. (2Kor. 4,4) Isten nem avatkozhatott be csak úgy, és pusztíthatta el a sátánt. Ha megtette volna, a sátán azzal vádolhatta volna Istent, hogy ugyanúgy mint ő, törvénytelenül cselekedett. Isten azonban kidolgozta a megváltás tervét. Majd elküldte az Ő Fiát — Akihez a sátán nem nyúlhatott és nem is nyúlt — hogy végrehajtsa ezt a tervet. Jézus által Isten megváltotta az emberiséget!
Most már visszakaptuk a hatalmat Jézus Krisztuson keresztül, — és amikor megkérjük Istent, akkor Ő tud és be is fog avatkozni. Úgy tűnik tehát, hogy Isten semmit sem tud tenni, hacsak valaki meg nem kéri erre.

Reklámok