február 19. péntek, feb 19 2010 

Uram! Taníts engem naponta, hogy Veled együtt elérhessem a célt! Ámen

Uram! Taníts látni, hogy el ne tévedjek, add hogy halljam hangodat, s ne nyugtalankodjak! Ámen

Uram! Tarts meg engem a Te hűségedben! Ámen.

Uram! Te ismered gyorsan pergő életem minden filmkockájának, minden egyes részletét. Te ismered küzdelmeimet, Te tudod, hogy milyen sok dologban engedetlen vagyok. Kérlek Téged, ajándékozz meg annyi bölcsességgel, hogy minden élethelyzetemben félni tudjalak, s ajándékaidat arra használjam, amire adtad nekem! Ámen

Uram! Te jól látod erőtartalékaimat, akaratomat, s lehetőségeimet. Te tudod egyedül, s én érzem igazán, hogy Nélküled nem juthatok el a célba… Ezért kérlek, adj nekem Benned való erőt, kitartást a bennem lévő rossz naponkénti legyőzésére! Villantsd fel néha örömes pillanataimban a Nagy Célt, hogy meg ne lankadjam, s be tudjam végezni futásomat – akaratod szerint! Ámen

Uram! Te látod életem kívánságait, s látod reménytelen vállalkozásaimat is. Igédben taníts, hogy döntéseimmel ne csak a magam, hanem mások hasznát is szolgáljam! Ámen

Uram! Te látod életemben, mit tartok fontosnak, s mit nem, miért hozok olykor túlságosan nagy áldozatot, s mik azok a dolgok, amikért semmit sem teszek. Istenem, rendezd át életemet a Te akaratod szerint, hogy megérthessem és megélhessem minden ajándékodat! Ámen.

Uram! Te látod hányszor bátortalanodok el, mert saját életemben sem merem következetesen megvalósítani akaratodat. Kérlek segíts meg a mindennapok szavas és cselekedetes vallástételei között, hogy a Benned megtalált harmóniát másokra is sugározhassam! Ámen

Reklámok

február 18. péntek, feb 19 2010 

Uram! Szeretnék szépen, s jól élni! Küzdök és dolgozom, s mégsem jutok el abba az állapotba, amit szívem szerint kívánok magamnak… Kérlek segíts meg, s légy velem, költözz be szívembe, hogy féljelek, s végre úgy szerethessek és éljek, ahogyan azt szeretném, s ahogyan Te is elvárod tőlem! Ámen

Uram! Szeretnélek követni, de oly sok minden van életemben, ami elvon engem követésedtől. Adj nekem hűséges szívet, hogy Benned megerősödjek, s cselekedni tudjam akartodat, s értelmet nyerjenek életem értelmetlenségei is. Vonzásodot enged megéreznem, hogy szereteted hiteles követévé válhassak a világban! Ámen

Uram! Szeretnélek megérteni, de nem tudlak. Próbálom felfogni végtelenségedet, de nem sikerül. Amit tapasztalok mégis: kegyelmed naponként megújuló gazdagsága. Istenem, nem is kérek Tőled mást, mint hogy töltsd meg szívemet a Te szereteteddel, hogy életem tartalmat nyerjen, s mindennapjaimat a Te távlataidba helyezve élhessem! Ámen

Uram! Szívem gyenge akarását erősítsd meg, hogy újra Rád találjalak minden nap! Ámen

Uram! Szívem keménységét enyhítsd szereteteddel, hogy magam is képes legyek szeretni! Ámen

Uram! Szívemet-lelkemet nyugtasd meg, hogy belássam életem hibáit, s vétkeimet-mulasztásaimat Nálad letéve, békében élhessek, s dicsérhessem Szent Nevedet! Ámen

Uram! Szívemet-lelkemet őrizd meg tisztán, hogy életem végén se perlekedjek a világgal, önmagammal és Veled! Ámen

Uram! Talentumaiddal gazdagon megajándékoztál engem. Egészséget és mosolyt adtál, értelmes feladatokat bízol rám és reménységgel teli napokkal veszel körbe. Jóságod jeleit mégsem vagyok hajlandó észrevenni… Szereteted tálentumait nekem adtad, s én félelmemben elástam lehetőségeimet, s nem engedtem másokat az életembe… Ítélj meg Uram, hogy életem napjait ne magamnak tartogassam, hanem áldásod titkait másokkal megosztva, velük együtt, dicsérhesselek az Életért! Ámen

február 17. péntek, feb 19 2010 

Uram! Szereteted csodáival halmozz el engem ma is! Ámen

Uram! Szereteted hatalmával segítsd meg gyenge akarásomat a jóra! Ámen

Uram! Szereteted mindennapi falatját add meg nekem ma is… Ámen!

Uram! Szereteted parancsát szívembe plántáltad, naponta érzem, mégsem tudom szeretni környezetemet úgy, ahogyan szeretném… Kérlek szabadíts meg önzésem bilincséből, hogy felfedezzem a pillanat kiváltságát, melyben átölelhetlek Téged, s Általad és Benned az egész világot! Ámen

Uram! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennem! Ámen

Uram! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennem, hogy ne dideregjek, és másokat is melegíthessek szolgáló életem jó cselekedeteivel! Ámen.

Uram! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennem, hogy tanulhassak Tőled és teremtett világodból! Ámen

Uram! Szereteted tüzét gyújtsd meg minden ember szívében, hogy örömmel szolgáljunk egymásnak a Te dicsőségedre! Ámen

február 16. péntek, feb 19 2010 

Uram! Szavakat adtál nekünk, hogy segítségével megértessük magunkat másokkal, de sajnos még önmagunkat sem értjük… Kérünk Téged, add vissza szavaink igazi jelentéseit, hogy feltöltődjünk szereteted gazdagságával, s a töredékes szó ellenére is megérthessük egymást és Téged, s ezáltal eljuthassunk lelkünk békességére! Ámen.

Uram! Szentelj meg, hogy életem kiteljesedhessen Benned és Általad! Ámen

Uram! Szentlelkeddel eleveníts, s emelj ma is! Ámen

Uram! Szépen hangzó vélt igazságok kápráztatnak el minket naponta. Oly nehéz így megtalálnunk lelkünk szorongattatásában Téged! Segíts megtalálnunk a harmóniát Tebenned, hogy életünk tartalmas és szép legyen, ahogyan azt Te elvárod tőlünk, s ahogyan azt mi magunk is kívánjuk! Ámen.

Uram! Szépnek és jónak teremtetted ezt a világot, s látod mivé tettük… Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj… Ámen.

Uram! Szeress határtalanul, hogy tehessem azt, amit akarok… Ámen

URam! Szeress, hogy én is szerethessek! Ámen.

Uram! Szeress, hogy én is tudjak szeretni! Ámen.

SZÜKSÉGED VAN ORVOSRA péntek, feb 19 2010 

“Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.” Máté 9,12b13

Mi azt gondoljuk, hogy egészségesek vagyunk. Megtaláltuk Jézust, meggyógyultunk, most már mindenkinek a fejére olvashatunk mindent. Vajon nem vagyunk-e hihetetlenül önhitt gyermekei az Úrnak?! Sok-sok mindennel fölényben vagyunk másokkal szemben. Máté egy volt a többi között, nem tartotta különbnek magát másoknál. Isten azért enged munkahelyeken élni, hivatalokban, háztartásokban, hogy tudjunk igazán közösséget vállalni a többiekkel. Hogy meglássuk, egy hajszállal sem vagyok jobb, különb a többieknél. Nem tudom, Máténál mennyi volt az idő a vámszedőasztaltól a házáig. Jó volna nekünk is komolyan felállni, és leülni. Egyiket nem lehet a másik nélkül. Az Úr azt szeretné velünk elérni, hogy teljesen felálljak, otthagyva a régit, és teljesen leüljek a lábainál. Aki az egyiket félig csinálta, a másikat is úgy fogja. Tudjad azt, hogy életed végéig, utolsó leheletedig szükséged lesz Jézusra, mert bűnös vagy. Szükséged lesz Jézusra, mint orvosra, mert szükséged lesz az irgalomra. Jézus nem az igazakat hívogatja, hanem a bűnösöket a megtérésre. A fölkelés és leülés után vidd a világba azt az irgalmasságot, azt a szeretetet és lelkületet, ami Jézusban volt. Az elveszettet kereső pásztor lelkületét. Mi teszi a pásztort pásztorrá? Az, hogy pásztorszeme van, aki meglátja a másikat. Jézusnak olyan emberekre van szüksége, akik Őt követve gyakorolják az irgalmasságot.

LETELEPEDTEK JÉZUSSAL péntek, feb 19 2010 

“És lett, amikor Ő letelepedett a házban, ímé sok bűnös és vámszedő jött oda, és letelepedtek Jézussal és az Ő tanítványaival az asztalhoz.” Máté 9,10

Máté eddig csak ült a vámszedőasztal mellett, és mindene volt a pénz. Elhangzott felé Jézus mondata: “Kövess engem!” Máté azonnal fölkelt, és követte Jézust. Máté egy olyan értéket látott meg Jézusban, ami sokkal nagyobb volt a pénznél. Anélkül, hogy valaki Jézust meglátná, hogy fölragyogna mind-az, ami Ő, lehetetlen fölkelni. A legtöbb hívő embernél az a baj, hogy nem látta meg Jézust, és nem lett számára vonzóvá az az élet, ami az Ő követését jelenti. Tehetek arról, hogy nem történt meg így az életemben? Tehetek ennek érdekében valamit, vagy ez kegyelem? Az Isten munkáját nem tudjuk előrevinni, de engedetlenségünkkel teljes erővel akadályozhatjuk. Az ébredésnek az az alapja, hogy számodra olyan érték legyen Jézus, hogy képes légy felkelni a vámszedőasztal mellől, hogy egyetlen ügyed legyen ebben az életben: Jézus és az Ő ügye. Ugyanaz a szevedély mozgassa a szívedet, ami az Övét: elveszetteket menteni. Máté felkelt a vámszedőasztaltól, és a következő pillanatban már ott ül a házban, körülötte egy csomó ember, akik Jézust hallgatják. Hogyan csinálta ezt Máté? Mindennek az alapja az, ami benne történt. Számára Jézus lett a legnagyobb érték. Amíg benned nem Jézus a középpont, ne várd, hogy ébredés legyen körülötted. Máté vámszedő volt, de nem lett farizeussá. Honnan tudjuk ezt? A bűnösök közé ült le. Együtt ült velük Jézus lábainál, hogy hallgassa Őt. Nem tartotta magát többnek, mint ami valójában volt.

KÖVESS ENGEM! péntek, feb 19 2010 

“És mikor Jézus onnan továbbment, láta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az fölkelvén, követé Őt.” Máté 9,9

Mindig úgy örülök, amikor az Igében arról olvasok, hogy Jézus továbbment. A legcsodálatosabb találkozásai útközben voltak: a samáriai asszonytól kezdve a vak Bartimeusig. Útközben gyógyít, útközben szabadít, útközben tisztítja meg a poklosokat. Egy élet, amelyik állandóan útközben volt, a betlehemi jászolbölcsőtől a Golgota keresztjéig. Amint Jézus a gutaütött meggyógyításától továbbment, a szeme egy emberre esett. Jézusnak a legnagyobb mennyiség mindig az egy ember. Jézus nem tömegekre pályázik. Egy embert keres, akin keresztül megcselekszi hatalmas céljait ebben a világban. Olyan embert keres, aki egészen odaadja magát eszközül Isten számára. A vámszedők nem csak egy idegen hatalomnak adták el magukat, akinek a vámot szedték, hanem a maguk zsebére is dolgoztak. Nézzük meg a magunk kis asztalát. Aki igazán meglátja magát, ma az a megszólítható ember. Született vámszedők vagyunk. Az ember mindig valamit valamiért csinál. Talán az életedet is ezért élted eddig, hogy több pénzed legyen. Álláskeresésnél az volt a fontos, hol keresel többet. A vámszedőútnak a végére kell érni ahhoz, hogy megszólítható lehess. Lehet, hogy megtértél, bűnbocsánatot kaptál, de nem álltál fel a vámszedőasztal mellől. Most talán abban szeded a vámot, hogy milyen nagyszerű hívő vagy. Halld meg Jézus hozzád szóló szavát: “Kövess engem!” Állj fel az asztal mellől, merj otthagyni mindent, hogy Jézust szabadon követhesd!

VAN HATALMA péntek, feb 19 2010 

“Hogy pedig megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat és eredj haza!” Máté 9,6

A lélekszakértő előtt állunk, hogy megvizsgáljon bennünket. Nagy dolog, hogy Jézus nem csak a bajt látja az életünkben, hanem a hitet is, bármilyen pici is az. Jézus azok hitét is látja, akik cselekszenek. Hozod-e, viszed-e a gutaütöttet imádságodban Jézus elé?! Vagy valahol leteszed útközben, mert már hited sincs hozzá? Nagyon sokszor magunk is olyanok vagyunk, mintha gutaütöttek lennénk, nem tudjuk megtenni, amit kellene. Az Úr Jézus szeme az egyetlen jól látó szem. Előtte nem lehet szimulálni. Azt is tudja, mi az, amit nem akarok megtenni, és mi az, amit igazán nem tudok. Olyan orvos előtt állsz, aki csak rád néz, és tudja, hogy hol van a baj. Nem küld tovább szakvizsgálatokra. Azon a ponton, ahol tehetetlen vagy, halld meg: “Bízzál, fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.” Jézus pontosan tudja, hogy a bűn tesz tehetetlenné. Valld be a tisztátalan kívánságaidat, az anyagiasságodat, a hiúságodat, a dicsőségvágyadat, és halld az Úr szavát: meg vannak bocsátva a bűneid! Nyíljon meg ma a szemed Arra, akinek nem volt könnyű ezt a megbocsátó mondatot kimondani. Neki ez az életébe került. Hajtsd meg fejedet Előtte, aki az Ő keresztjének vére által eltörölte a múltadat, aki feloldozott kötelékeidből, és most azt szeretné, ha gyógyultan mennél tovább. Emeld fel szemedet Jézusra, aki láthatatlanul, de nagyon valóságosan jelen van az Igében, és akinek hatalma van arra, hogy szavával és erejével ma is segítsen mindazokon, akik ezt kérik, és elfogadják.

A KEZDEMÉNYEZÉS, MINT A ROBOT ELLENSZERE péntek, feb 19 2010 

“Kelj fel, világosodjál!” (Ézs 60,1)

Az első lépést úgy kell megtennünk, mintha nem is volna ott Isten. Hiába várjuk, hogy Isten segítsen, nem teszi meg. De mihelyt elindulunk, meglátjuk, hogy Ő jelen van. Ha Isten indít, az első lépés, a kezdeményezés, erkölcsi jellegű: meg kell tenned, nem szabad lustán heverned, mint egy darab fa. Ha igazán akarunk “felkelni és megvilágosodni”, akkor a robotnak tűnő munkát isteni fényben kezdjük látni.

Az ilyen robotmunka a jellem egyik legfinomabb próbaköve. A hétköznapi piszkos munka nagyon távol áll eszményeinktől, és amint felvesszük ezt a munkát, kiderül azonnal, hogy valódi-e szellemi életünk. Olvasd el János 13. fejezetét. Itt a testté lett Isten mossa meg a halászok piszkos lábait és azt mondja: “Ha én, az Úr és Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait.” A robotmunkát csak isteni ihletéssel és Isten világosságában tudjuk elvégezni. Vannak emberek, akik úgy végeznek el bizonyos munkát, hogy a mód, ahogyan végzik, örökre megszenteltté teszi azt. Lehet az a legközönségesebb munka; mégis, ahogyan elvégezték, az azt egészen mássá tette. Amikor az Úr tesz valamit rajtunk keresztül, akkor azt mindig át is alakítja. Emberi testünket is magára vette, átalakította és ezáltal minden szentje számára a Szent Szellem templomává tette.

A KEZDEMÉNYEZÉS A KÉTSÉGBEESÉS ELLENSZERE péntek, feb 19 2010 

“Keljetek fel, menjünk!” (Mt 26,46)

A tanítványok elaludtak, amikor virrasztaniuk kellett volna. Mikor aztán rájöttek, hogy mit tettek – kétségbeestek. Kétségbe tud ejteni bennünket az az érzés, hogy valamit nem tudunk jóvátenni. Ilyenkor mondjuk: “Mindennek vége! Nincs értelme újra megpróbálni!” Ha azt képzeljük, hogy az ilyenfajta kétségbeesés csak kivételesen fordul elő, tévedünk! Mindennapos emberi tapasztalat ez. Valahányszor tudatára ébredünk, hogy valamit nem tettünk meg, amire pedig nagyszerű alkalom kínálkozott, hajlamosak vagyunk arra, hogy bénító kétségbeesésbe zuhanjunk. De jön Jézus és így szól: “Aludjatok tovább és nyugodjatok”. Ez az alkalom örökre elmúlt, már nem változtathattok rajta, de most keljetek fel és lássatok neki a következő tennivalónak! Hadd nyugodjék a múlt, de nyugodjék Krisztus kebelén, te pedig indulj el vele a kikerülhetetlen jövendő felé!

Ilyen tapasztalatok mindenki életében előfordulnak. Kétségbeesünk és a kétségbeesésünk a valóságból születik, mi pedig nem tudjuk túltenni magunkat rajta. A tanítványok itt valóban megbocsáthatatlan mulasztást követtek el: elaludtak, ahelyett hogy Jézussal virrasztottak volna. De Ő új szellemi kezdeményezéssel jön kétségbeesésük legyőzésére és ezt mondja: “Keljetek fel! Tegyétek meg a következő tennivalót”! – Mi a legközelebbi tennivalónk, ha Isten sugalmazza azt? Hogy feltétlenül megbízzunk benne és váltsága alapján imádkozzunk.

Ne engedd, hogy a sikertelenség érzése a következő tevékenységedet is megrontsa.

Következő oldal »