Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.

– Jóel 2: 23

Szellemi áradás közeledik. Isten megígérte. Megígérte a Szent Szellem erejének olyan kiáradását, ami elhozza a legnagyobb aratást, a legtöbb üdvösséget, amit valaha láttunk.

Évek óta olvasunk erről az Igében, és évek óta hallunk prédikációkat. Olyan sokat néztünk már a mennybe erre az aratásra várván, hogy megmerevedett a szellemi nyakunk. Van bennünk egy kép, miszerint Isten valami nagy mennyei kancsóból kiönti a Szent Szellemét.

De az a helyzet, hogy rossz irányba nézünk!

Azok az edények, amikből Isten kiárasztja az erejét, itt vannak a földön. Jézus így szólt erről: „Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.”

A várva várt idők végi kiáradás, az élő víznek folyamai, a hívőkből törnek elő. A bennünk lévő Szent Szellem lesz a forrása minden jelnek és csodának, amiről a próféták szóltak. És amikor buzgók leszünk a közbenjárás imájában, ez az erő elkezd áradni.

A Zakariás 10: 1 azt mondja: „Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.”

Az imáink, a közbenjárásunk fogja megindítani Isten Szellemének óriási kiáradását. Ahogy összekapcsolódunk, és élő víznek folyamai törnek elő belőlünk, szellemi erő árad ki itt a földön.

Imádkozzunk tehát a Szent Szellem kiáradásáért. Járjunk közbe a kiáradásért. Az imaéletünkben elsődleges legyen a szellemi erő hatalmas kiáradásának fontossága.

Dicsőség Istennek, az esőfelhők már gyülekeznek!

Igei olvasmány: Jóel 2: 23-32

Reklámok