2010. április 30. péntek, ápr 30 2010 

majd

2010. április 29. péntek, ápr 30 2010 

Urunk, ne engedd meg, hogy eltitkoljuk előled azt, ami tönkre teszi az életünket. Ne takargassuk betegségünket. Hadd vetkőzzünk le előtted Úr Jézus Krisztus, az Orvos előtt, aki egyedül tud rajtunk segíteni. Itt ülünk napok óta, és hallgatunk arról, amiről beszélnünk kellene. Segíts, hogy ne menjünk haza a szívünkben, az életünkben levő halálos bajjal. Könyörülj rajtunk, hogy engedjünk biztató, rábeszélő szavadnak. Hadd engedjük magunkat megszabadítani. Hadd mehessünk úgy haza, mint akikben most már valóban a Krisztus él. Ámen.

Urunk, nem is tudjuk megköszönni igazán, hogy milyen óriási ajándék, hogy adtad a Fiadat. Kérünk azért, hogy valami módon megérthessük most, hogy ezzel mindent megoldottál a külső és a belső életünkben egyaránt. Segíts most elfogadni ezt a kimondhatatlan ajándékodat. Kérünk, hadd legyen a mienk Jézusban ez az új élet, amely megváltoztathat egészen bennünket. Ámen.

Urunk segíts, hogy teljesen megbéküljünk Veled. Könyörülj rajtunk, hogy boldog, szabad, elégedett emberek lehessünk már ezen a földön. Mutass meg mindent, ami ennek akadálya, hogy felszínre hozhass mély és elrejtett dolgokat. Szeretnénk úgy hazamenni, hogy életünk Téged dicsőítsen. Ámen.

Urunk, taníts meg bennünket arra, hogy szívünket kitárjuk Előtted. Zárkózottságunk hadd legyen semmivé. Könyörülj rajtunk, hogy őszinte, egyenes emberekké válhassunk. Sokféle gyarlóságainkat mutasd meg. Adj nyitott szívet, hogy valóban bejöhess az életünkbe. Köszönjük, hogy meg tudod tenni, hogy készek legyünk arra, hogy mindenben őszinték lehessünk Feléd, és emberek felé. Ámen.

Urunk, úgy szeretnénk Benned maradni, csak az árát nem akarjuk megfizetni. Magunkban, titokban tartjuk akaratunkat, érzéseinket Veled szemben. Azt hisszük, megjátszhatjuk az átadott életünket, csak éppen gyümölcs nincs. Jézus, segíts őszintének lenni, és megtenni azt a döntő lépést, amit mindannyiunktól vársz. Ámen.

Várunk, Urunk, hogy vidd véghez bennünk, hogy ezen a héten kárnak és szemétnek ítéljünk mindent, ami nem Te vagy, és nem Belőled való. Könyörülj rajtunk, hogy valóban el tudjuk választani a jót a hitványtól, a magunkból valót, és a Tőled valót. Kérünk, szólj és cselekedj velünk, hogy valóban úgy mehessünk el innen, mint akik a szolgáid lettek. Így álld meg most számunkra igédet. Ámen.

2010. április 28. péntek, ápr 30 2010 

Urunk, hálát adunk, hogy nevedben jöhettünk össze, és Jézus nevében kérhetünk, hogy szólíts meg bennünket. Álld meg az Igét szívünkben, hogy érthessük, amit mondani akarsz. Légy közöttünk, és végezz el bennünk mindent, amiért idehoztál. Köszönjük, hogy kérhetünk, és biztosak lehetünk abban, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevéért. Ámen.

Urunk, könyörül rajtunk, hogy eljuthassunk oda, hogy csak Te kellesz nekünk. Köszönöm, hogy ma reggel is azt mondattad, hogy “Én vagyok az életnek kenyere”, és kimondattad velem, hogy mindig add nekem ezt a kenyeret. A mai napon is nem akarok semmi másból enni, csak a Te kenyeredből, csak Jézusból. Kérünk, hadd tudjunk elszakadni mindentől, ami Rajtad kívül való erőforrás. Könyörülj rajtunk, hogy egyedül Benned bízhassunk, hogy ezzel az igazsággal mehessünk tovább: Az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ámen.

Urunk, köszönjük, hogy hálát adhattunk, és kérhettünk. Úr Jézus, kérünk, hallgass meg, mert, saját akaratunk szerint kértünk most. Látod, aláírtuk a vizsgálati papírt. Kérünk, hogy vizsgálj meg! Áldunk a tegnapi szavadért, és kérünk, hogy most is nagyon mélyen világíts bele szívünkbe és életünkbe, Lelked által. Ámen.

Urunk köszönjük, hogy igédben már tegnap este megszólítottál bennünket. Szeretnénk ma is úgy állni előtted, hogy várjuk szavadat. Segíts, hogy valóban kívánjuk hallani szavadat, hogy elvégezhesse bennünk azt, amiért idehoztál minket. Ámen.

Urunk, köszönjük, hogy láttál minket abban az időben, ami ez előtt a hét előtt volt. Láttad az életünket, amikor sokszor azt mondtuk: nem bírom tovább. Hallottad sóhajainkat, imáinkat. Áldunk Téged, hogy megmozdult a kezed. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és megmondod, mit akarsz tenni velünk. Megtámogatni, felegyenesíteni, megtölteni önmagaddal. Kérlek Úr Jézus, ne legyen ennek semmi akadálya az életünkben, hogy keressünk, és elfogadjunk Téged. Cselekedd meg, amit most ígértél. Egyenesíts fel, támogass meg, hogy úgy mehessünk úgy haza, hogy Téged láthasson ez a világ rajtunk keresztül. Ámen.

Urunk köszönjük, hogy még nem választottál szét bennünket, hogy még tudtunk ezeken a napokon együtt nőni, együtt hallgatni az Igét, és együtt dicsőíteni Téged. Úr Jézus, most, amikor szétválunk, segíts, hogy szív szerint és lélek szerint tovább lehessünk Veled, és maradhassunk Benned! Hadd menjünk úgy asztalodhoz, hogy lemoshasd bűneinket. Szeretnénk fehérben hazamenni, fehérben járni, és élni a szolgáló életünket. Hogy megáldhass, hogy lehessen a szolgálatunknak jó, ízes, Téged dicsőítő gyümölcse. Köszönjük, hogy hallod kérésünket, és hogy ezt akarod velünk tenni, Neved dicsőségére. Ámen.

Urunk, köszönjük, hogy megérthettük, hogy az akaratodnak való engedelmesség szerelmes Fiadnak került a legtöbbe. Neki az életébe került, kínos, fájdalmas váltsághalálába. Köszönjük, hogy az Ő vére többet beszél, mint az Ábel vére. Köszönjük, hogy a bűnbocsánatról beszél. Segíts, hogy magunkhoz vehessük most ezt a kimondhatatlan jó, kedves, és tökéletes ajándékodat. Kérünk, Urunk, hogy mindannyian úgy mehessünk asztalodhoz, hogy a kenyérben és borban Téged fogadhassunk be, hogy élhess bennünk mostantól fogva mindörökké. Ámen.

Urunk, nagyon kérünk, áldj meg minket. Úgy szeretnénk most elmondani, ahogyan Jákób is mondta: “Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem.” Szeretnénk hazavinni az áldást, és élni ez alatt az áldás alatt. Légy most így közöttünk, hogy személyesen mindnyájunkat Igéd és Lelked által megáldhass. Ámen.

2010. április 27. péntek, ápr 30 2010 

Uram, segíts, hogy Hozzád menjek az EKG papírommal. Bocsáss meg, hogy önző, hiú, magát imádó, öndicsőítő szívem van. Uram köszönöm, hogy teljesen kész vagyok a műtétre. Úr Jézus, aki valóban odajutott, hogy ezzel a szívvel nem lehet Téged tovább követni, kérlek, hadd engedjen most, hogy mindent megtehess vele. A Te életed, a Te békességed hadd doboghasson ott a szívünkben. Ámen.

Uram! Szeretnénk hálát adni, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy minden akadályon át elhoztál. Hadd áldjunk azért, hogy Veled lehetünk együtt, és egymással. Segíts, hogy igazán közösségünk lehessen Veled. Szólíts meg bennünket Igédben! Hadd tudjunk őszintén, teljes szívből válaszolni Neked. Ámen.

Uram, tudom, ha nem vagyok boldog szolga, annak mindig én vagyok az oka, mert nem engedem, hogy szolgálj nekem. Mert nem ülök le, mert mindig tennem kell valamit, mert olyan fontosnak érzem magam. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ezen a héten senki nem fontos rajtad kívül. Köszönöm, hogy Te akarsz szolgálni. Köszönöm, hogy Te tudod egyedül, mire van szükségünk. Hadd adjunk hálát azért, hogy mindent elengedhetünk, elsősorban önmagunkat. Áldunk, hogy itthon lehetünk Nálad. Kérünk, hogy teljesen Rád bízhassuk magunkat. Kérünk, hogy szabadok lehessünk egymástól, önmagunktól. Hadd legyünk csak Veled. Hadd mehessünk majd tovább, mint hű és bölcs sáfárok, akik ki tudják adni az eledelt sok-sok éhes embernek. Nevedért kérünk! Ámen.

Uram! Tudom, hogy gondviselővé tettél. Köszönöm, hogy ma reggel nagyon mélyen megítéltél, hogy nem vagyok igazi gondviselő. Sokszor nem tudom, hogy kinek mire van szüksége, sokszor kegyetlenül uralkodok, verem a szolgatársakat. Bocsásd meg Uram az elvárásomat, a kritikámat. Nagyon kérlek, taníts meg legeltetni, úgy, ahogy illik. Köszönöm, hogy meg tudsz rá tanítani. Segíts, hogy Téged nézvén, akaratod szerint cselekedjem azokkal, akik a tieid. Áldj meg, és könyörülj rajtunk, hogy úgy mehessünk el, mint akik boldog szolgák, akik tudják Uruknak akaratát, és engedelmesen meg is cselekszik. Ámen.

Urunk, áldunk minden reggeli üzenetedért. Köszönjük, hogy még mindig várhatjuk, hogy megszólítasz minket. Szeretnénk ma teljes szívből felelni üzenetedre. Köszönjük mindazt, amit cselekedtél értünk. Kérünk, hogy Aki idehívtál, Te bocsáss el minket. Áldd meg családjainkat, és mindazokat, akik felé megyünk. Ámen.

Urunk! Férfinek és nőnek teremtettél minket, add, hogy először emberek legyünk! Testi vágyakat is ültettél belénk, elégíts hát meg minket a Te jótetszésed szerint! Urunk, gondviselő jóságoddal testiségbe teremtettél minket, add, hogy felfedezzük: kiteljesítő lelket is adtál nékünk! Hálás szívvel ajándékoztál meg minket, adj nekünk életvezetésünkben józanságot is, hogy ne okozzunk fájdalmat másnak és önmagunknak! Ámen

Urunk, hadd értsük most meg: az újjászületés titka, hogy eljussunk a keresztig. Áldunk azokért, akikkel már megtörtént. De látjuk, hogy vissza lehet jutni a sóhajtozó, panaszkodó állapotba. Kérünk, könyörülj rajtunk! Ne engedd, hogy újra magunkra szedjünk bűnöket, terheket. Úr Jézus, segíts azoknak, akik még nem jutottak oda, odajutni. És akiknek újra oda kell jutni, segíts mindent kimondani. Segíts kijönni a zártságból a Te világosságodra, és abban megmaradni, amíg oda nem érünk országodba. Kérünk, áldd meg ezt a napot, hogy megtaláljuk a megbánás helyét, és felszabadult élettel mehessünk tovább. Ámen.

Urunk, hadd köszönjük meg, hogy azt a drága vetést, amit egy életen keresztül szórtál, azt meg is öntözted könnyel és vérrel a Golgotán. Hadd kérjünk arra, hogy könyörülj rajtunk, tégy nyitottá, érzővé, hallóvá Feléd, és hadd zárkózzon be a szívünk teljesen minden idegen hang felé. Áldd meg így az ittlétünket. Köszönjük, hogy mindent megteszel azért, hogy boldog, vidám, szabad emberként menjünk majd el, hogy valóság legyen számunkra a mennyország már ezen a földön. Segíts Úr Jézus, hogy így legyen. Ámen.

2010. április 26. péntek, ápr 30 2010 

Uram! Lehet, hogy évtizedek óta kezünkbe adtad igédet, és mi mégis félre tettük, nem is olvastuk, nem érdekelt bennünket. Segíts, hogy ráébredjünk arra, hogy hányszor vétkeztünk az ige ellen. Könyörülj rajtunk, hogy most, amikor halljuk igédet, nyitva legyen ne csak a fülünk, hanem a szívünk is. Kérlek, hogy be ne zárjuk, meg ne keményítsük szívünket. Áldj meg, hogy cselekedhess bennünk teljesen szabadon, hogy aztán cselekedhess majd velünk is. Szeretnénk továbbadni a Te mindenható igédet, amelyik élő, és ható. Végy el belőlünk minden ellenállást isteni erőd által, hogy megtörténjen velünk minden, amiért idehoztál. Ámen.

Uram, még mindig nem tudjuk és nem értjük egészen, hogy hogyan szeretsz. Azt sem, hogy miért szeretsz. Segíts, hogy mégis felfogjuk, megtapasztaljuk a Te kimondhatatlan, végtelen szeretetedet. Áld meg számunkra az Igét, és jöjj hozzánk. Amit elkezdtél bennünk, folytasd Lelked által. Köszönjük, hogy itt vagy, és hogy van hozzánk szavad. Ámen.

Uram, miután Téged megismertelek, még mindig előfordul, hogy idegen Istenem van, önmagam. Még mindig van bennem önbizalom, emberekben bízás. Bocsáss meg Uram, hogy melletted is lehetnek idegen isteneim, nemcsak előtted. Előtted sok-sok minden volt. Uram, segíts rajtam, hogy egyedül Rád bízzam magam, egyedül Rád támaszkodjam, és mindent Tőled várjak. Áldj meg így mindnyájunkat! Lépj elő a láthatatlanból számunkra, mint valóságos személy. Hadd merjük feltétel nélkül az egész életünket Neked adni. Ámen.

Uram, most úgy szeretnénk örülni! És olyan jó, hogy semmiképpen nem sikerül, akármit is ad ez a világ, soha nem tudunk igazán örülni. Dicsérünk, hogy egyetlen öröm van, amit Te adsz. Kérünk, áldj meg minket, hogy most teljes szívvel Benned bízzunk, és úgy menjünk haza, mint akiket körülvettél az igazsággal, mint egy palásttal. Kérünk, áldd meg a kimenetelünket és az otthoni bemenetelünket. Te magad jelentsd ki magadat rajtunk keresztül, hogy a mieink lássanak, vágyódjanak, és higgyenek. Ámen.

Uram, olyan hálátlan ember vagyok. Sokszor olyan nehéz embereknek is kimondani, hogy köszönöm. Hálátlan ember vagyok Feléd, Uram. Hadd adjak hálát Neked, hogy eddig nem vetted el tôlem a sok-sok jótéteményedet. Áldalak, hogy nem fáradtál bele oda állítani a szemem elé minden igehirdetésben, minden olvasott igében a Te végtelen szerelmedet. Könyörülj rajtunk ezen a héten. Add meg, hogy életünkben először, vagy újra igazán megköszönjük minden jótéteményedet, de mindenekfölött a Te Egyszülött Fiadat, akit értünk adtál, akit nekünk adtál. Kérünk, add meg, hogy a bensőnkben ezt a drága kincset őrizzük. Köszönöm Uram, hogy ez a kincs cserépedényben van. Kérlek, áldj meg minket, segíts, hogy tudjunk dicsérni. Vidd véghez bennünk, hogy megértsük, elfogadjuk és megköszönjük, az értünk való jótéteményedet! Ámen.

Uram, olyan jó volt tegnap örülni, hogy olyan egyszerű minden. Csak oda kell fordítani Feléd arcunkat. Áldalak, hogy most világosan elmondtad, ha lepel van az arcomon, nem fogok látni. Adj nekünk most bátorságot, lemondani a szégyen takargatásáról. Nem könnyű dolog az éveken keresztül hordozott látszatot igazán megsemmisíteni. Kérünk, áldj meg minket ezzel a bátorsággal, hogy kilépjünk a sötétségből a Te csodálatos világosságodra. Hogy valóban olyan egyszerű lenne a hívő életünk, hogy csak Rád tudnánk vigyázni, Benned hinni, és Tőled várni mindent. Úr Jézus, hadd mehessünk ilyen egyszerű élettel tovább. Kérünk, áldd meg a mai napunkat. Köszönöm, hogy hallod kérésünket és segítségül leszel. Ámen.

Uram, olyan sok szemét van az életünkben, ami elzárja igéd útját. Kérünk, segíts most mindent kidobnunk. Segíts üres edénnyé lenni, hogy betölthess önmagaddal. Hadd legyünk tele igéddel, Jézussal, és Szentlelkeddel. Hadd mehessünk úgy haza, hogy minden szavunkból, cselekedetünkből áradhasson békéd, szereteted, örömöd. Köszönjük, hogy otthon, munkahelyen, útközben is mehetünk Veled, és elő víznek folyamai ömölhetnek belőlünk. Tégy bennünket forrássá ebben a világban. Kérünk, cselekedj velünk, adj vágyat, imádságot, és teljesítsd be kérésünket, neved dicsőségére. Ámen.

Uram, olyan sokszor nem mertünk szembenézni régi bűneinkkel. De lehet, hogy méginkább nem mertünk szembenézni a természetünkkel, ami változhatatlan, mindig újra ugyanaz. Hadd áldjunk, hogy mind a kettőre: bűneinkre, betegségünkre teljes megoldást hoztál. Kérünk, segíts, hogy elfogadjuk ingyen ajándékaidat. Nagyon kérünk Uram, hogy adj most világosságot, értelmet és bátorságot, hogy kilépjünk abból a börtönből, amiben élünk, hogy az egész hátralevő életünk Téged dicsôítsen. Ámen.

2010. április 25. péntek, ápr 30 2010 

Uram! Kérünk, hogy legyen az ének valóság az életünkben kívül belül egyaránt. Kérünk, hogy a kettős életünk egészen egy irányba haladhasson. Ne nézzünk hátra, egyedül Feléd. Áldj meg így a mai napon, hogy eljussunk a teljes döntésre, és meg is maradhassunk Benned. Kérünk, hozz világosságra bennünk mindent, ami nem lett egészen tiszta. Vidd véghez a jó munkádat, nagy nevedért. Ámen.

Uram! Köszönöm a hívő életem első óráit, napjait, amikor olyan boldogító volt az egészen újat megkóstolni, megismerni. Amikor olyan örömmel lehetett tenni nehéz dolgokat ujjongva, énekelve. Kérlek, tarts meg mindvégig ezen az úton. Hadd tudjam egészen mélyen, hogy ez a Te utad, és ez az üdvösség már ezen a földön, és egyszer majd Nálad. Ámen.

Uram, köszönöm a vezetésedet. Áldalak, hogy olyan jó Veled járni. Bocsásd meg, hogy annyiszor van vezetésszünet az életemben. Olyan sokszor kell meghúznod a kantárt, a gyeplőt. Úr Jézus, vigyél most olyan közel Hozzád, hogy el ne fordítsam Tőled a szemem egész napon át. Azt mondtad: “Szemeim mindenha az Úrra néznek!” Ha mondtad, akkor lehetséges. Ámen.

Uram, köszönöm az erős alapot. Nincs senki erősebb ezen a földön, mint a Te szereteted. Köszönjük, hogy szereteted erős, mint a halál. Sőt, annál is erősebb az a szeretet, amit kijelentettél a kereszten, minden helyzetben, minden körülmények között erősebb. Kérünk, adj nekünk hitet, hogy ne fussunk, hogy egy kicsi lépést se tegyünk hátra soha. Áldj meg minket azzal, hogy valóban mindent Tereád építünk, hogy a hazamenetelünkben mindent Tőled várunk. Kérünk, segíts úgy hazamenni, hogy Te cselekedhess bennünk. Hadd vigyük az otthoniaknak ezt a Te biztos, erős, boldog életedet, amit belehelyeztél az életünkbe. Áldd meg a kimenetelünket innen, az otthoni bemenetelünket, mostantól kezdve mindörökké, mindenben. Ámen.

Uram! Köszönöm azt a napot, amikor befogadhattam azt a kicsi új életet. Bocsásd meg, hogy nem úgy növekedhetett bennem, ahogyan szeretted volna. Segíts, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy az új életem erősödjön, növekedjen. Úr Jézus, hadd lehessek mindig Benned. Minden nehézség, csalódás, áldás, minden, ami ér, Benned találjon. Te mondtad, hogy találtassam Őbenne, ezen a napon, és ezen túl mindig. Segíts Úr Jézus, hogy Te lehess bennem, és én élhessek Tebenned, neved dicsőségére. Ámen.

Uram, köszönöm, hogy mi most a kegyelem királyi székéhez járulhatunk. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy most, alkalmas időben Tőled kegyelmet nyerjünk, az egész elmúlt életünkre. Úr Jézus, áldj meg ma úgy, hogy megértsünk valamit abból, amit Te akarsz mondani Igédből. És kérünk, hogy tudjunk annak engedelmeskedni. Ámen.

Uram, köszönjük, hogy nemcsak a keresztet láthattuk, hanem láthattunk embereket, akik ezt a keresztet megélik. Akiknek győzelmes a hitéletük, és az egész gyakorlati életük. Áldalak, hogy voltak, és vannak emberek, akik merik ezt vállalni, és hogy a legnagyobb örömöt élik át ebben. Hadd áldjunk ezért. Ha lehet, Uram, kérünk, tegyél minket ilyen emberekké, a Te dicsőségedre. Ámen.

Uram, látod, hány gyökértelen élet van, ami valahol a levegőben gyökeredzik, képzelményekben, álmokban, gondolatokban. Könyörülj rajtunk! Köszönöm, hogy azért hoztál ide, hogy megvizsgálj, és meggyógyíts. Kérünk, adj nekünk teljes gyógyulást, hadd teremjünk végre jó gyümölcsöket, csodálatos virágokat és zöld leveleket. Ámen.

“(Jákób) küzdött az angyallal és legyőzte, sírt és könyörgött néki…” (Hós 12,4) péntek, ápr 30 2010 

“Jákób története biztosíték arra, hogy Isten nem veti el azokat, akiket a bűn ugyan a hálójába kerített, de őszinte bűnbánattal visszatérnek hozzá. Odaadása és bizakodó hite által nyerte el Jákób azt, amit elveszített akkor, amikor önerejével harcolt… Soha senki nem veszhet el, míg benne bízik. A végtelen Isten tekintete előtt látható bűneink hosszú sora. Ez a lajstrom teljes, egyetlen törvényszegésünk sem hiányzik róla. De Isten, aki hajdan meghallgatta szolgái kiáltását, a hittel mondott imákat, megbocsátja bűneinket. Megígérte, tehát megtartja szavát.
Jákób esete bizonyítja a sürgető helyzetben mondott esdeklő ima erejét. Krisztus egyháza, de személyesen a keresztény hívők is, nem képességeik, műveltségük, gazdagságuk, vagy emberek kegyei által aratták a legnagyobb győzelmeket. Ilyen győzelmeket csak az ima titkos helyein, Isten fogadótermében lehet nyerni, amikor kihallgatáson jelenünk meg a világegyetem uralkodója előtt, és komoly, tusakodó hittel kapaszkodunk hatalmának erős karjába. Akik nem hajlandók megtagadni minden bűnt, akik nem könyörögnek komolyan Isten áldásáért, azok nem is nyerhetik el. De mindenki, aki Jákóbhoz hasonlóan megragadja Isten ígéreteit, és oly kitartó, mint ő volt, győzni fog, miként Jákób is győzött.”

(Pátriárkák és próféták, A küzdelmek éjszakája c. fejezetből)

Istent korlátozni péntek, ápr 30 2010 

És újra kísértették az Istent, és ingerelték [korlátozták – az angol fordítás szerint] Izrael Szentjét. — Zsoltárok 78,41.
Korlátozhatod Te Istent? A Biblia mondja, hogy Izrael ezt tette. És van úgy, hogy mi is korlátozzuk Őt. Korlátozzuk Istent az imaéletünkkel.
John Wesley, a methodista egyház alapítója mondta: “Úgy tűnik, hogy Istent az imaéletünk korlátozza. Semmit sem tud tenni az emberért, hacsak valaki meg nem kéri erre.” Miért?
Isten teremtette a világot és annak teljességét. Majd megteremtette az embert és hatalmat adott neki az Ő kezének minden munkája felett. Isten Ádámot teremtette e világ istenének. Ő azonban felségárulást követett el, és eladta e világot a sátánnak. Ekkor lett a sátán e világ istene. (2Kor. 4,4) Isten nem avatkozhatott be csak úgy, és pusztíthatta el a sátánt. Ha megtette volna, a sátán azzal vádolhatta volna Istent, hogy ugyanúgy mint ő, törvénytelenül cselekedett. Isten azonban kidolgozta a megváltás tervét. Majd elküldte az Ő Fiát — Akihez a sátán nem nyúlhatott és nem is nyúlt — hogy végrehajtsa ezt a tervet. Jézus által Isten megváltotta az emberiséget!
Most már visszakaptuk a hatalmat Jézus Krisztuson keresztül, — és amikor megkérjük Istent, akkor Ő tud és be is fog avatkozni. Úgy tűnik tehát, hogy Isten semmit sem tud tenni, hacsak valaki meg nem kéri erre.

Eső jön péntek, ápr 30 2010 

Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.

– Jóel 2: 23

Szellemi áradás közeledik. Isten megígérte. Megígérte a Szent Szellem erejének olyan kiáradását, ami elhozza a legnagyobb aratást, a legtöbb üdvösséget, amit valaha láttunk.

Évek óta olvasunk erről az Igében, és évek óta hallunk prédikációkat. Olyan sokat néztünk már a mennybe erre az aratásra várván, hogy megmerevedett a szellemi nyakunk. Van bennünk egy kép, miszerint Isten valami nagy mennyei kancsóból kiönti a Szent Szellemét.

De az a helyzet, hogy rossz irányba nézünk!

Azok az edények, amikből Isten kiárasztja az erejét, itt vannak a földön. Jézus így szólt erről: „Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.”

A várva várt idők végi kiáradás, az élő víznek folyamai, a hívőkből törnek elő. A bennünk lévő Szent Szellem lesz a forrása minden jelnek és csodának, amiről a próféták szóltak. És amikor buzgók leszünk a közbenjárás imájában, ez az erő elkezd áradni.

A Zakariás 10: 1 azt mondja: „Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.”

Az imáink, a közbenjárásunk fogja megindítani Isten Szellemének óriási kiáradását. Ahogy összekapcsolódunk, és élő víznek folyamai törnek elő belőlünk, szellemi erő árad ki itt a földön.

Imádkozzunk tehát a Szent Szellem kiáradásáért. Járjunk közbe a kiáradásért. Az imaéletünkben elsődleges legyen a szellemi erő hatalmas kiáradásának fontossága.

Dicsőség Istennek, az esőfelhők már gyülekeznek!

Igei olvasmány: Jóel 2: 23-32

ALKALMAS ÉS ALKALMATLAN IDŐBEN péntek, ápr 30 2010 

“Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben” (2Tim 4,2). Közülünk sokan szenvednek abban a beteges hajlamban, hogy csak “alkalmatlan” időben állnak elő az Igével. Ez a kifejezés nem az időre, hanem miránk vonatkozik. “Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben”, azaz akár van kedved hozzá, akár nincs. Ha csak azt tennénk meg, amire hajlamot érzünk, akkor sokan soha semmit sem csinálnánk. Szellemi területen is vannak munkanélküliek, szellemileg gyengék, akik vonakodnak bármit tenni, hacsak nem kapnak rá természetfeletti módon ösztönzést. Istenhez való helyes viszonyunk próbája éppen az, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, akár érzünk ihletést, akár nem. A szolgáló testvér legveszélyesebb csapdája, hogy bálványt csinál ritka pillanataiból. Amikor Isten Szelleme az ihletettség és a belső látások idejével ajándékoz meg, ezt mondod: “Ezután Isten kedvéért mindig ilyen leszek”. Nem, nem leszel ilyen. Az ilyen pillanatok teljesen Isten ajándékai. Nem akkor ragadhatod magadhoz őket, amikor akarod. Ha azt mondod, hogy mindig olyan akarsz lenni, amilyen legjobb perceidben vagy, akkor Isten számára kibírhatatlan teher leszel és sohasem teszel semmit ihletés nélkül. Ha istenné teszed legjobb pillanataidat, maga Isten eltűnik az életedből. Nem is tér vissza addig, amíg el nem végzed legközelebbi kötelességedet és meg nem tanulod, hogy ne csinálj bálványt ritka pillanataidból.

Következő oldal »