A gyermek igaz lénye, az örök Ő sokkal régebben ismeri szüleit, mielőtt ők megismernék őt. Kíséri őket, gyakran évekig, és sokszor előfordul, hogy a gyermek vezeti el szüleit egymáshoz. Találkoznak, mert a gyermek felismerteti velük egymást, és egymást felismerni számukra azt jelenti, hogy szerelembe esnek. A pár, aki egymásra lelt, azt hiheti, hogy ez az ő személyes sorsuk; azonban rendszerint ez csak részben igaz. A gyermek sorsa a kiindulási pont. Lehet, hogy két, három vagy sokkal több gyermek van, akik testvérekként kívánnak együtt élni a földön. Bár a szülők nincsenek tisztában a jelenlétükkel, ezek a gyermekek velük vannak és gyakran arra a helyre, abba az országba vezetik őket, ahol meg akarnak születni. Saját élet-utunk egy jelentős része a gyermekünk sorsa.
Az ilyen alapvető igazságokat ma többé nem ismerik el, bár ezeken fog majd nyugodni az új szociális rend, amely lassanként felmerül majd romba dőlt civilizációnkból.
Vannak anyák, akik élményei már e rejtett hangokra mutatnak. Általában nem mernek róla beszélni a nevetségessé válástól félvén. Azonban, sokkal gyakrabban, mint gondolnánk, a gyermek bejelenti érkezését anyjának.
A várandós anya gyermekével álmodhat; az megjelenhet neki és felfedheti mivoltát. Felébredve elmondhatja a gyermek megjelenését, és a gyermek gyakran egy-két év múltán meglepő hasonlóságot mutat az álombeli képpel.
Egy másik asszonyon hirtelen különös izgalom vehet erőt és tudja, hogy eljött az idő számára, hogy gyermeket foganjon. Nem később, hanem most, a jövő héten vagy úgy.
Sok anya közös tapasztalata az a fajta hívás, amelyben egy őt eltöltő hang bejelenti az érkező gyermek nevét. Ez bármikor megtörténhet, még napközben is, amikor az anya dolgozik vagy pihen.
A közeledő gyermek nagyon jól tudja, hogyan jelezze érkezését anyjának. Beavatja őt a létezésébe. Kéri személyének elfogadását és kér kétszáznyolcvan napra védett helyet. És ekkor, a szerelem fénylő tűzében, megtörténik a fogantatás. Fogantatáskor a fizikai mag ül az anya méhébe, ettől a pillanattól a gyermek össze van kötve fizikai testével. Szellemi lénye továbbra is távol marad, csak egy része kötődik össze a fizikai csírával, amely most a gyermek lényének fókuszpontjává válik. Mintha a gyermek sok szemével letekintene erre a csírára, körülvéve vágyakozásokkal és reményekkel. Azonban a gyermeknek még tizenhét napot kell várnia, mielőtt teljesen egyesülhet jövőbeni testével.
Ez idő alatt a mag nagyon különleges módon nő és nagyobbodik. Nem építi fel az embrió első szöveteit és szerveit, hanem valami mást tesz. Nem a test, hanem a test háza, a test fészke épül először. Négyszeres burok épül, amelyben a későbbiekben az embrió fog nőni. Ennek a buroknak a kialakulása az embrió fejlődésének első lépése. Tizenöt, tizenhét napig tart ezeknek a burkoknak a formálódása.
Ez az időszak különös fontossággal bír, mert ez alatt a két és fél hét alatt alakulnak ki a gyermek szellemi lényének a fizikai feltételei. Lénye letekint fentről és követi a házépítés haladását. Amint a ház elkészül, a gyermek lény elfoglalja, egybeolvadva a kialakult organikus struktúrával. Innentől az embrió teste elkezd nőni és a „rendes” várandósság az útjára áll.
A fogantatásnak ez a szakasza a külső megjelenése egy másik, különösen meghitt eseménynek. Nem csak a gyermek köti össze a lényét a fizikai csirával, hanem az anya megtapasztalja azt, amit az angyali üdvözlet, „annunciáció” szóval írhatunk le. Mindnyájan ismerünk néhány képet, amely Mária életének ezt a pillanatát mutatják, amikor is angyal jelenik meg nála és bejelenti a Jézus gyermek eljövetelét. Ez az anya képes volt teljes tudatosságban találkozni az angyallal és megérteni üzenetét.
Minden anya kap ilyen bejelentést, angyali üdvözletet a fogantatás előtt vagy nem sokkal utána. A gyermek angyala megjelenik neki és bejelenti a gyermek eljövetelét, és könyörögve kéri őt, hogy a gyermeket méltóságban és szeretetben fogadja. A legtöbb anya számára ez a szellemi találkozás tudatalatti marad, de a hatása jelentős, mert ebből a találkozásból fakad az anyai szeretet kútja. Ez a nagyon különleges szeretetet, amelyet az anya ápol gyermeke iránt és ami túlnő minden biológiai erőn, minden asszony gyermeke angyalával való találkozásakor kapja.
Kezdetben a gyermek lénye az, amely megkeresi az anyát, aki ennek köszönhetően megtalálja a gyermek apját. Később, azonban, a gyermek angyala közvetlenül találkozik az anya magasabb lényével, és reá bízza a gyermeket.
Mennyire más lesz a várandós anyának, amikor ezek a dolgok majdan fokozatosan megvilágosodnak a férfiak és az asszonyok tudatában! Mennyivel más lesz az abortusz kérdése, ami oly félreértett ma. Aminek ma még morális dogmának kell maradnia, a jövőben tudatos tapasztalássá lehet, és az angyali üdvözlet igaz eseményként lesz elismerve, amely minden alkalommal megtörténik, amikor egy gyermek a földi világba érkezik.

Reklámok