Urunk, hálát adunk, hogy nevedben jöhettünk össze, és Jézus nevében kérhetünk, hogy szólíts meg bennünket. Álld meg az Igét szívünkben, hogy érthessük, amit mondani akarsz. Légy közöttünk, és végezz el bennünk mindent, amiért idehoztál. Köszönjük, hogy kérhetünk, és biztosak lehetünk abban, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevéért. Ámen.

Urunk, könyörül rajtunk, hogy eljuthassunk oda, hogy csak Te kellesz nekünk. Köszönöm, hogy ma reggel is azt mondattad, hogy “Én vagyok az életnek kenyere”, és kimondattad velem, hogy mindig add nekem ezt a kenyeret. A mai napon is nem akarok semmi másból enni, csak a Te kenyeredből, csak Jézusból. Kérünk, hadd tudjunk elszakadni mindentől, ami Rajtad kívül való erőforrás. Könyörülj rajtunk, hogy egyedül Benned bízhassunk, hogy ezzel az igazsággal mehessünk tovább: Az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ámen.

Urunk, köszönjük, hogy hálát adhattunk, és kérhettünk. Úr Jézus, kérünk, hallgass meg, mert, saját akaratunk szerint kértünk most. Látod, aláírtuk a vizsgálati papírt. Kérünk, hogy vizsgálj meg! Áldunk a tegnapi szavadért, és kérünk, hogy most is nagyon mélyen világíts bele szívünkbe és életünkbe, Lelked által. Ámen.

Urunk köszönjük, hogy igédben már tegnap este megszólítottál bennünket. Szeretnénk ma is úgy állni előtted, hogy várjuk szavadat. Segíts, hogy valóban kívánjuk hallani szavadat, hogy elvégezhesse bennünk azt, amiért idehoztál minket. Ámen.

Urunk, köszönjük, hogy láttál minket abban az időben, ami ez előtt a hét előtt volt. Láttad az életünket, amikor sokszor azt mondtuk: nem bírom tovább. Hallottad sóhajainkat, imáinkat. Áldunk Téged, hogy megmozdult a kezed. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és megmondod, mit akarsz tenni velünk. Megtámogatni, felegyenesíteni, megtölteni önmagaddal. Kérlek Úr Jézus, ne legyen ennek semmi akadálya az életünkben, hogy keressünk, és elfogadjunk Téged. Cselekedd meg, amit most ígértél. Egyenesíts fel, támogass meg, hogy úgy mehessünk úgy haza, hogy Téged láthasson ez a világ rajtunk keresztül. Ámen.

Urunk köszönjük, hogy még nem választottál szét bennünket, hogy még tudtunk ezeken a napokon együtt nőni, együtt hallgatni az Igét, és együtt dicsőíteni Téged. Úr Jézus, most, amikor szétválunk, segíts, hogy szív szerint és lélek szerint tovább lehessünk Veled, és maradhassunk Benned! Hadd menjünk úgy asztalodhoz, hogy lemoshasd bűneinket. Szeretnénk fehérben hazamenni, fehérben járni, és élni a szolgáló életünket. Hogy megáldhass, hogy lehessen a szolgálatunknak jó, ízes, Téged dicsőítő gyümölcse. Köszönjük, hogy hallod kérésünket, és hogy ezt akarod velünk tenni, Neved dicsőségére. Ámen.

Urunk, köszönjük, hogy megérthettük, hogy az akaratodnak való engedelmesség szerelmes Fiadnak került a legtöbbe. Neki az életébe került, kínos, fájdalmas váltsághalálába. Köszönjük, hogy az Ő vére többet beszél, mint az Ábel vére. Köszönjük, hogy a bűnbocsánatról beszél. Segíts, hogy magunkhoz vehessük most ezt a kimondhatatlan jó, kedves, és tökéletes ajándékodat. Kérünk, Urunk, hogy mindannyian úgy mehessünk asztalodhoz, hogy a kenyérben és borban Téged fogadhassunk be, hogy élhess bennünk mostantól fogva mindörökké. Ámen.

Urunk, nagyon kérünk, áldj meg minket. Úgy szeretnénk most elmondani, ahogyan Jákób is mondta: “Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem.” Szeretnénk hazavinni az áldást, és élni ez alatt az áldás alatt. Légy most így közöttünk, hogy személyesen mindnyájunkat Igéd és Lelked által megáldhass. Ámen.

Reklámok