“Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.” Róma 5,19

Az ember mindig, mindenen keresztül Istent kereste. Csak Isten és ember között ott volt egy nagy fal: a bűn. Hadd mondjam örömmel, hogy Isten talált egy Embert, Akiről úgy mondja az Ige, hogy engedelmessége áthatolt ezen a bűnfalon. Amikor Isten azt kérdezte: “Kit küldjek el, és ki megyen el nékünk?” – elhangzott az engedelmes felelet: “Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a Te akaratodat.” Nézd Jézust, akinek a szeretete áttört minden akadályon, Aki azért jött erre a földre, hogy érted és értem életét adja. Ő az egyetlen Ember! Nézd a Golgota történetének a véres áttörését. Miért volt véres a keze, a lába, a homloka? Miért kellett ilyen irtózatos tusával áttörni az áttörhetetlen akadályt? Miért kellett kimondani a Golgota keresztjén Jézusnak: “Miért hagytál el engemet?” Érted és értem. Ez a szó, hogy Ádám, annyit jelent: ember. Az első Ádámhoz tartozol? A bűn embere vagy? Beleszülettünk ebbe az életbe mindnyájan. De vajon megragadtad-e már a mentő kezet, a második Ádámét, Jézusét?! Átformálhatott-e már Jézus új emberré, Isten emberévé? Olyanná, akiken keresztül az üdvösség sokakhoz eljuthat. János evangéliuma elején van egy mondat, ami hónapokon keresztül beszélt velem. “Volt egy Istentől küldött ember” (Jn 1,6). Ez az egyetlen vágyam ebben az életben: Istentől küldött emberré lenni. Ha életed jó részét eltékozoltad is már, de engeded, hogy Jézus megváltson, Istentől küldött emberré lehetsz. Ragadd meg a felkínált lehetőséget, amíg lehet!

Reklámok