2010. április 14. szerda, ápr 14 2010 

Uram segíts nekünk fedhetetlennek lennünk. Bármi ami tőled jön az áldás még akkor is amikor mi nem úgy érezzük. Csak később mutatod meg az okát, dicsőség neked.Oly jó a te szabadításodra várni és megtapasztalni a te csodáidat, erődet, kegyelmedet. Ámen.

Urunk, köszönjük szeretetedet és kegyelmedet. Legsötétebb óráinkban mutass nekünk ösvényt. Emelj fel minket, hogy láthassuk csodálatos tetteidet. Ámen

Urunk, tudod, hogy miért küldtél és állítottál bennünket erre a földre. Könyörülj rajtunk, hogy elvégezhessük rendeltetésünket ott, ahová állítottál. Végezd el bennünk, hogy áldássá lehessünk. Hadd nyerhessünk meg mindent Lelked által, amit a mai napban számunkra készítettél. Ámen (T.L.)

Urunk! Sokan két lábbal tiporják a törvényt, de nekünk nem kell közéjük tartoznunk. Alázattal valljuk be, hogy leélhetjük életünket úgy, hogy nemzetünk törvényei szerint bűntelenek vagyunk, de tudjuk, hogy a Te szent törvényeidet naponta áthágjuk, ezért bocsánatodat kérjük. Adj nekünk felelősségteljes gondolkodást és cselekvést ma is! Ámen

Útjaid Uram mutasd meg, hogy el ne tévelyedjem! Istenem, te jól ismersz engem, ezért kérlek, vezess, irányíts, mert ha önfejű módon jövök-megyek, akkor azon nem lesz áldás. Rád szeretnék figyelni és Lelked vezetésének engedni! Segíts ebben! Ámen

Reklámok

2010. április 13. szerda, ápr 14 2010 

Uram kérünk téged, hogy munkálkodjál, hogy akik felelős beosztásban vannak, legyenek te általad bölcsek, a családfők legyenek megtért emberek, hogy te légy a fejük, ámen.

Uram, köszönöm, hogy élhetek. Köszönöm, hogy szereteted gazdagságát élvezhetem, a természet szépségét, a többi emberrel való közösséget, saját szívem boldogságát, a te közelségedet, és annak tudatát, hogy szeretsz, és szüntelen áldásoddal gazdagítasz. (J. Fischer)

Uram, köszönöm keresztedet, amivel megváltottál, és köszönöm a nekem adott kereszteket, hogy a Te erőddel, alázattal hordozhatom és köszönöm a Jézusban elnyerhető üdvösséget. Ámen

Uram, taníts meg imádni és szeretni Téged! Akkor Benned elfeledem majd saját nyomorúságomat. Csak akkor leszek testvér az emberek számára, olyasvalaki, aki segít nekik megtalálniuk Azt, akire egyedül szükségük van. Téged, az én testvéreim Istenét.
(Karl Rahner: Te vagy a Csönd)

Uram nagy a te bölcsességed, és hatalmad, aki neked engedelmes az győztesen kerül ki minden bajból. Ámen.

Uram ne engedd, hogy eltévelyegjünk, hogy a gondolatainkat a gonosz irányítsa, tereád szeretnénk nézni mindennap, segíts ebben minket. ámen…

Uram segíts meg minket és áldjad meg beszédeinket, gondolatainkat, cselekedeteinket! Ámen….

Uram segíts nekünk engedelmeskedni, hogy a Szentszellemed által tudjuk akaratodat felismerni. Imáink meghallgatása után, megszabadulhatunk a nyomorúságainkból.Ámen

2010. április 12. szerda, ápr 14 2010 

Uram áraszd az élő vizet, hogy megelégíthess és vihessük tovább másoknak. Kérünk, könyörülj így rajtunk szereteteddel. Ámen
(T.L.)

Uram bocsáss meg a tudatlan embereknek, és kérlek add, hogy megtérjenek, azok is akik ellened szegülnek és más embereket is bajba sodornak, ámen.

Uram csodálatosak a te kijelentéseid, köszönjük azokat. Jó tudni, hogy minden juhot visszaterelgetsz, el nem hagyod őket veszni. Aki megsérül, vagy beteg azokat meggyógyítod, a gyengét vigasztalod, erősíted, és aki erős arra meg vigyázol. Hála neked, mert az életünk a családunk biztonságban van tenálad. Nem kell félnünk a gonosztól, mert te vigyázol ránk. dicsőség neked. Ámen.

Uram hála és köszönet minden jóért amit nekünk készítettél és nekünk adsz. Mi akik téged választottunk tudjuk az igei tanítást, és kérünk téged munkálkodj hozzátartozóinkban is. Ismerjenek meg téged. Munkálkodj a többi emberben is, nehogy elvesszenek, mert te azért haltál meg és támadtál fel, hogy legyőzd a halált, ami nem uralkodik már rajtunk. A kegyelmedet terjeszd ki minden emberre dicsőítsd meg a te nevedet. Ámen.

Uram, hányszor nem úgy élünk a gyülekezetben, a Te néped között, mint “elszánt legénység”. Bocsáss meg minden gyávaságot, minden meghátrálást. Könyörülj rajtunk, újíts meg minket, hogy valóban mindenre készen vállalhassuk azt az utat, azt a szolgálatot, amire elhívtál. Kérünk, Urunk dicsőítsd meg magad általunk,az Úr Jézus nevéért. Ámen
(T.L.)

Uram, kérlek taníts meg minket szeretetben és békességben, jótettet-jótettre halmozva élni!
Ámen

Uram kérlek téged adj nekünk megbocsátó szívet, és hozzá illő bölcs beszédet!
Ámen.

Uram kérünk téged, hogy a mai világban is őrködj az emberek felett, és a paráznaság szellemét megtagadjuk az Úr Jézus nevében, mert igen elhatalmasodott a mai időkben is. Imádkozunk a fiatalokért, hogy megismerjék a te beszédedet, és a tudás megmentheti az ő lelküket. Imádkozunk a családokért, hogy a békéjük, megmaradjon! Ámen.

2010. április 11. szerda, ápr 14 2010 

Örökkévaló Urunk, nyisd meg a fülünk, elménk és szívünk, hogy felismerhessük az alkalmakat, amikor másokat közel vonhatunk hozzád. Ámen

Szerető Mennyei Atyánk! Köszönöm, hogy ismét hála lehet a szívemben a Tőled való ajándékokért, legfőképpen is a belső békességért és azért a bizonyosságért, hogy ismersz, és javamra szeretsz. Add ennek örömét ma is, minden gyermekednek. A Megváltó Jézus érdeméért kérlek. Ámen

Szerető Mennyei Atyánk, olyan jó, hogy mindig jöhetünk Hozzád, Te magad bíztatsz erre minket. Olyan jó megállni a jelenlétedben, elcsendesedni és várni szabadításodra. Amikor már Rajtad kívül senki sem tud megvigasztalni, Te megvigasztalsz Igéd és Szentlelked által. Indítsd szívünket hálára és a Tőled kapott szeretet továbbadására. Ámen

Szerető Istenem! Tudom, hogy erőd mindenek felett áll, de létezik és árt is a gonosz. Van hatalmad fölötte is, de gyarlóságainkban áldozataivá válhatunk. Ám ha Fiad felé fordulunk és nevében kérünk, minden mélységből kiemelsz és a végső győzelmet érhetjük el Veled. Ámen
(Peternics Mihály)

Teremtőm, Atyám!
A gonoszság a talmi hatalom és a pénz csábításaival akar irányítani minket, te csak kérsz minket a jóra, ezért kell tudnunk önmagunknak parancsolni, ami nem is oly nehéz, ha Megváltónkat, Jézust követjük. Ámen
(Peternics Mihály)

TEREMTŐ ATYÁNK!
Köszönjük Neked az egészség mindennapi csodáját, testünk épségét, jó közérzetünket. Bocsásd meg, hogy gyakran vétünk ellene! Köszönjük a betegségek próbáit, kegyelmed gyógyító munkáját és csodáit is. TE ismered testünk, lelkünk titkait, jövőnk felől is látod sorsunk alakulását. TE légy a mi gyógyítónk, megvilágosítónk a JÉZUS KRISZTUSÉRT! Ámen.

Tiszta szívet teremts bennünk Uram, ámen…

Uram add, hogy tudjuk a te jó híredet átadni az embereknek, hogy kívánatos legyen nekik hozzád csatlakozni. Azokat akik hamisan élnek leplezd le, hogy ne hozzanak szégyent a te nevedre. Tied a dicsőség mindörökké. Ámen.

2010. április 10. szerda, ápr 14 2010 

Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Áldunk és magasztalunk az értünk hozott áldozatodért. Kérünk, hogy munkáld a szívünkben a szolgálat örömét. Feltámadásunk és üdvösségünk bizonyossága adjon erőt a ránk bízott feladatok elvégzéséhez. Ámen

Mennyei Atyám! Kétségbeesetten akarok változni! Változtass meg! Nem akarok úgy élni és járni, ahogy eddig. Mindent rázz meg, semmit ne kímélj! Kend meg szívemet és az elmémet a változás gyorsító kenetével! Akarok felmenni Isten szent hegyére, segíts! Újítsd meg elmémet! Friss vágyat és tüzet kérek Igéd olvasására! Vizsgálj meg engem és változtass meg. Rombolj, tépj fel, irts és dönts, ültess és plántálj. Rengess meg és mozdíts el minden mozdíthatót. Vigyél fel megismerésed új, magasabb szintjére. Uram, vak vagyok. Nyisd meg szememet, hogy lássak. Uram, nem hallok, nyisd meg fülemet, hogy halljak. Uram orrommal nem érzek, tisztítsd meg szellemi szaglásomat, hogy érezzek. Uram, nyelvemmel nem érzékelek, elevenítsd meg szellemi ízérzőkészségemet, hogy érezzek! Nyisd meg elmémnek szellemét szíved és Igéd mélyebb megértésére. Részesíts abban a kiváltságban és megtiszteltetésben, hogy beviszel a golgota titkának megismerésébe. Ismertesd meg velem szereteted és véred erejét. Vezess engem a taníthatóság helyére. Ismertesd meg velem tudatlanságomat és a Te elhívásod, szereteted és hatalmad mérhetetlen voltát! Öntsd belém szeretetedet, hogy ismerjelek. Árassz el a kijelentés ajándékaival és Lelked minden ajándékaival jó kedved szerint, hogy azokban járhassak és szolgálhassak. Adj nekem a te szíved könyörületességéből, hogy járassak a hit és irgalmasság útján. Öntsd ki rám a menyasszony Lelkét, hogy menyasszonyként imádjalak és szolgáljalak. Uram, nyisd meg kérlek bennem és felettem a mennyet. Nyisd meg kérlek szívem zsilipjeit, hogy teljesen átjárjon a te szereteted tüze és a te isteni életed Jézus. Nem akarok többé ebben a földi síkban létezni és mozogni. A te magasabb síkodban akarok élni. Uram, bármibe kerüljön is ez, bármi legyen az ára, kifizetem. Benned akarok élni és a te csatornáddá akarok válni. Az Úr Jézus nevében. Ámen

Mennyei Édes Atyám! Szívem hálával van tele, mert olyan bőkezűen bánsz velem. Köszönöm Neked Drága családomat, pici fiunkat, férjemet, szüleinket. Köszönöm azt a szeretetlégkört, ami körül vesz. Kérlek, Te készítsd szívemet az elkövetkező nagyhétre, nagypéntekre, és a feltámadás ünnepére. Látassad meg velem újra és újra a te akaratodat, a te országodnak titkát, és a Te Szerelmes Fiadat. Kérlek, adj ébredést a családunkban! Te áldd meg húsvéti készülődésünket, és a Feltámadás ünnepét. Ámen.

Mennyei Édesatyánk, taníts minket imádkozni bizalommal, alázattal, őszinteséggel, másokért való közbenjárással. Köszönöm, hogy megtapasztalhatom imáim meghallgatását, erejét, gyógyítását, és másoknak értem való imádságát is. Készítsd szíveinket a húsvéti örömüzenet befogadásra. Ámen

Milyen drágák nekünk Uram a Te tanításaid. Formálj általa minket! Kérjük védelmedet az ördög, manipulálása és vádlása ellen, mert minden rést, hiányosságot, gyengeséget, kihasználva próbál a családoknak és a kapcsolatoknak ártani. De Te Uram azért jöttél a földre, hogy kősziklánk légy, mert aki Téged választ, az ha meginog is, vagy elesik, te felsegíted,és megtartod. Dicsőség neked Uram ezért. Ámen.

Munkáld ki Uram, hogy megbocsátó szívünk legyen. Ámen.

Nagyon sok helyen van a bibliában az élet szó. Fontos ez a tudás nekünk, Nem csak azt jelenti, hogy a halálunk után élünk-e, hanem a jelenlegi életünk is egy nivós, értelmes, élet legyen. Sokszor mondjuk -nincs élet benne- nincs tűz benne,de akik az igét ismerik és a tanítás által jót cselekednek, másokat is az ige ismeretre buzdítanak, azok a sók. Ilyen só szeretnék lenni Uram a te segítségeddel. Ámen.

Ó Uram, mily félelmetes vagy!
Ellenségeidet szétoszlatod, mint a füstöt.
Legyen Szent háromszorosan Szent Neved!
A Te becsületességed megdicsőít Téged
a mi gonoszságunkban.
A Te hűséged megdicsőít Téged
a mi hűtlenségünkben.
Keressen Téged minden szív, Uram,
és hívja segítségül Nevedet!
Találjon Rád,
aki sohasem keresett,
hogy ezt mondhassa
színed előtt:
“Egyedül Istenben
van az oltalmazó igazságosság és erő!

Egyedül Istenben van életem,
örömöm és békém.
Kihez hasonlíthatnánk Őt?
Kivel tehetnénk
egyenlővé Őt?
Az Ő oltalmában virágoztam ki,
és nagy szeretetében örvendezem.
Dicsőség a Magasságbelinek,
dicsőség háromszorosan Szent Istenemnek!”
Uram, Rajtad kívül nincs más Úr,
mindvégig hirdetni fogom szabadító igazságosságodat. Ámen

2010. április 9. szerda, ápr 14 2010 

Köszönjük Istenünk az üdvösségünket, a kegyelmet és az irgalmat amivel megajándékoztad az emberiséget. Ámen.

Köszönjük Jézus Krisztus a bennünk való életedet, ezt a győzelmes életet. Áldunk azért, hogy Te éled ezt az életet. Kérünk, áldj meg minket, szólj még hozzánk, amire szükségünk van, add meg Igédben. Kérünk, készíts fel minket a szolgálatra, és hadd lehessünk boldog közösségben Veled és egymással. Ámen
(T.L.)

Köszönjük kedves Atyánk, hogy bizol bennünk, és felelösséggel szeretnénk ezt cselekedni. Ámen.

Köszönjük Uram azt a mérhetetlen kegyelmet, szeretetet amivel elárasztasz minket, és minden bajban, nyomorúságban tudsz nekünk vigaszt adni. Az a bölcsesség ami csak tőled van , adjon nekünk minden problémában megoldáshoz vezető utat. Ámen.

Köszönjük Uram, érthetetlen szeretetedet, amellyel utánunk jársz. Te tudod miben érhettél utol bennünket ezen a héten. Kérlek, áldj meg minket, segíts tovább vinni ezt a kegyelmet mindenki felé, aminek mi is részeseivé lehettünk. Áldd meg a kimenetelünket és légy velünk, erősíts meg minket a reánk váró úton. Ámen
(T.L.)

Köszönjük Uram, hogy te azért jöttél, hogy minden bűnöst megments. Irgalmas a te szíved és megindul akkor is rajtunk amikor engedünk a gonosznak, nem hagysz minket elveszni, hanem megmentesz minket. Ámen.

MEGVÁLTÓ JÉZUS KRISZTUS! TE, KI a királyok Királya vagy, nem szorulsz a mi ünneplésünkre s nem is tőlünk, hanem a királyiszéked körül állóktól veszel erőt és gazdagságot, és bölcsességet és hatalmasságot, és tisztességet és dicsőséget, és áldást. Mégis hadd törjön fel szánkból is a hozsánna, a hálaadás, hogy követhetünk Téged s megérkezhetünk egyszer a Te országodba, amely nem e világból való. Ámen.

MEGVÁLTÓ URUNK! Bocsásd meg nekünk, hogy noha a legcsodálatosabb iskolába: Eléd járhatunk naponként, sokszor elmulasztjuk óráidat. Megvalljuk, Igéd fölé hajolva sem figyelünk mindig igazán, így sok fontos dologra nézve tudatlanok maradunk. Adj nekünk most előrehaladást a szelídség és alázatos-szívűség tantárgyában, hogy kedvedre és dicsőségedre vizsgázhassunk környezetünkben! Ámen.

2010. április 8. szerda, ápr 14 2010 

Kérlek Uram a te irgalmad és kegyelmed el ne fogyjon, használj minket gyermekeidet! Fel kell tudnunk rázni embertársainkat, hogy megértsék milyen fontos rád figyelni. Szóljuk és szórjuk a magokat, és legyen aki felcsipegeti. Ámen.

Kérünk, Atyánk figyelmeztess a te Szent Lelkeddel a rossz megkötöttségek elhagyására, hogy halljuk a te hangodat és örömöd legyen bennünk. Ámen.

Kérünk drága jó Urunk , hogy tarts meg a te utadon minket, mert akkor tudhatjuk, hogy a mi reménységünk nem csalóka ábránd, hanem a te igaz valóságod. Ámen.

Kívánságból bűn, bűnből halál, halálból feltámadás.
Hányszor győzött már a kívánság feletted?
Mondod: sokszor. S a bűn? Az is, feleled. A halál pedig nevetett.
Ilyenkor mindig meghalt valaki bent.
Azt mondom: halálból feltámadás, bűnből engedelmesség, kísértésből LEHETŐSÉG.
Mert Valaki győztesen meghalt a hegyen! Ámen
(Kalocsai Tamás)

Könyörülj rajtunk Urunk, hogy beragyoghasd egész külső és belső életünket, hogy lehessünk a Vőlegény barátja, úgy, mint soha eddig, hogy minden ember, aki bennünket lát, Jézus Krisztus után vágyakozzon. Tedd meg ezt nevedért, dicsőségedre. Köszönjük, hogy hallod szavunkat. Ámen
(T.L.)

Köszönjük Atyánk, hogy adtál vigasztalót az ember mellé, aki sokszor meg segíti és megvigasztalja a fájdalmaival küszködő embert. . Hála és dicséret Atyánk minden jó téteményedért.Ámen.

Köszönjük az igét, és a benne rejlő kegyelmet, irgalmat amit néped iránt tanúsítasz Atyánk. Köszönjük, hogy gondolsz azokra akik még nem a tieid. Minden embernek szól ez az ige aki elfogad téged és a Fiadat Jézust. Mert minden emberre nézve meg van a te jó terved, és ebbe akarunk be állni. Imádkozzunk embertársainkért, hogy ismerjenek meg téged, és vágyódjanak a te közelségedbe jutni, és így a te jó terved érvényesüljön életükön.Dicsőség Istennek, és békesség az embereknek. Ámen.

Köszönjük az ígét, és örülünk,hogy a gyermek megszületett és felnövekedet, bizodalmunk van benne nekünk is a mai ídőkben.Mert van aki megszabadít minket minden nyomorúságtól, ámen

2010. április 7. szerda, ápr 14 2010 

Istenem, örvendezik teremtésed, mert a Bölcsesség ajtajában áll, és rámosolyog! Dicsérlek Uram, mert eljöttél, hogy a gyengédség és a szeretet emésztő tüzévé élessze a szíveinkben pislákoló lángot! Áldunk Jézus, mert bőséggel árasztod ránk szíved minden kincsét, hogy világosságot adj azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában élnek! Magasztaljuk Neved, mert eljöttél, hogy szilánkokra törd börtönünk ajtaját, és lángoddal olvaszd meg bűneink láncát, hogy megszabadítsál bennünket rabságunkból és bűnünktől, és véget vessél kicsapongásainknak! Ujjongjunk Szép, Szeretett Istenünknek! Ámen

Istenünk, a szeretet ajándékáért imádkozunk, hogy teljes szívünkből és teljes lelkünkből szeressünk, a szeretet apostolaivá és a szeretet folyamává váljunk! Esdeklünk azokért a testvéreinkért, akik nem értik a szeretetet, akik nem fogják fel, mit jelent szeretni. Imádkozunk, hogy Atya legyél számukra és ne bíró! Uram, amikor a lélek szeret, akkor magához hív Téged, hiszen maga vagy a Szeretet. Add, hogy Általad, és Benned éljünk mindenkor és mindörökké! Ámen!

Istenünk, adj nekünk kitartó, szerető szívet, bölcs gondolkodást, igaz beszédet,erős hitet, nagy – nagy türelmet, és kegyelmet az életünkre.
Hálával, olvassuk a te ígéreteidet, amit megirattál a Te Szent könyvedben. Dicsőség ezért a Mindenható és magasságos Istennek, és az ő Bárányának, ámen.

Istenünk hálát adunk neked, hogy tőled vehetjük el az áldásaidat. Kérünk tégedet, hogy semmit se engedj nekünk ami a te tervedben nem szerepel.
Tiéd a dicsőség a mi életünk felett, ámen.

Istenünk köszönjük, a te nagy-nagy szeretetedet ami megjelent Jézus Krisztusban a mi Urunkban. Ámen.

Istenünk! Nemzetünk megújulásáért könyörgünk tehozzád! Add, hogy tudjunk tanulni a múltunkból és rád figyelve tervezzük a jövőt! Segíts hasznosnak lennünk, de úgy, hogy nem a magunk hasznát, hanem embertársainkét és a társadalomét tartjuk szem előtt. Mert az nekünk is jót eredményez. Jézusért kérünk! Ámen

Kedves Jézusom, segíts, hogy egészen egyszerűvé és szegénnyé váljak, és egyedül csak Utánad éhezzek! Ámen

Kérjük édes Atyánk az Úr Jézus vérét nap mint nap reánk, és az ő bölcsessége nyugodjon meg rajtunk.Hálát adván a Fiúnak, hogy az ő tanítványai lehetünk.Ámen

2010. április 6. szerda, ápr 14 2010 

Hatalmas Istenünk! Téged dicsérünk, mert még a halálnál is nagyobb hatalommal bírsz! Add, hogy szomorúságunkat ez oszlassa el, könnyeinket ez a tudat szárítsa fel! Adj szívünkbe boldog örvendezést ezen az ünnepen is, és segíts, hogy a húsvéti öröm beleragyogjon életünk szürke hétköznapjaiba is! Ámen

Hisszük Úram, hogy te vagy a megoldás mindenre, te vagy a szabadító, gyógyító, üdvösségünk te benned áll, dicsőség neked mindenért. Ámen.

IGAZSÁGOS ISTEN! KEGYELMES ATYÁNK!
Bizonnyal nem volt más mód rá, hogy bennünket undok bűneink miatti haragod, ítéleted elől elfedezz, csak szerelmes FIAD vére által. Hogy köszönjük meg Neked mérhetetlen lemondásodat s JÉZUS KRISZTUS halálig való engedelmességét értünk és az egész világért? Tégy képessé arra, hogy hálából életünket Neked szenteljük. Ámen.

Igen, Atyánk imádunk téged, a te gondviselésedért, hűségedért, kegyelmedért, irgalmadért, Fiadért. Hisszük azt, hogy amit megengedsz nekünk ,az mind a javunkat munkálja, és elhordozzuk azt türelemmel, alázattal. A te Fiad az aki ebben meg erősit minket. Ámen.

Igen Uram hála és dicséret azért, hogy kiválasztottál minket arra, hogy a tieid legyünk. Hogy a te dicsőségedet hirdethetjük, és szolgálhatunk neked. Hála fiadért akiben van a mi reménységünk, és a népek fiainak reménysége. Ámen.

Istené a dicsőség a mi életünk felett.
Adj Uram nekünk engedelmes szívet! Ámen.

Istenem hálát adunk neked, hogy kegyelemből, irgalomból vonzottál minket. Jézus eljött értünk és te befogadtál minket. A gyermekeid lehetünk,és Uram te felemelsz minket, ámen.

Istenem hálát adunk neked minden történetért ami minket tanít, és kérünk téged mindig a megfelelő igét add elénk,hogy tudjon miket formálni, és az angyalok nekünk is szolgáljanak. Ámen.

A TE SZEMEID szerda, ápr 14 2010 

“A Te szemeid e házra nézzenek éjjel és nappal.” 1Királyok 8,29a

Nem tudom, hogy jó-e számunkra, ha Isten szeme mindig házunkra néz? Nincsenek-e olyan dolgaink, amit szeretnénk, ha Isten szeme nem látna? Nem szeretnénk-e sokszor azt mondani, hogy Uram, most ne nézz ide! Most nézz el egy kicsit. Tudunk-e házunkban ezzel a komoly kéréssel élni, hogy “A Te szemeid e házra nézzenek éjjel és nappal”? Akkor is, amikor veszekszünk, akkor is, amikor bántjuk egymást, és igazságtalanok vagyunk, vagy olyan anyagi dolgok kerülnek be hozzánk, aminek az Úr nem örül, és nem is áldhatja meg. Nagyon sokszor nem vesszük komolyan az Igét, csak a kellemes oldalát nézzük persze, Isten vigyáz rám. De ez azt is jelenti, hogy szüntelen néz. “Ímé nem szunnyad és nem alszik el Izráelnek őrizője!” (Zsolt 121,4). A Bibliának van ítéletes része is. Amit sötétben csinálsz, Isten azt is látja, amit egyedül csinálsz, azt is. Valakinek házába bekopogtattak, és mikor ajtót nyitott, az illető azt kérdezte: Tessék mondani, itt lakik az Úr Jézus? “Döbbenetes kérdés volt. Ha azt kérdezte volna, hogy az Úr Jézusé vagyok-e, nyugodtan mondtam volna, hogy igen. Ha azt kérdezte volna, hogy hiszek-e Benne, arra is azt mondtam volna, hogy hiszek. De hogy itt lakik-e az Úr Jézus – csak álltam, hallgattam. Ezt nem tudom. Ezen soha nem gondolkoztam.” Ha téged kérdeznének, mit válaszolnál? Nem dobbanna-e meg a szíved, hogy gondolható az, hogy Isten közöttünk lakjon? Hiszen Ő mindent lát, az érzéseinket is. Hallja azt is, amit soha ki nem mondunk. Az is elképzelhető, hogy már az első nap elköltözne tőlünk, azt mondva: nem bírom tovább.

Következő oldal »