Uram! Lehet, hogy évtizedek óta kezünkbe adtad igédet, és mi mégis félre tettük, nem is olvastuk, nem érdekelt bennünket. Segíts, hogy ráébredjünk arra, hogy hányszor vétkeztünk az ige ellen. Könyörülj rajtunk, hogy most, amikor halljuk igédet, nyitva legyen ne csak a fülünk, hanem a szívünk is. Kérlek, hogy be ne zárjuk, meg ne keményítsük szívünket. Áldj meg, hogy cselekedhess bennünk teljesen szabadon, hogy aztán cselekedhess majd velünk is. Szeretnénk továbbadni a Te mindenható igédet, amelyik élő, és ható. Végy el belőlünk minden ellenállást isteni erőd által, hogy megtörténjen velünk minden, amiért idehoztál. Ámen.

Uram, még mindig nem tudjuk és nem értjük egészen, hogy hogyan szeretsz. Azt sem, hogy miért szeretsz. Segíts, hogy mégis felfogjuk, megtapasztaljuk a Te kimondhatatlan, végtelen szeretetedet. Áld meg számunkra az Igét, és jöjj hozzánk. Amit elkezdtél bennünk, folytasd Lelked által. Köszönjük, hogy itt vagy, és hogy van hozzánk szavad. Ámen.

Uram, miután Téged megismertelek, még mindig előfordul, hogy idegen Istenem van, önmagam. Még mindig van bennem önbizalom, emberekben bízás. Bocsáss meg Uram, hogy melletted is lehetnek idegen isteneim, nemcsak előtted. Előtted sok-sok minden volt. Uram, segíts rajtam, hogy egyedül Rád bízzam magam, egyedül Rád támaszkodjam, és mindent Tőled várjak. Áldj meg így mindnyájunkat! Lépj elő a láthatatlanból számunkra, mint valóságos személy. Hadd merjük feltétel nélkül az egész életünket Neked adni. Ámen.

Uram, most úgy szeretnénk örülni! És olyan jó, hogy semmiképpen nem sikerül, akármit is ad ez a világ, soha nem tudunk igazán örülni. Dicsérünk, hogy egyetlen öröm van, amit Te adsz. Kérünk, áldj meg minket, hogy most teljes szívvel Benned bízzunk, és úgy menjünk haza, mint akiket körülvettél az igazsággal, mint egy palásttal. Kérünk, áldd meg a kimenetelünket és az otthoni bemenetelünket. Te magad jelentsd ki magadat rajtunk keresztül, hogy a mieink lássanak, vágyódjanak, és higgyenek. Ámen.

Uram, olyan hálátlan ember vagyok. Sokszor olyan nehéz embereknek is kimondani, hogy köszönöm. Hálátlan ember vagyok Feléd, Uram. Hadd adjak hálát Neked, hogy eddig nem vetted el tôlem a sok-sok jótéteményedet. Áldalak, hogy nem fáradtál bele oda állítani a szemem elé minden igehirdetésben, minden olvasott igében a Te végtelen szerelmedet. Könyörülj rajtunk ezen a héten. Add meg, hogy életünkben először, vagy újra igazán megköszönjük minden jótéteményedet, de mindenekfölött a Te Egyszülött Fiadat, akit értünk adtál, akit nekünk adtál. Kérünk, add meg, hogy a bensőnkben ezt a drága kincset őrizzük. Köszönöm Uram, hogy ez a kincs cserépedényben van. Kérlek, áldj meg minket, segíts, hogy tudjunk dicsérni. Vidd véghez bennünk, hogy megértsük, elfogadjuk és megköszönjük, az értünk való jótéteményedet! Ámen.

Uram, olyan jó volt tegnap örülni, hogy olyan egyszerű minden. Csak oda kell fordítani Feléd arcunkat. Áldalak, hogy most világosan elmondtad, ha lepel van az arcomon, nem fogok látni. Adj nekünk most bátorságot, lemondani a szégyen takargatásáról. Nem könnyű dolog az éveken keresztül hordozott látszatot igazán megsemmisíteni. Kérünk, áldj meg minket ezzel a bátorsággal, hogy kilépjünk a sötétségből a Te csodálatos világosságodra. Hogy valóban olyan egyszerű lenne a hívő életünk, hogy csak Rád tudnánk vigyázni, Benned hinni, és Tőled várni mindent. Úr Jézus, hadd mehessünk ilyen egyszerű élettel tovább. Kérünk, áldd meg a mai napunkat. Köszönöm, hogy hallod kérésünket és segítségül leszel. Ámen.

Uram, olyan sok szemét van az életünkben, ami elzárja igéd útját. Kérünk, segíts most mindent kidobnunk. Segíts üres edénnyé lenni, hogy betölthess önmagaddal. Hadd legyünk tele igéddel, Jézussal, és Szentlelkeddel. Hadd mehessünk úgy haza, hogy minden szavunkból, cselekedetünkből áradhasson békéd, szereteted, örömöd. Köszönjük, hogy otthon, munkahelyen, útközben is mehetünk Veled, és elő víznek folyamai ömölhetnek belőlünk. Tégy bennünket forrássá ebben a világban. Kérünk, cselekedj velünk, adj vágyat, imádságot, és teljesítsd be kérésünket, neved dicsőségére. Ámen.

Uram, olyan sokszor nem mertünk szembenézni régi bűneinkkel. De lehet, hogy méginkább nem mertünk szembenézni a természetünkkel, ami változhatatlan, mindig újra ugyanaz. Hadd áldjunk, hogy mind a kettőre: bűneinkre, betegségünkre teljes megoldást hoztál. Kérünk, segíts, hogy elfogadjuk ingyen ajándékaidat. Nagyon kérünk Uram, hogy adj most világosságot, értelmet és bátorságot, hogy kilépjünk abból a börtönből, amiben élünk, hogy az egész hátralevő életünk Téged dicsôítsen. Ámen.

Reklámok