Fogantatás – várandósság – szülés

Bevezetés

Azokban az időkben, mint most, mikor az emberi lét kincset érő titkairól lehull a lepel, amikor szent dolgok pőrén és meztelenül fekszenek olyan szemek előtt melyek képtelenek látni vagy megérteni azokat, meglehetősen nehézzé válik az igazat szólni. Nehéz, mert a filiszterek egyszerre azt fogják mondani, hogy az ilyen igazság az puszta babonaság, amit a modern tudomány már régen megcáfolt, és hogy az ilyen állításoknak a tisztelete visszahullás a tudomány-előtti miszticizmusba.
A filiszterek azt is mondani fogják, hogy ma mindent szentségteleníteni szükséges, mert az emberiségnek meg kell szabadulnia régi létezés-mintáinak kötelékeitől. Az ember a Föld urává vált és megtanulta irányítani a természet erőit, ezért jogosult tudását minden lehetséges módon szélesíteni. Akik így gondolkodnak és beszélnek elfelejtik, hogy a szabadság más mint puszta meztelenség, és hogy „tudni” akár korlátokba szorítottságot, bilincsbe vertséget is jelenthet. A modern technológia és fejlődése nagyon világosan mutatja ezt. Az emberiség a gépek rabszolgájává vált ahelyett, hogy ura lenne.
E nyilvánvaló fejlemények ellenére egyre több titok válik nyílttá és hozzáférhetővé mindenki számára anélkül, hogy ugyanakkor megmutatkozna miként lehet helyesen megtanulni az élet és a természet misztériumainak tiszteletét. Egyik legrosszabb tapasztalatomat az 1951-es London Fesztivál alatt szereztem. Több ezer néző társaságában meglátogattam a Felfedezések Házát és láttam, amint iskolások százainak sora kígyózott egy hatalmas átlátszó kiállító tér előtt, amelyben az emberi embrió fejlődésének egymást követő állomásait lehetett megszemlélni. Mindezt nagyítva, ezáltal torzítva. Itt volt az emberi létezés egyik legnagyobb csodája, kimondottan torz módon tálalva. Alig néhány előtte elhaladó gyermek vagy felnőtt érzett többet, mint egy csipet szenzáció-éhséget. Nem gondolom, hogy bármelyikükben megfordult volna a gondolat, hogy előttük most minden létezések mysterium magnum-ja tárult fel. Számukra az embriók itt látható példányai a szex birodalmába tartoztak és nem a csodák birodalmába. Szemeik a gondosan kidolgozott formákat bámulták és nem láttak semmit.
A mi időnket ugyancsak jellemzi az állatok és a nők mesterséges megtermékenyítése, és az így fogant gyermekek ezrei sétálnak közöttünk. Olyan időt élünk, amelyben elhisszük a tudósok értelmetlen próféciáit, akik már látják emberi gyermekek „előállításának” a lehetőségét, amikor is laboratóriumi keltető edényekben a megfelelő örökölt tulajdonságok megfelelő manipulációjával olyan tipusú emberek szaporíthatóak, amilyenekre szükség van. Az Állam majd rendelni fog két tucat fizikust, kétszáz sebészt és néhány ezer farmert. Micsoda világ lenne ez! Lesz azonban egy bökkenő: nem fog élni, ez a világ csak működni fog, és a valóságban halott lesz.
Eljött az idő, amikor emberek csoportjainak újra rá kell majd ébrednie az emberi létezés igaz értékeire; olyan embereknek és asszonyoknak, akik nem intellektusuk arroganciájával tekintenek vissza a múltra, hirdetve, hogy csak ma érdemes élni, hanem tisztelik a korábbi kultúrák bölcsességét és törekszenek a mitológia és az ősi hitek még rejtett jelentéseinek a megértésére. Ezeknek a történelmi és történelem-előtti civilizációknak az újrafelfedezése a mai értelmünk segítségével tudomásunkra hozza földi létezésünk másik oldalát; az ilyen újrafelfedezés apránként napvilágra hozza a szellemi valóságok világát.
A korai emberek sokkal szorosabb kapcsolatban éltek ezzel a szellemi világgal, és az ember csak fokozatosan hódította meg a földi királyságot. Az ember elhagyta atyja házát és idegen országba tért; elérve ebbe az országba dolgozni kezdett és elfelejtette honnan jött. Még az évnek abban az idejében is, amikor az emberi szívnek lehetősége lenne az elhagyott atyai házhoz gondolatban visszatérni és azt isteníteni, ezeket a pillanatokat elpazaroljuk az üzletszagú ajándékozások fáradtságos köreivel és az olcsó szórakozás felfordulásaival.
Mégis Karácsonykor a Föld minden évben újra csendesen háttérbe húzódik és más hangok kezdenek el szólni. A hallani hajlandó füleknek a téli éji béke új üzenetek forrásává válhat. Szellemi valóságok szférái szólalhatnak meg újra és mesélhetik el az emberi lény eredetének, a terhességen és születésen át megtett útjának történetét. Szólni fognak a „másik oldaláról” mindannak, ami ma olcsó tudássá lett és – megszentségtelenítése ellenére – mégis misztérium és csoda marad.

Reklámok