2010. március 26. péntek, Már 26 2010 

Uram, adj nekem hitet vakmerőség nélkül; adj nekem szeretet gyengeség nélkül; adj nekem határozottságot, kegyetlenség nélkül, adj nekem jókedvet könnyelműség nélkül!
(Aquinói Tamás)

Uram, ahogy akarod, úgy haljak meg,
Uram, amilyennek akarsz, olyan legyek.
Adj műremeket vagy kis cserepet,
Fogadj üdvözlő csókkal, vagy dobj rám követ,
Csak segíts épp ott, ahová küldesz!
Lángtengerbe állíts vagy vízörvénybe,
Lépjek virágos rétre, feküdjem vérben:
Jó lesz, csak legyek Atyám kezében!

Uram! Áldd meg családomat! Segíts abban, hogy szeretettel állhassunk egymás mellett, figyelve Rád és rájuk is! Ámen

Uram! Bár eljuthatnánk igazán oda, hogy az Úr az Isten! Kérlek, Igéd, Lelked világosságával világíts be a mi hitéletünkbe. Vigyél el oda bennünket, hogy tudjuk magunkat egészen, minden vonatkozásban alárendelni akaratodnak. Tisztíts meg akarásainktól, hívő elgondolásainktól, hogy lehessél a mi Istenünk hátralévő éltünkben, hogy dicsőíttessék neved Jézus Krisztus által. Ámen
(T.L.)

Uram, én annyiszor
menekülnék,
amikor döntés elé
állítasz engem.
Pedig tudom,
a döntés súlyában
van a győzelem.
Nehéz nekem, Uram,
ezt a súlyt cipelnem.
Hordozásában, kérlek,
légy velem!
Ámen!
/Hajdú Zoltán Levente/

Uram! Hálás vagyok neked, hogy az új hét is Veled és melletted indulhat! Még nem tudom, hogy mi vár rám, de az egészen biztos, hogy Te velem leszel. Ez pedig megnyugtat engem! Tudom, hogy kinek hiszek és kinek a kezében van az életem. Kérlek add, hogy ez a tudat járjon át napról napra ezen a héten is és áldást jelenthessek mások életére! Ámen

Uram! Hálásan köszönöm kegyelmedet, mely naponta jelen van életemben. Vedd el, kérlek hamisságaimat és adj nekem őszinte bűnbánatot, hiszen a bűn zsoldja a halál, de a Te kegyelmi ajándékod örök élet Jézusban. Jézus nélkül kárhozat, elvettetés a részünk, de Neki köszönhetően üdvösségünk van. Dicsérlek ért! Ámen

Uram! Igéid megértéséért hálát adok, mert jutalmam szilárdság és nyugalom! Ámen
(Peternics Mihály)

2010. március 25. péntek, Már 26 2010 

Úr Jézus! Hálás a szívem, ha arra gondolok, hogy földre jöveteled célja az volt, hogy örök életre vezess minél többeket. Köszönöm, hogy nekem a benned való hit által már örök életem van. Add, hogy mások is teljes üdvbizonyossággal éljenek és ünnepeljenek! Ámen

Úr Jézus Krisztus!
Áldott legyen a Te ezerszer szent neved. Hálaadással jövök Hozzád azért a szeretetért, amivel elárasztol bennünket és nem érdemünk szerint szeretsz bennünket. Drága Jézus! Kérlek, Szentlelked által készíts bennünket a közelgő ünnepre, születésed napjára. Ne engedd, hogy ez az ünnep ne Rólad szóljon. Ne az legyen, amivé mi tettük, hanem valóban Téged ünnepeljünk és Rád várjunk. Az adventünk legyen boldog, örömteli várakozás és Veled való közösségben teljen. Érintsd meg, zörgess, kopogtass a szíveken, hogy minél többen befogadjunk és újjá születhessünk Általad. Bocsásd meg, hogy mi már ünnepelni sem tudunk és csak a bűneinkkel tudunk “megajándékozni”. Kérlek, töltsd fel szíveinket olyan szeretettel, amivel méltóképpen ünnepelhetünk Téged és megajándékozhatjuk egymást. Kérlek, tedd áldottá és szeretetteljessé várakozásunkat. Ámen
(M.Márta)

Úr Jézus Krisztus! Dicsőítéssel és hálaadással állok meg előtted. Hálát adok a mai napért, hogy megtartottál, hogy van munkám és munkahelyem ahová elindulhatok és Te – bárhova megyek – mindig velem vagy és nem hagysz el. Hálát adok a munkatársaimért és azért a szeretetért, amit Tőled kapok és továbbadhatok. Kérlek, tégy alkalmassá, hogy úgy tudjam elvégezni a rám bízott feladatokat, hogy azzal is a Te dicsőségedet szolgáljam. Ámen
(M.Márta)

ÚR JÉZUS KRISZTUS! Tudjuk, hogy önmagunk megismerésénél nincsen nehezebb feladat a világon. Egyedül a Te szereteted és csodáid tükrében láthatjuk meg igazán, kik és milyenek vagyunk. Értünk hozott áldozatod tanúskodik róla, mennyi bűnünkért kellett meghalnod a kereszten. Áldunk érte, hogy nem utáltál meg, nem mondtál le rólunk és megváltottál minket ISTENNEK, A MI ATYÁNKNAK. Ámen.

Úr Jézus Krisztus!
Úrnak mondalak, Úrnak nevezlek.
De mégis olyan sokszor szabadítom fel magamat
a Te hatalmad alól.
Aztán megbánom. Mindig megbánom.
Utólag.
Pedig ha nem Te vagy az Úr
az életemben,
ebben az országban,
az egész teremtett világon,
akkor minden
relatívvá,
viszonylagossá válik.
Akkor minden értékét veszti.
Úr Jézus Krisztus!
Uram! Szabadítóm!
Kérlek, ments meg
nélküled-való önmagamtól!
… hogy szabad legyek.
Szabad:
a Te hatalmadba odaszánni az életem.
Szabad:
Téged tekinteni Úrnak, egyedüli Úrnak az életemben.
Hogy kesergő lemondás helyett,
örömteli reménységgé váljon az imádságom:
„Legyen meg a Te akaratod!”
Ámen!
/Hajdú Zoltán Levente/

Úr Jézus, segíts szeretnünk az igazságot, és mindig az igazat szólnunk szeretetben. (Ef 4,15) Hadd tükrözze életünk és szavaink mások felé mindennap a te igazságodat és szeretetedet. Ámen.

Úr Jézus! Szívem hálára szólít azért, mert megismerhettelek, és az el nem múló szeretetedért, amit Tőled kapunk. Bocsáss meg, hogy mégis oly gyakran megfeledkeztem rólad. Tudom, nem vagyok méltó a szeretetedre, mégis hozzád kiáltok, mert Nálad csendesedik meg lelkem, vigasztalódik szívem, mert Te vagy az igazság és az élet. Ámen!
(B.L.)

Úr Jézus, taníts minket mérhetetlen szereteteddel, hogy mi is tudjunk szeretni Téged,s örvendezve Néked szenteljük életünket.
(Spurgeon)

2010. március 24. péntek, Már 26 2010 

Tegyük jóvá, amit tudatlanságunkban vétkeztünk, nehogy váratlanul érjen minket a halál órája. Akkor már hiába keresünk rá módot, nem lesz már időnk bűnbánatra. Tekints ránk, Istenünk, könyörülj rajtunk; megbántottunk, Urunk, téged. Segíts rajtunk, üdvözítő Istenünk, szent neved dicsőségéért, Urunk, szabadíts meg minket.

Tekintsd, uram, néped sóhaját,
hallgasd meg a szegények,
özvegyek és árvák
hozzád felsíró jajkiáltásait!
Tekints az engesztelésre kész ártatlanokra,
és ne feledkezzél meg
irgalmasságod cselekedeteiről,
melyekkel hajdan oly kegyesen
elárasztottad szolgaságban sínylődő
választott népedet…
Vezéreld cselekedeteinket,
erősítsd karunkat,
hogy egyesült erővel szolgálhassunk
akaratodnak…
Add, hogy rendelkezésed útjáról
le ne térjünk,
hanem igazságtételeid őreivé lévén,
utunk nyugalomban
és békességben vezessen tehozzád!
(II. Rákóczi Ferenc)

Teremtő, édes jó Atyám! Készítsd szívünket, hogy őszinte, tiszta várakozás, epekedő szomjúság töltse el azt, drága Fiad fogadására. Köszönöm azt a nagy ajándékot, melyet kegyelmedből kaptam és kérlek, újítsd meg bennem, hogy minden cselekedetem a Te nagy szeretetedet tükrözze. A Tőled áradó kimondhatatlan szeretet kösse össze szíveinket, hogy ellenállhassunk a megpróbáltatás idején minden Neked nem tetsző megnyilvánulásnak. Áldd meg kérlek kisebb es nagyobb közösségeinket. Ámen
(L.M.)

Teremtő Édesatyám!
Köszönjük, hogy itt élhetünk, itt mérted ki nekünk a teremtett földnek gazdagon termő részét. Köszönjük az éltető folyóinkat, a lombok alatt vonagló hűs patak lüktető csobogását. Köszönjük az évszakok váltakozását, annak minden csodáját. A tél nyugalmát, az esőt, az éltető nap sugarát, a tavasz virágát, a fák gyümölcsét, a hajnali madáréneket. Mennyei boldogság tölti el szívem, valahányszor megláthattam áldott csendben, ott a mező virágain arcod mosolyát. Ringasd lelkem ó természet… erdők, virágok, örökzöld csodák… mert veletek itt Isten kegyelme a földi életünk. Kérlek Uram, adj nekünk, embernek bölcsességet, hogy kitárjuk szívünket, megtöltsük a Te drága Lelked szeretetével. Hálát adjunk, s így értékeljük a kezed munkáját, a megterített asztalt. Add Uram, hogy elcsendesedve, gondolatunk angyala gyönyörködtessen a Teremtésben és vezessen a Hozzád vezető úton. Ámen

Teremtő Édes Atyám!
Köszönöm, hogy elcsendesedve most hozzád szólhatok. Köszönjük a legdrágább ajándékot, a Fiadat, akit megbocsátó szeretetből, Tőled kaptunk. Akiben emberré lettél, ki gyógyított, bölcsességre nevelt, szeretettel szólt hozzánk, mert Ő maga volt a szeretet. Tudom, nem vagyok méltó az Atyai gondoskodásra, de én hozzád kiáltok, mert Benned bízom, Te vagy a világ Ura, az Élet. Te teremtettél, Tied vagyok, hadd lehessek eszközöd. Istenem mentsd meg a nemzetünket. Adj népünknek olyan vezetőt, akit nem a pénz és a hatalomvágy irányít, hanem emelt fővel a nemzet élén, népünk javára szívből várja a Te tisztító áldásod. Adj nekünk bölcsességet, hogy Téged szolgáljunk, akaratod szerint cselekedjünk. Ámen!
(B. L.)

Teremtő Édesatyám!
Olyan jó Hozzád szólni. Előtted meghajolva kezedbe adni az eddigi életemet és tudni azt, hogy itt vagy, mindig meghallgatsz. Nálad csendesül meg szívem, vigasztalódik lelkem. Bocsáss meg ifjúkori tévelygésemért, mert nélküled terveztem életem, de Te mégis vigyáztál rám. Áldással ajándékoztál meg, amit kezembe, s szívembe adtál. Bocsáss meg bűneimért, azért, hogy oly gyakran megfeledkeztem rólad és barátaimról. Most Hozzád szólok, alázattal arra kérlek, töltsenek el gondolataid, teremts bennem békét. Nyisd meg értelmemet, hogy a Szentírást megtartsam, hirdessem, általa Hozzád eljussak, és érezhessem Lelked közelségét. Ámen

Teremtő Istenünk!
Viharok, földindulások, népeket emésztő tüzek vannak mögöttünk. Hányszor rendültünk meg, hányszor futottunk már Hozzád irgalomért! Áldott légy érte, hogy Te mindenkor lecsendesítetted lelkünket, s halk és szelíd hangod – Igéd – szívünkig ért. Add, hogy mély és igaz kérésként fakadjon föl belőlünk: “Szólj, szólj hozzám, URAM, mert szolgád hallja szódat!”
Ámen.

Új esztendő hajnala van,
Hozzád jövök fényért, Uram.
Nem egyedül: hozom megint
Színed elé szeretteim.

Megállok a kereszt alatt,
Ott hallgatom áldó Szavad,
Rád bízom az életemet.
Szenteltessék meg a Neved!
/Füle Lajos: Új esztendő hajnalán/

2010. március 23. péntek, Már 26 2010 

Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam, add nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, Te magad vagy bennünk az örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, Te vagy a világosság, amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. Bár soha ne akarnánk más imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, más szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban, Istenem, egy a szemlélés és a szeretet. Engedd, hogy olyan tökéletesen és olyan bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne tudjam, hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem! Ámen.

Ó Urunk, mi Atyánk, aki gondviseléseddel különféleképpen rendelted ki az emberek kötelességeit, adj mindnyájunknak olyan lelket, hogy mindenben szívünk szerint végezzük ki-ki a maga tisztének munkáit, mint akik mind egy Urat szolgálnak, és egy jutalomra néznek! Taníts meg jól forgatni minden talentumot, amellyel megajándékoztál, és türelemmel és odaadással felhasználni az időnek minden alkalmatosságát! Egyszülött Fiad, a mi Urunk,a Jézus Krisztus által. Ámen.
(Westcott püspök)

Segíts, hogy szívemmel és elmémmel csak rád figyeljek. Ámen

Szentlélek Isten! Jöjj szívünkbe és végy lakozást ott, ahonnan kiindul az élet! Mutass utat nekünk e bizonytalan és válságot átélő világban! Csak Te tudsz helyes irányt szabni életünknek és nemzetünknek, ezért alázatos szívvel rád bízzuk magunkat! Formálj, alakíts, használj bennünket! Ámen

Szentlélek Isten! Köszönjük Neked, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában való szabadságban akarsz részesíteni bennünket! Köszönjük, hogy Általad van velünk Jézus minden nap a világ végezetéig! Add, hogy asztalod vendége lehessek ma is a gyülekezet közösségében! Legyen igazi ünnep számomra ez a nap! Ámen

Szeretett Jézusom! Imádlak és szeretlek Téged lelkem minden erejével. Alázattal kérlek, tiszta szívet teremts bennem, Istenem! Ne vess el engem színed elől! Minden Általad történjék bennem, Érted ó, Jézusom, a Te dicsőségedre, Irántad való szeretetből. Ámen

Szerető Mennyei Atyánk! Hálásan köszönjük máig tartó kegyelmedet, szívünk teljes szeretetével imádunk Téged! Köszönjük, hogy hordozol bennünket. És köszönjük segítségedet abban, hogy szavainkban és tetteinkben is látható válik bennünk léted. Ámen
(Nagyné Kati)

Taníts, Uram, elfogadni a békességre vezető út melletti nehézségeket. Úgy venni ezt a bűnös világot, ahogy Jézus tette, nem ahogy én tenném. Bízni abban, hogy Ő mindent jóra fordít, ha elfogadom az Ő akaratát és valóban boldog legyek ebben az életben, főleg pedig boldog lehessek majd Vele az örökéletben. Ámen.
(Reinhold Niebuhr)

SZERESS! péntek, Már 26 2010 

“És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.” 1Korinthus 13,3

Az előző versek leírják, hogy szólhatsz csodálatosan, lehet mindenféle tudományod, adakozhatsz, lehet hatalmas hited, Isten azt mondja rá, hogy semmi. A legnagyobb emberi érték is semmi. Testedet tűzre adhatod, feláldozhatod magad – Isten előtt semmi. Előtte egyetlen érték a szeretet. Jézus parancsa így hangzik: sze-ress! Kettős ez a parancs: “Szeresd a te Uradat, Istenedet… és a te felebarátodat” (Lk 10,27). Nézzük a parancsolat második felét. Gondolj valakire, akit a világon a legjobban szeretsz. Gondolj a szüleidre, akár élnek, akár nem. Vajon türelmes voltál velük és szerető? Nem voltál fölényes? Nem beszéltél velük úgy, hogy sem türelem, sem szeretet nem volt benne? Nem utasítottad vissza őket? Nem mondtad, hogy régimódiak? Olyan sokszor elmondják gyerekek, ápoltam, mindent megtettem. Biztos? Senki úgy nem gondozta szüleit, mint én. Igazán? Türelmes voltál, amikor feldöntött valamit? Soha nem mondtad, hogy ne válogasson?! Szerettél-e, mint házastárs? Az úrasztala előtt ígérted, hogy szeretem. Aztán jöttek a rigolyák, furcsaságok, nem gondoltad, hogy ilyen. Türelmes vagy hozzá, ha rendes, ha rendetlen? Mit nem tudsz elviselni a másikban? Hogy mindig beszél? Vagy az ellenkezője, hogy mindig hallgat. Nem ismerem igazán, mert nem szól semmit sem. Szeretném, ha ma látnád azt a képet, ami bevésődött a szívedbe, amit szeretnél elfelejteni, de nem tudsz. Hallanád azt a hangot, ahogy beszéltél velük, és látnád azt a tengernyi mulasztást, amit nem tettél meg velük szemben.

ÉNEK A SZERELMETESRŐL péntek, Már 26 2010 

“Az éneklőmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a szerelmetesről.” Zsoltár 45,1

A zsoltár előtt ez áll: “Üdvözlő ének a király mennyegzőjére.” Majd az első vers így folytatja: “Ének a szerelmetesről.” A Biblia Jézust érti alatta. Isten Igéje mondja: “Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm” (Mt 3,17). Isten szeme csak Jézusban gyönyörködik. Bennünk nem sok gyönyörködnivalója van. Vajon eddig volt-e az Atyának öröme benned? Gyönyörködhetett-e az életedben? Hiszen gyermeke volnál! Jézus az, akiben az Atya gyönyörködött. Ha lenézett erre a földre, öröme volt Benne. Ha nézzük Jézust, rá kell csodálkozni, hogy micsoda tisztaság, micsoda szeretet, micsoda alázat, micsoda ta-pintat. Olyan arckép, amit minél inkább nézel, annál inkább vá-gyódsz arra – ilyen szeretnék lenni! Milyen jó volna ilyennek lenni! Ézs 33,17 mondja: “A királyt ékességben látják szemeim.” Úgy érzem, Jézus nagyon szép volt, amikor ezen a földön járt, mert a tisztaság a szépség. Van-e bennünk ilyen tisztaság, amit minél inkább támad a sötétség, a bűn, annál ragyogóbb lesz? Mert Jézusnak ilyen tisztasága volt. Jézust az Ördögtől kezdve az emberekig mindig, mindenki támadta, és megmaradt tisztának. “Szebb, szebb vagy az emberek fiánál” – mondja a 3. vers. Az Ő szépsége, ékessége a földön a töviskorona, a bíborpalást, az arcáról lecsurgó vér. Ha egy kicsit ismerjük a Bibliát, tudjuk, hogy magára vette minden bűnünk rútságát. Felvette mindazt, amit mi cselekedtünk, amiért az Atyának nem sok öröme volt benned, bennem. Érted és értem lett csúnyává, és sebesíttetett meg, és látod, éppen ezért Ő a legszebb az Atya számára.

CSILLAG péntek, Már 26 2010 

“Látom Őt, de nem most; nézem Őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből.” 4Mózes 24,17

“Látom” csak annyit jelent, hogy egy pillanatra meglátom. A “nézem” egy hosszú, tartós szemlélést jelent. Az Ördög ettől akar elszakítani, hogy ne tudjam nézni. Ha egy pillanatra meglátod, nagyon nagy öröm. De nézd tovább, mert ez által fogsz megváltozni. Azáltal lesz az Ő képe rajtad, minél hosszabban nézed. Bálám azt mondja: “Csillag származik Jákóbból.” Nappal a nap világít, éjjel a csillagok. Észrevetted már, milyen sötét éjszaka van most a földön? Tudod, hogy akkor van a legsötétebb, amikor a hajnal közeledik? Az erkölcsi, az anyagi életben talán soha nem volt még ilyen sötét, mint most. A Csillag, amely Jákób népéből származik, Isten népéből származik. Az Ószövetség lapjain látod Őt? Jézus mondja, amikor Mózesről beszél: “Én rólam írt ő” (Jn 5,46). Jézus Krisztusnak fénye az Atyától volt. Kapcsolata volt Vele. Isten azt szeretné elérni, hogy belőled csillag legyen. Aki befogadja Jézust, csillaggá kell legyen. A bennszülöttek így mondták egy misszionáriusra, aki mindig ragyogott: Nem tudjuk, mi van vele, olyan, mintha villanykörtét nyelt volna, belülről állandóan világít. A másik, amiért fényes lehet egy csillag: a használattól. Engedd, hogy az Úr használjon, ne gondold, hogy elkopsz. Milyen jó lenne, ha életed, ahogy kopik, egyre fényesedne. Míg egyszer felkerül Isten országába, és ott örökké fénylik. Mit ér a hosszú élet, ha az Úr nem használhat? Bár utolsó lélegzetig a kezében lehetnél! Azt mondja az Ige: Mindig kezénél vannak az Ő szentjei.

A MEGNYÍLT SZEMŰ EMBER SZÓZATA péntek, Már 26 2010 

“És mikor felemelte Bálám az ő szemeit, látta Izráelt, amint letelepedett az ő nemzetségei szerint; és Istennek Lelke volt Őrajta.” 4Mózes 24,2

Bálám már helyesen lát, mert Isten szerint lát. Megnyílt szemű ember vagy? Vagy még mindig csak a láthatókkal vagy tele? Bálám szózata a megnyílt szemű ember szózata, “aki hallja Istennek beszédét, aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel.” Nyitott testi és nyitott lelki szemekkel. Elmondja ez a megnyílt szemű ember: “Mily szépek a te sátoraid, óh Jákób, és a te hajlékaid, óh Izráel. Mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta áloék, mint cédrusfák a vizek mellett.” Más helyen így mondja az Ige: “Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen” (Zsolt 1,3). Ha kinyitod a szádat, ömölhet-e belőled az élő víz, az élő Ige, Isten szeretete? Ehhez a néphez tartozol már? “Aki áld téged, áldott lészen, és aki átkoz téged, átkozott lészen.” Aki az övéit bántja, az Ő szemefényét bántja. Bálám már nem mer átkozni, mert tudja, visszahullik rám az átok. Minden, amit az övéi ellen mondtál, minden, amivel bántottad Isten népét, rajtad teljesedik be. Jó volna, ha szavad családodban a megnyílt szemű ember szózata lenne, “aki hallja Isten beszédét, és aki tudja a Magasságosnak tudományát, és aki látja a Mindenhatónak látását.” Hallani csak leborulva lehet, amikor már nem vagy senki és semmi. Alázd meg magad Isten előtt, hogy halljad és tudjad, mit mondott ma az Úr.

SZEMÉLYES TISZTASÁG ÁLTAL LÁTUNK péntek, Már 26 2010 

“Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják” (Mt 5,8).

A tisztaság nem ártatlanság, sokkal több annál. A tisztaság az Istennel való állandó szellemi összhang eredménye. Növekednünk kell a tisztaságban. Lehet, hogy rendben van az életünk Istennel, és belső tisztaságunk mocsoktalan maradt, mégis lehet, hogy a külső hamvasság néha-néha beszennyeződik. Isten nem őriz meg minket ennek a lehetőségétől, mert így értjük meg annak a szükségességét, hogy személyes tisztaság által őrizzük meg Isten látását és követését.

Isten megtisztít minket korlátlan kegyelme által, de valamire nekünk kell ügyelnünk: a testi életünkre, mert ez által más emberekkel és más életszemlélettel kerülünk kapcsolatba és ezek beszennyezhetnek. Nemcsak a belső szentélynek kell helyes viszonyban maradnia Istennel, hanem a külsőt, az udvart is teljes összhangba kell hoznunk azzal a tisztasággal, amit Istentől kegyelemből kaptunk. Szellemi látásunkat nyomban elhomályosítja az, ami a külső érintkezési felületet (a pitvart) beszennyezi. Ha meg akarjuk tartani személyes kapcsolatunkat az Úr Jézus Krisztussal, akkor nemcsak megennünk nem szabad bizonyos dolgokat, hanem még a rájuk gondolástól is borzadva el kell fordulnunk, sőt vannak jogosnak tartott dolgok, amelyeket még érintenünk sem szabad.

A másokkal való érintkezés közben gyakorlatilag úgy őrizhetjük meg személyes tisztaságunkat, ha így szólunk magunkban: “Ez a férfi vagy nő tökéletes Jézus Krisztusban! Ez a barátom, ez a rokonom tökéletes Jézus Krisztusban!”

A LEGKÉNYESEBB KÜLDETÉS A FÖLDÖN péntek, Már 26 2010 

“A vőlegény barátja” (Jn 3,29).

A jóságnak és tisztaságnak sohasem szabadna önmagára vonnia a figyelmet, hanem mint a mágnesnek Jézus Krisztushoz kellene vonzania az embereket. Ha szentségem nem Őfeléje vonz, akkor nem is igazi szentség, csupán olyan hatás, amely oda nem illő érzelmeket ébreszt és mellékvágányra tereli a lelkeket. A legkomolyabb szent is akadály lehet, ha nem Jézus Krisztust mutatja meg, hanem csak azt, amit Krisztus tett érte. Az ilyen ember azt a benyomást kelti: “Milyen nagyszerű jelleme van!” – A Vőlegény hűséges barátja nem ilyen; mert ha ilyen vagyok, mindig én növekszem, és nem Ő.

Hogy a Vőlegény barátságában és az iránta való hűségben megmaradhassunk, minden másnál több gondot kell fordítanunk a vele való eleven, benső kapcsolatra. Semmi más nem fontos ennyire, még az engedelmesség sem. Néha nincs is minek engedelmeskednünk, egyetlen teendőnk az, hogy fenntartsuk Jézus Krisztussal élő kapcsolatunkat és jól vigyázzunk, hogy semmi ne kerüljön kettőnk közé. Engedelmeskednünk csak adódó alkalommal kell. Amikor válságba jutunk, rá kell jönnünk arra, hogy mi az Isten akarata, de az élet nagyobb része nem tudatos engedelmesség, hanem annak a viszonynak a megőrzése, amiben a Vőlegény barátja maradhatok. A keresztyén munka is visszatarthat valakit attól, hogy egész figyelmével Jézus Krisztus felé forduljon. Ahelyett, hogy a Vőlegény barátai lennénk, műkedvelő gondviselést játszunk és saját fegyvereivel harcolunk ellene.

Következő oldal »